Maandelijks archief: januari 2014

Jan Steenstra mei Titus, Kees en Gerrit yn gesprek


Titus van Wieren en Jan Steenstra meitsje in buorpraatsje


Op ‘e wein Kees Klaver (boer Kees ek wol neamd) en Gerrit Zuidema op ‘e fiets út ‘e Trieme

 

Jan Steenstra en Kees Klaver
Berichtnr.:1595/fbjan2017/2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bumawei, Fotoalbum

Aaltje Kloosterman en dochter Tjallie voor de woning aan de Bumawei


Bumawei  9 1963
Aaltje Kloosterman en dochter Tjallie
Berichtnr.:367/fbjan2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Aaltje Kloosterman en dochter Tjallie voor de woning aan de Bumawei

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Jan Roelofs Steenstra en Wemeltje Steenstra-Dijkstra

1904-10-13-jan-roelofs-en-wemeltje-steenstra
Foto: Collectie Ybele Steenstra

Jan Roelofs Steenstra (geb. 12 okt 1852 en op 6 juni 1918 overleden) en Wemeltje Steenstra-Dijkstra  ( geb. 19 april 1958 en op 17 juni 1942 overleden). Dit zijn de overgrootouders van Ybele Steenstra, historicus van Westergeest.
Uit : Kollumer Courant d.d. 14 april 1993
Lees meer hierover op hystoblog van Ybele Steenstra.
Berichtnr.:363/fbjan2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Jan Roelofs Steenstra en Wemeltje Steenstra-Dijkstra

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Tegelhandelaar Kei Kloosterman


Gerrit, “Kei” Kloosterman tussen de tegels


De woning van Kei en Aaltje Kloosterman aan de
Bumawei


Berichtnr.:355/fbjan2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Tegelhandelaar Kei Kloosterman

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Eelkje Sipkema en Tseard Annema en Freerk ‘e Durkje en anderen

IMG_0004
Eelkje Sipkema, Tseard Annema, Freerk ‘e Durkje de Vries(koster), Ruth Akke.
Er achter: Frans ‘e Gees Lourens, erachter haar ouders, man met de hoed is een broer van Geesje.
Berichtnr.:1375/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Alle café ‘s en caféetjes in Westergeest

Minnema schreef het volgende:
Zeer groot was het aantal kroegen of kroegjes, soms huis aan huis. De belangrijkste herberg was die wel van Mient de Jager die in 1964 de zaak overnam van Frans Sikkema. Daarvoor waren het eerst Hessel en Tryn Visser, die van de herberg op het Steenvak naar Westergeest kwamen. Later hadden zij een koffiehuis in Visvliet. Zij deden de herberg in Westergeest over aan Folkert Boonstra en daarna werd het café overgenomen door diens pakesizzer Frans Sikkema. In het huis ernaast waar later Lulofs woonde, was ook een kroegje, bemand door oude “Wiegerke”. Later woonde daar schilder Feenstra. Vooral langs de Trekvaart waren veel kroegjes. Een ervan was op de “Kelders”, zo genoemd omdat het woonvertrek zich boven een verhoogde kelder bevond. Kastelein en tevens veehandelaar was Pieter Ruurds Bontekoe, getrouwd met Taekje Tichelaar.

In oude tijden stonden deze rijmen op uithangborden van de herbergen

“Goede wijn en bier,
Verkoopt men hier,
En ook goede kost,
Tot ieders gerief voor honger en dorst”.

“Al wie hierin komt treden,
Dien bid ik, dat niet scheldt,
Maar drinkt met rust en vrede,
En geeft den waard zijn geld”.

Het oudste café in Westergeest was “het Kalkhuis”.
Het was een opstapplek voor passagiers van het beurtschip. De naam voert waarschijnlijk terug op de schelpen die hier werden aangeleverd om er kalk van te maken. Dit café stond op de hoek bij de Kalkhúsbrege/ Trekwei, waar later het garagebedrijf van Tjibbe Kuipers is gebouwd.
Oebele Vries schrijft in zijn boek Westergeastmer strjitnammen/ Kalkhúswei, dat hij de naam “het Kalkhuis” voor het eerst tegenkwam in de “Proklamatieboeken van Kollumerland”in 1758. Lourens Johannes woonde toen in het Kalkhuis, zijnde een huis voor passagiers. Dit hield in, dat er ook een drankje gekocht kon worden.
Op een kadasterkaart van 1823 stond een langwerpig huis ingetekend, dichtbij de brug. 
kadasterkaart-kalkhuis1
Bron: Hystoblog Ybele Steenstra.
Lees meer hierover op het hystoblog van Ybele Steenstra

De café ‘s waren voor zover ons bekend:
1. Café de Jager
2. Café  van “Oude Wiegerke”
3. Café de Trije Romers
4. Café de Kelders
5. Café “waar de Bonte Hond uithangt”
6. Café Veldzicht

Café ‘s:
cafedejager
Café de Jager ( meer over cafe de Jager)

img_0071lulofs

Middelste woning was het café van “Oude Wiegerke”

romers
Café de Trije Romers (meer over de Trije Romers)
Krantenbericht over de Trije Romers

kelders
Café de Kelders ( meer over de Kelders)

img-001
Café “Waar de Bonte hond uithangt”. De familie Bijker zou hier voor Marten en Saakje Bosma gewoond hebben.

img
Café Veldzicht. Jan van Sietse Banga heeft hier ook gewoond.

Maar ook bij veel mensen thuis kon men een drankje kopen. We noemen hier de woning, maar weten niet precies, wie de kastelein was op dat moment: (Mogelijk zijn er nog veel meer op te noemen)
1. Kalkhúswei , woning Minne Tryn van Wieren
2. Kalkhúswei, woning Ate en Tetsje van der Meulen
3. Eelke Meinertswei, woning  Gerke en Frouk Nicolai
4. Eelke Meinertswei, woning juffrouw Pietsje Bosgraaf
5. Van Teijenswei. bij Eelkje Hilboezen
6. Trekwei , woning Albert en Hester Visser.

img_0259
Kalkhúswei , woning Minne Tryn van Wieren
atetet-001
Kalkhúswei, woning  Ate en Tetsje van der Meulen (meer over deze woning)

Dit is Antje Boonstra de moeder van Ringer en Sietske. Zij overleed op 11 mei 1923 op de hoge leeftijd van 94 jaar.
Mogelijk was zij de kastelein in de woning van Ate en Tetsje
img-8
Eelke Meinertswei, woning Gerke en Frouk Nicolai
dsc00150
Eelke Meinertswei , woning juffrouw Pietsje
img_0049-001
Van Teijenswei, Eelkje Hilboezen

img_0001-001
Trekwei woning Albert en Hester Visser

Berichtnr.:1596/fbjan2017.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Foto’s van de week enz. in 2012 in Kollumer Courant

 

IMG_0006P1330135

KC : 5 maart 2012

IMG_0001

KC:13 feb. 2012

Berichtnr.: 1341

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Vrijwilligers massaal in actie in Kollumerland

IMG_0009-001

IMG_0009

KC: 19 maart 2012
Berichtnr.:1340

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Geertje en Emmy Bloemsma acht jaar

IMG_0008

KC: 24 feb. 2012
Berichtnr.:

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Simmerwei

Bijvoeren in de winter

IMG_0002

Tsjisse de Jong voert hier de vogels onder de brug van Westergeest bij

KC:10 feb. 2012
berichtnr.:1338

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Faute en kleurrijke kleding op feest in Westergeest

IMG_0007
KC:5 maart 2012
Berichtnr.:1337

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

WTOC 2012

IMG_0005
KC:27 feb. 2012

 

IMG_0010

KC: 12 maart 2012
Berichtnr.:1336

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Sport

Bouw MFC is gestart

IMG_0003

IMG_0002-001
huis aan huisbericht april 2012.

Berichtnr.:1334

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Na 2010, School, Sport