Categorie archief: Plaatselijk Belang

Dodenherdenking 4 mei 1960

Deze foto is van een dodenherdenking, ergens tussen 1959-1968 ( de periode, dat ds Versteeg hier dominee was)
Vrijwel zeker is het 4 mei 1960.


Wie staan er nog meer op deze foto?
Onderstaande gehalveerde foto’s met de nummers erin, geeft mogelijk wat duidelijker beeld.


Dit is het rechter gedeelte van bovenstaande foto met de nummers erin (1e foto is kleiner dan de 2e foto).
5. Minke Adema, 8. Neeltsje Nieuwenhuis, 10. Taetske Sikkema, 12. Jacob Adema, 13. Mevr. Bijma, 17. Trien Dantuma ( e.v. Sieger)24. Ds. Versteegh, 32. Jeltsje Sikkema- de Vries, 34. Lieuwkje Schotanus-Raap

Dit is het linker gedeelte van de foto met nummers ( 1e foto iets kleiner dan de 2e foto)
1. Meester Reinalda, 2. Klaas Wiersma, 3. Ebele Adema, 8. Juf. Griet Meijer, 19. Soan fan Sikke Fetsje?, 20. Grietje van der Kloet ( of zusje), 21. Hinke Bijma,24. Sjoerdtsje Wijbenga, 29. Jan de Vries, 32. Renske van der Veen, 38. Sjoukje Schotanus, 39. Alie Banga, 40. Hinke Wijbenga, 45. Auke Banga

 

Dodenherdenking jaartal onbekend
Berichtnr.:193

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Plaatselijk Belang

Aanleg schelpenpad april 1993

Uit de Kollumer Courant van 26 april 1993
Berichtnr.:59

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Inwijding nieuwe luidklok incl. rede Ter Horst

Op 15 november 1949  Inwijding van de nieuwe luidklok in de Nederlands Hervormde Kerk

De rede, die voorzitter ter Horst van Plaatselijk Belang hield op 15 november 1949:

Rede R. ter Horst bij de inwijding van de nieuwe luidklok in de N.H. Kerk Westergeest.

Het tijdperk, waarin we dagelijks de welbekende klanken van onze klok moesten missen, waarin onze lieve doden met stille trom werden weggedragen naar de laatste rustplaats; tijdperk waarin we bij feestdagen in ’t door luchtige huis van oranje en nationale feestdagen onze vreugde niet door geluid konden doen vergezeld gaan is gelukkig voorbij.

Uw en ons geduld is wel op een zware proef gesteld. De firma van Berge had ons toegezegd in 1948. Later kregen we bericht, dat hij in juni 1949 zou komen of eerder. Juni ging voorbij, doch er kwam geen klok. Toen kregen we bericht, dat we de klok konden verwachten in augustus. In september gingen een paar beste leden naar Heiligerlee om op spoed aan te dingen. Er werd toen beloofd dat we de klok in oktober konden verwachten of eerder. Ook de oktobermaand ging voorbij. Eindelijk de 11e november, op Sint Maartensdag, kwam de klok.

Doch nu de klok er is, willen we de teleurstelling vergeten en is ’t slechts dank, die ons hart vervult en wel op de eerste plaats dank aan God. Want na het ernstige verlies, dat de familie Kloosterman op de 1e oorlogsdag 10 mei 1940 trof, is de klok het enig offer, dat we de vijand hebben .. toe te brengen. Ook wat  Insulinde treft, zijn wij er in deze omgeving bijzonder goed bij weggekomen. In onze omgeving is geen enkele jongen gesneuveld. Daarvoor zijn wij Gode dankbaar. In de tweede plaats zeggen we de bevolking hartelijk dank voor de wijze, waarop ze haar medewerking verleend heeft aan de bazar, die wij te Triemen en Westergeest hebben gehouden. Wij danken voor de bijzondere gaven van de Kerkvoogdij, de Diaconie, de beide Begrafenisverenigingen, de Oranjevereniging, de Christelijke Vrouwenvereniging, Dr. Fokkema en onze vroegere plaatsgenoot Stelma, die nog een paar klompen voor de bazar beschikbaar stelde. Doch hoe goed de bevolking zich ook gehouden heeft, we waren er niet gekomen, zonder de toezegging van het Edelachtbare College van Burgemeester en Wethouders, dat zij het tekort uit de Gemeentekas zouden bijbetalen. We danken daarvoor B en W. en dragen de klok en luidinstallatie aan het Gemeentebestuur over.

Tenslotte eindig ik met de wensch, dat deze nieuwe klok ons niet meer door een of andere vijand moge worden ontroofd, doch dat ze haar klanken over Westergeest en omgeving moge doen horen tot op de jongste dag.

De nieuwe luidklok aangebracht in de kerk te Westergeest. Opschrift: “Gegoten 1948”, het gouden regeringsjaar van koningin Wilhelmina ter vervanging van de in 1943 door de Duitse overweldenaar geroofde klok, die dateerde uit 1898, het jaar waarin H.M. de regering aanvaarde.

Inwijding en overdracht hadden plaats op Donderdag 17 november, ’s namiddags in de Nederlands Hervormde Kerk in Westergeest. Dominee F.G. van Binsbergen, leider K. ter Horst draagt klok over aan B en W J. J.Praamsma.

De Burgemeester dankt de bevolking

Intekenlijsten in Triemen en Westergeest voor de aanschaf van een nieuwe luidklok.

 

 

Berichtnr.:3/fbnov2018

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Nieuwe kans recreatie terrein Ljeppershiem in 2006


Hotelplan voorlopig van de baan


Nieuwe kans recreatieterrein Ljeppershiem
KC:2006
Berichtnr.:1121/fbnov2016

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Plaatselijk Belang

Aanleg riolering aan de Bumawei in 1977


De
Bumwei was hier nog een zeer smalle weg.


Aanleg riolering aan de Bumawei in 1977
Berichtnr.:1147/fbdec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum, Plaatselijk Belang

Vrijwilligers massaal in actie in Kollumerland

IMG_0009-001

IMG_0009

KC: 19 maart 2012
Berichtnr.:1340

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Westergeest ontevreden over gang van zaken rond wegverbetering in 1977


Westergeest ontevreden over wegverbetering (1977)

 

Berichtnr.:63.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Plaatselijk Belang

Ijsclub bestaat 100 jaar in 2011


Plaatselijk Belang van Westergeest, Triemen en Oudwoude biedt een bord aan, dat bij de ingang van de ijsbaan geplaatst zal worden


Jublileumboek aangeboden


KC:december 2011
Berichtnr.:1225

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang, Verenigingen

Plaatselijk Belang financieel gezonde vereniging in 1997

KC: oktober 1997
Berichtnr.:1241

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Dodenherdenking 4 mei 1999

 


Engelsen leggen kransen neer in Westergeest


Lynda ziet voor het eerst graf van oom Kenneth

Dodenherdenking in 1999
Berichtnr.:130

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Recreatievisie voor ontwikkeling Ljeppershiem

2011
Berichtnr.:1223

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang

Stijlvolle herdenking Westergeest in 2010


Marit van Rooijen en Wouter Andringa lezen het gedicht ‘verzet’ voor.
KC:2010
Berichtnr.:1198

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Na 2010, Plaatselijk Belang

Opening van de vernieuwde Trekweg in 2009

  

KC:2009
Berichtnr.:1189

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Roeken Westergeest worden niet verplaatst

KC:2009
Berichtnr.:1188

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang huldigt sportieve dorpsgenoten

Douwina Hania, Sita Kooistra en Maaike van der Veen met voorzitter Wierd Kooistra
KC:2009
Berichtnr.:1187

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Nieuw wandelpad is klaar


KC:2008
Berichtnr.:1164

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Plaatselijk Belang, Van Teijenswei

Stijlvolle dodenherdenking in 2008


Yvonne Hoogeboom legt een krans

Wietze Hoekstra en Daniël van der Molen legden ook een krans.
KC:2008
Berichtnr.:1171

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Ljeppershiem opgeknapt door Plaatselijk Belang


KC:2008
Berichtnr.:1166

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Plaatselijk Belang

Stremming Trekweg Keatlingwier-Dokkum in 2006


KC:2006
Berichtnr.:1125

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Inwoners verontrust over toekomst Ljeppershiem


KC:2006
Berichtnr.:1119

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Plaatselijk Belang

Zuivelfabriek Huisternoord sluit na fusie


KC:1995
Berichtnr.:1093

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Uitvoering baggerplan bij de Dobbe


KC:2004/2005
Berichtnr.:1085

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei, Plaatselijk Belang

Wethouder opent showroom “de Bonte Hont”


Wethouder Schaafstal opent showroom “de Bonte Hont”
Berichtnr.:1084

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang, Simmerwei

Koninklijke onderscheiding voor Pietsje Adema – de Bruin


KC:2004
Berichtnr.:1081

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Achtkarspelen en Kollumerland gaan nauwer samenwerken


KC:2002
Berichtnr.:1052

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Dodenherdenking 4 mei 2000

Dodenherdenking Westergeest zonder overvliegende vliegtuigen
KC: mei 2000
Berichtnr.:1017

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, Plaatselijk Belang

Energiekste woningen

Op de foto o.a.: Hein en Agnes Adema, Pietsje Adema, Aldert en Nynke de Vries, Gaatse van der Kooi.
KC:14 oktober 2011
Berichtnr.:1008

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang

Kollumerland wil duurzame dorpen

De gemeente Kollumerland c.a. wil samen met de dorpen de gemeente duurzamer  maken door energiebesparing
KC: 14 oktober 2011
Berichtnr.:1007

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang

Snelheid Trekweg moet omlaagKC: 2003
Berichtnr.:965

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Kabel TV bovenaan verlanglijstje


Westergeest, dorp dat leeft

KC: februari 1991
Berichtnr.:925

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang