Monthly Archives: februari 2014

Foto’s van Knapen en meisjesvereniging

Frouwkje
Links achteraan: moeder van Frouwkje van der Haak

Tweede van links in witte jurk: Frouwkje van der Haak

Frouwkje-002

Uitstapje Knapen- of Jongelingvereniging en meisjesvereniging
Namen onbekend

Frouwkje-001
Naam onbekend
Berichtnr.:1364/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Ruurdtje Minnema-Vries en Maaike Vries

Minnema Vries-003

Ruurdtje Minnema-Vries en Maaike Vries bij de boerderij  E. Meinertswei 5 rond 1936
( huidige bewoners: Paul en Ted van der Geest)

Minnema Vries-004
Wiepkje Fokkema, de beppe van Ruurdtje Wiepkje Vries.
Foto genomen voor it “Lytse Slotsje”aan de E. Meinertswei. Deze woning is gebouwd door de familie Fokkema ( 1907-1908)Wiepkje Fokkema was de moeder van Dominee Fokkema, die hier vaak gepredikt heeft.
Minnema Vries
Trouwfoto van Ruurdtje Minnema-Vries en Johannes Minnema ( rond 1942)
bij de boerderij aan de Eelke Meinertswei 5

Minnema Vries-001
trouwfoto bij het gemeentehuis

Minnema Vries-002
Ruurdtje Minnema in de tuin op haar trouwdag

Minnema Vries-005

Minnema bij de boerderij met veel oudheidkundigen( 24 september 1960).

De Feriening fan Amateur Aldheitkundigen ( FFAA)

Berichtnr.:134/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Foto Bumawei genomen vanaf de kerk en winterfoto

CCI21022014_00000.bmp
Op de voorgrond het lokaaltje van de Ned. Herv. Kerk

IMG_0004
Mooi plaatje van de Bumawei
Berichtnr.:1362/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Bezoek aan Oranjewoud

 

Bezoek aan hotel Weener in Oranjewoud 4 augustus 1925.
Achterste rij: Dirk Adema, Klaas Steringa, Pieter van der Haak, Jan de Boer.
Middelste rij: Jeltje Mosselman, .., Maaike van der Veen,…, Jitske van Assen, Nienke van der Veen, Japke Jonker, Sieds van der Schaaf, Siebrigje Adema, Froukje Huisman, Ide/ of Jacob Westerhof.
Voorste rij: Fedde Turkstra, Ale Steenstra, Anne Adema, Saakje Dijkstra, Sijtze Bijker ( geb.1908)
Taetske van der Veen, Jitse van der Wal, Janke Reinders, Germ Alzerda, Aaltje van der Zwaag, ..,..,..
Berichtnr.:1357

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Reisje naar Ameland van de knapenvereniging

IMG_0015
Johannes Schotanus, Gerrie Koster, Thomas de Bruin, Auke van Assen.
Midden achter Pieter van der Haak.
Sjoerd van der Schaaf, Joop Fennema, Ite Huisman, Wietse Bosma

Overige namen onbekend.
Berichtnr.:1355

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Jitske van der Haak, Wietse Sjoukje Kloosterman en anderen

IMG_0012
Hidde Anne Nicolai ( moeder Roel Nicolai), Wietse Sjoukje Kloosterman (woonden in huis waar nu Jouke en Tjikke Rottiné wonen), Sake Djoke van der Werf .
Ale Riemkje Reinders, Pieters Jitske van der Haak, Bram ‘e Boukje de Vries ( woonden in boerderij waar nu Henk en Uilkje Dijkstra wonen)

IMG_0014
V.l.n.r.:Anne Adema (moeder Minke, Luut Adema), .., Jitske van der Haak (moeder van Froukje Bijlstra)

Berichtnr.:1353

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei, Kollenswei, Trekwei

Froukje van Assen, Dictus Anne van der Veen en anderen

IMG_0008
Froukje van Assen(Triemen), Eke Bosgraaf ( Trekwei)
Klaske de Groot  Dictus Anne van der Veer . Froukje van der Veen  ( Kalkhuswei)
Berichtnr.:1349.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Foto schoolgebouw Triemen

IMG_0004
Christelijke Nationale School, Triemen
Berichtnr.:1345

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School