Monthly Archives: februari 2014

Foto’s van Knapen en meisjesvereniging

Frouwkje
Links achteraan: moeder van Frouwkje van der Haak

Tweede van links in witte jurk: Frouwkje van der Haak

Frouwkje-002

Uitstapje Knapen- of Jongelingvereniging en meisjesvereniging
Namen onbekend

Frouwkje-001
Naam onbekend
Berichtnr.:1364/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Ruurdtje Minnema-Vries en Maaike Vries

Minnema Vries-003

Ruurdtje Minnema-Vries en Maaike Vries bij de boerderij  E. Meinertswei 5 rond 1936
( huidige bewoners: Paul en Ted van der Geest)

Minnema Vries-004
Wiepkje Fokkema, de beppe van Ruurdtje Wiepkje Vries.
Foto genomen voor it “Lytse Slotsje”aan de E. Meinertswei. Deze woning is gebouwd door de familie Fokkema ( 1907-1908)Wiepkje Fokkema was de moeder van Dominee Fokkema, die hier vaak gepredikt heeft.
Minnema Vries
Trouwfoto van Ruurdtje Minnema-Vries en Johannes Minnema ( rond 1942)
bij de boerderij aan de Eelke Meinertswei 5

Minnema Vries-001
trouwfoto bij het gemeentehuis

Minnema Vries-002
Ruurdtje Minnema in de tuin op haar trouwdag

Minnema Vries-005

Minnema bij de boerderij met veel oudheidkundigen( 24 september 1960).

De Feriening fan Amateur Aldheitkundigen ( FFAA)

Berichtnr.:134/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Foto Bumawei genomen vanaf de kerk en winterfoto

CCI21022014_00000.bmp
Op de voorgrond het lokaaltje van de Ned. Herv. Kerk

IMG_0004
Mooi plaatje van de Bumawei
Berichtnr.:1362/fb.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Bezoek aan Oranjewoud

 

Bezoek aan hotel Weener in Oranjewoud 4 augustus 1925.
Achterste rij: Dirk Adema, Klaas Steringa, Pieter van der Haak, Jan de Boer.
Middelste rij: Jeltje Mosselman, .., Maaike van der Veen,…, Jitske van Assen, Nienke van der Veen, Japke Jonker, Sieds van der Schaaf, Siebrigje Adema, Froukje Huisman, Ide/ of Jacob Westerhof.
Voorste rij: Fedde Turkstra, Ale Steenstra, Anne Adema, Saakje Dijkstra, Sijtze Bijker ( geb.1908)
Taetske van der Veen, Jitse van der Wal, Janke Reinders, Germ Alzerda, Aaltje van der Zwaag, ..,..,..
Berichtnr.:1357

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Jitske van der Haak, Wietse Sjoukje Kloosterman en anderen

IMG_0012
Hidde Anne Nicolai ( moeder Roel Nicolai), Wietse Sjoukje Kloosterman (woonden in huis waar nu Jouke en Tjikke Rottiné wonen), Sake Djoke van der Werf .
Ale Riemkje Reinders, Pieters Jitske van der Haak, Bram ‘e Boukje de Vries ( woonden in boerderij waar nu Henk en Uilkje Dijkstra wonen)

IMG_0014
V.l.n.r.:Anne Adema (moeder Minke, Luut Adema), .., Jitske van der Haak (moeder van Froukje Bijlstra)

Berichtnr.:1353

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei, Kollenswei, Trekwei

Froukje van Assen, Dictus Anne van der Veen en anderen

IMG_0008
Froukje van Assen(Triemen), Eke Bosgraaf ( Trekwei)
Klaske de Groot  Dictus Anne van der Veer . Froukje van der Veen  ( Kalkhuswei)
Berichtnr.:1349.

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Foto schoolgebouw Triemen

IMG_0004
Christelijke Nationale School, Triemen
Berichtnr.:1345

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School