Categorie archief: Onbekende personen

Familie Bosgraaf en groepsfoto’s

IMG_0017

De groepsfoto is genomen ter gelegenheid van het huwelijk van Geert Meerstra en Antje Roeters.
Dit was in september 1945.

Op de foto: 1. Geertje van der Tuin,2,3,4,5,6,7. Anna Zijlstra,8,9. Martsje Bosgraaf- de Jong,10. Trijntje Meerstra,11. Johannes Meerstra,12. Jelkje de Jong, 13. .. Dijkstra, 14. Siep van der Land, (hadden winkeltje aan de Trekweg ),15. Lieuwe Boonstra,16. Wim Jepma,17,18,19. Trien Epema,20. Griet de Jong,21. Oane Dijkstra (oom van Jouke Dantuma), 22. Jetske Kooistra,23. Boukje van der Land,24. Ate Meerstra,25,26,27,28. Pieter Roeters ( vader van de bruid),29. Dekien-Roeters- van der Velde( moeder van de bruid),30. Geert Meerstra,31. Antje Roeters, 32. Trijntje Meerstra- van der Tuin ( moeder bruidegom), 33. Wiebe Meerstra (vader bruidegom),34. Wietse Kloosterman, 35. Pieter Zijlstra,36. Jabik Bijlstra,37. Trijntje Reitsma-Kloosterman,38. Sietske Dantuma-Dijkstra ,39,40,41. Trijntje Nicolai,42. Froukje Bijlstra,43. Martha de Boer,44. Durk Bosgraaf ( e.v. Martsje),45,46,47. Sjoerd Meerstra (soldatepet op, net terug uit Indië),48. Teake van Lingen,49. Ko Meerstra,50. Harm Zijlstra,51. Bouke Meerstra,52. Hans de Jong, 53. Jan Banga,  54. Sjoukje Bosgraaf,55. Ate van der Tuin.

 

IMG_0024

Achterste rij:1?, 2Aukje en Wietske Bosgraaf(tweeling), overige namen onbekend.
Middelste rij:1?,2?, 3Durk Bosgraaf.

IMG_0022
Pieter Zuidema, heeft gewoond in de boerderij aan de Weerdebuorsterwei, waar de familie Hoeksma nu woont.
Hij was jager met een windhond.

IMG_0023

Rechts op de tafel de tweeling Aukje en Wietske Bosgraaf, daarachter Adema?.
Links voorste rij: Freerk de Vries?

Berichtnr.:1427/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Sjoerd en Janke Tuinstra


Sjoerd en Janke Tuinstra-Zijlstra
Sjoerd Tuinstra (1894-1973, gehuwd 1918)
Janke Zijlstra (1894-1970, gehuwd 1918)

Meer over de ouders van Sjoerd

IMG_0015
Sjoerd en Janke Tuinstra, woonden aan de Trekweg 11.

IMG_0017
Dochter Zwaantje met Auke Rozema op haar trouwdag.

De kinderen van Sjoerd en Janke:
1. Zwaantje 1919-1919
2. Feike 1920-1982, gehuwd 1941
3. Pieter 1925-1967, gehuwd met Jantje Bruins, 2e huwelijk Jantje Sietsema
4. Zwaantje 1932- 2018?, gehuwd met Auke Rozema
5. Pietje 1941 -.., gehuwd met Dirk Heidbuurt

Berichtnr.:1529/fbmrt16/feb2020

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Ruth en Akke Kloosterman en familie

V.l.n.r.: Akke Blom, moeder Teatske Blom- van der Schaaf, vader Rinze Blom

IMG_0009
Ruth Kloosterman en Akke Kloosterman-Blom??. Denk nu dat het Rinze Blom en Teatske Blom- van der Schaaf zijn?

IMG_0001
Ruth Kloosterman 16 jaar ( 1931)


Ruth Kloosterman

 


Akke Blom

IMG_0008
Ruth en Akke Kloosterman

IMG_0002
Renze Kloosterman en oom Renze Blom

IMG_0007a
Siets Kloosterman(gewoond aan de Lange Loane Triemen/Kollumerzwaag).
Siets was een broer van Ruth Kloosterman.

IMG_0002
Wiebe Kloosterman, op de achtergrond de bakkerij van Tjip en Hiltsje Postma

IMG_0003
Wiebe Kloosterman, zoon van Ruth en Akke.
8 november 1959.

IMG_0005
Sikke Dijkstra (zoon van Jan en Teatske Dijkstra) en Wiebe Kloosterman.
1969.

IMG_0004
Jan Annema en Wiebe Kloosterman
Foto gemaakt in Kollum.

IMG_0006

Wiebe met zijn moeder Akke Kloosterman-Blom
30 mei 1969.

IMG_0003
Akke Kloosterman-Blom, Tiny Kloosterman, Pietje Merkus- de Roos,(Reinder’s Pietsje) en Jeltsje Kloosterman – de Roos (Lieuwe Jel). Jongetje: Wessel of Rudie Kloosterman

IMG_0010
Reünie familie Kloosterman.

 

IMG_0004
Renze Blom en Teatske van der Schaaf ( ouders Akke)

IMG_0002
David Kloosterman en Trijntje van der Wal
Berichtnr.:1417.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Foto’s van familie Kempenaar?

Wie herkent deze man met jongetje en vrouw op de tweede foto?


Deze foto’s zijn afkomstig van Ybele Kempenaar , broer van Gerrit Kempenaar
Berichtnr.:1670.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Foto’s uit archief families Annema, van der Land, Merkus

De namen bij onderstaande foto’s zijn ons niet allemaal bekend.
Gedacht wordt aan de volgende families: Merkus, Annema, van der Land.

IMG_0011
Rense Blom met zijn vrouw

IMG_0020
Jentje van der Land met zijn vrouw

 

IMG_0016

 

 

IMG_0014

IMG_0013
Jan Pak ( Bosma)

IMG_0012

IMG_0017

IMG_0018
Wiepkje Merkus

IMG_0019
Kinderen van Merkus
Ze woonden aan de Trekweg

Berichtnr.:1418.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Reisje van Pieter en Jitske van der Haak met de Zangvereniging

IMG_0009

IMG_0009metnummers

Achterste rij :1Sjoerd van der Schaaf, 2 Sjoerd Rekker, 3,4,5 Pieter van der Wal, 6,7,8,9,10 Sjoerdtje de Vries, 11,12 Germ Alzerda?.

Middelste rij: 13 Jan Triemstra, 14 Hiltsje Triemstra (hebben op it Tsjerkepaad in Westergeest gewoond),15,16,17 Jitske van der Haak – van Assen, 18 Pieter van der Haak, 19, 20 Anne Huisman?

Liggend: 21 Westerhof? 22

Berichtnr.:1350/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Meisjesvereniging en jongeman namen onbekend

IMG_0021-001

IMG_0008
Meisjesvereniging Westergeest-Triemen
Namen nog onbekend.

Ter vergelijking even deze foto, mogelijk herkennen we daardoor namen

IMG_0010
Deze jongeman, naam ook onbekend

Berichtnr.:1610.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

Groepsfoto’s uit de oude doos van de familie Kempenaar

IMG_0021
Zondagschool van de Baptistenkerk te Zandbulten
Achterste rij: 1 Tjalling Schotanus,2 Kei Kloosterman, 3 Johannes Schotanus,4,5,6,7,8,9,10 Bartele Kempenaar, 11 Auke van Assen, 12 Abe Nauta, 13 Geertje Kloosterman.
2e rij: 1e Jane Schotanus,2 Pietsje Tuinstra,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Tjallie Kloosterman.
Voorste rij: ?

IMG_0023
Meisjesvereniging omstreeks 1939
Achterste rij:1 Ytsje Bijker, 2 Anna de Bruin, 3 Wietske Bijker,4 Anne Steringa, 5 Yke van der Veen, 6 Ymkje de Bruin, 7 Trientsje de Boer. 8 Chauffeur A. Brouwer.
2e rij: dominee Luuring, 2 Johanna van der Veen, 3 Anna de Jong, 4 Griet de Jong, 5 Romkje Loonstra, 6 Pietsje (woonde ad van Heemstraweg) Kempenaar, 7 Jitske Haven 8 Jetske Westerhof
Voor: 1 Jeltje Annema, 2 Juffrouw Klaske Salverda, 3 Tetje van der Schaaf


Ds. Luuring

IMG_0027
Achterste rij: 1,2 Anne Kempenaar-Steringa, 3. Ds. Johannes Luuring, 4. Maria de Vries ( echtgenote Ds. Luuring)
Helemaal rechts met zwarte pet Ruurd van der Veen
Middelste rij:1,2 Anne Adema-Klaver

IMG_0028
Dit is een foto van de Naaiklas uit Kollumerzwaag 1927. ( foto staat ook elders)

1Tietje Veenstra, 2. Antje van der Berg, 3. Liesje Steringa, 4. Sjoerdtje Elzinga, 5. Aaltje Hoekstra, 6. Antje Leegsma,7. Antje van der Bij, 8. Gepke Hansma, 9. Bestuurslid Antje Geertsma Faber, 10. Akke Koster, 11. Anne Kempenaar-Steringa, 12.Aaltje Jansma, 13. Sijbrig Couperus, 14. Nieske de Vries, 15. Hiltje Bos, 15a Bestuurslid Sjoukje Beerda-Leegsma 16. Naaijuffrouw Neeltje Dam (dochter van een dominee), 17. Trijntje Geertsma ,18. Trijntje Postma, 19. Gies Banga, 20. Geertje Hilboezen,21. .. de Roos, 22. Lutske Dijkstra, 23. Jitske Beerda, 24. Naaijuffrouw Aaltje Dam ( dochter dominee), 25. Froukje Oegema, 26. Trijntje Venema, 27. Jetske Veenstra, 28. Grietje Leegstra, 29.Antje Vogelzang,

 

Dit is ook een foto van dezelfde naaiklas als hierboven


Dit is ook een foto van dezelfde naaiklas als hierboven

IMG_0030
Zangvereniging Halleluja Triemen-Westergeest. Uitstapje naar Camperduin aan Zee.
5 augustus 1936.
Voor: Links vrouw met bril : Hitsje Dijkstra-Dantuma, liggend Durkje Annema (links van het bord)
Achterste rij:1e Ruurd van der Veen, 2Freerk de Vries,3,4,5Marten Bakker,6,7,8,9 Annie Vries?,10,11 Harm Steringa,12,13Jeltje Annema,14,15
Man achter het bord:Durk van der Veen?

Berichtnr.:1483/fb/l.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, kollumerzwaag, Onbekende personen, Verenigingen

Groepsfoto’s uit de oude doos van de familie Annema

IMG_0001
Geen namen van bekend

IMG_0002

 


Op de grond zittend:
1.Romkje Loonstra, 2 Rieke Veenstra ( dochter van Fokke Veenstra, is later naar Duitsland verhuisd), 3 Wiepkje Merkus , 4 Betsje Veenstra-Kloosterman, 5 Teatske Kloosterman (later getrouwd met Jan Dijkstra) , 6 Ybeltje ? uit de Dôlle.

Zittend: 7 Elske Dijkstra (d.van Sikke Minke, later getrouwd met de Jager uit de Mieden), 8 Secretaresse mej. Tet van der Schaaf, 9 Vice-presidente Mej. Nieske Bosma ( was getrouwd met meester van Wessel), 10 Presidente Mej. Klaske Salverda, 11 Penningmeesteresse mej. Anna de Bruin, 12 Mintje de Vries(Dôlle), 13 Aaltje Bosgraaf?

Achterste rij:14 Griet? de Jong ( d.van bakker Marten de Jong), 15 Sjoukje …woonde aan de van Teijenswei (broer heette Tinus en zus Ytsje) of Japke Hoekstra ( d.v. Germ Hoekstra Langlan) ?, 16 Jeltje Annema, 17 Pietje de Jong ( van Bakker Marten de Jong),18 Johanna Jacoba van der Veen?, 19 Ymkje Zijlstra ( zus van Anne Jantsje Huisman -Zijlstra), 20 Tet Visser (Dôlle, was getrouwd met Wieger Grijpstra ), 21 Stien van der Veen, 22 Marijke Visser, 23 Jikke van der Zwaag, 24 Ytje Loonstra ( zus Romkje)?, 25 Anna Steringa(later getrouwd met Heine Kempenaar), 26 Gjetsje van der Veen, 27 Ytsje Bijker, 28 Akke van der Veen, 29 Anna de Jong (van de bakker van de Triemen), 30 zuster van Harm Zijlstra uit  Triemen, 31 Pietje de Vries ( getrouwd met Jan de Vries), 32 Sjoukje Bijker, 33 Ymkje de Bruin.

 

Berichtnr.:733.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Freerk en Eelkje Bosgraaf en familie Kloosterman

frederik bosgraaf en eelkje merkus
Trouwfoto uit 1912 van
Freerk Bosgraaf en Eelkje Merkus


Belijdenis Eelkje Merkus 15 april 1938 door Ds. Luuring


De boerderij aan de Bumawei. Jongetje links op de foto is Gerrie.


Freerk en Eelkje in het midden.


Trouwdag Wietse en Sjoukje


Bij hun achter het huis. Start viswedstrijd. Eelkje Bosgraaf met hand voor gezicht. Sjoukje in deuropening.
In het midden Trien Meerstra
Dit is achter de boerderij van Freerk en Eelkje Bosgraaf/ later Durk en Matsje Bosgraaf
IMG_0042

Freerk Bosgraaf op weg naar het feestterrein op het stukje land van Heine de Bruin( nu camping). Op de achtergrond het huis van Gerrit en Bettie Hoogeboom.

IMG_0013
Naam is onbekend

IMG_0046
Anne Fennema, Jan Steenstra en Durk Bosgraaf.

IMG_0044.jpg

Eelkje Bosgraaf( Freerk Eelk) en Froukje Nicolai ( Gerke Frouk) en erachter de gezusters Bosgraaf (Wietske en Aukje). De boerderij op de achtergrond is van Harm Merkus. Nu op ‘e Hichte.

IMG_0041
Foto bij it Tsjerkepaed voor transformatorhuisje.
Sikke Minke Dijkstra en Freerk Eelkje Bosgraaf. Erachter vrouw van politie Derks.

IMG_0045

Versierde fietsen bij het dorpsfeest, Durk Bosgraaf en Betje Kloosterman. Op de achtergrond de boerderij van Minnema, waar nu Paul en Ted van der Geest wonen.

IMG_0004
IMG_0043

Durk Bosgraaf en Betje Kloosterman, rechts is Lieuwe Huisman (Lieuwe Frouk), links Renze Kloosterman.
Man links is onbekend. op de hoek van Teijenswei/ Eelke Meinertswei. Links ziet u de boerderij van Jan Sikkens, waar nu Niek en Anneke van der Veen wonen.

IMG_0039

Boven op de kuilbult Freerk Bosgraaf, op de wagen Wietse Kloosterman. Bij het paard Sjoukje Bosgraaf.

IMG_0014

Wietse en Sjoukje Kloosterman,  Eelkje en Freerk Bosgraaf en dochter Wietske

IMG_0012
Eelkje Bosgraaf, met dochter Aukje, Sjoukje Kloosterman
met haar kinderen Gerrie en Ike

IMG_0016
Gerrie Kloosterman, zoon van Wietse en Sjouk Kloosterman (foto gemaakt 19-12-1973).
Hij had een snoek gevangen van 1.23 cm lang en 23 p[ond. links de heer Heslinga van de camping (uit Groningen)

IMG_0019

Freerk en Eelkje zijn verhuisd naar de Woarven.
Freerk druk bezig met de beplanting.

IMG_0047
Freerk Bosgraaf en Jentsje Merkus

IMG_0049
Freerk Bosgraaf. Op de achtergrond Abe Zijlstra, de heer de Boer, en Luut Adema

Berichtnr.:119/fb/ fbokt2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Schoolfoto met Aaltje van der Zwaag

img_0002

Schoolfoto: Meisje vooraan met witte stip op jurk is Aaltje van der Zwaag, de moeder van Jan Uitterdijk.
Rechts: meester Migchelbrink en achter hem mevrouw Migchelbrink, meester B. Huisman ( met hoed), juffrouw Jantje Kloosterman? ( handwerkjuf, met witte jurk)
Berichtnr.:1589/fbmrt2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Bejaardenuitstapje

Bejaardenuitstapje omstreeks 1960

IMG_0006-001

Bejaardenuitstapje
img_0006-001metnummersennamen2

Voorste rij: Dictus Anne van der Veer,Buschauffeur Hein Krottje, Wietske van der Schaaf
2e rij: Minne van Wieren,1 Jan Sjirks de Boer ( geb. 1891), Freerk Bosgraaf, Heine van Assen (Triemen), Johannes Sipma, Matsje van der Veer-Schutter ( vrouw van Sjoerd van der Veer), Sjoerd van der Veer.
3e rij: Antje Sipma-Schutter, Sikke Dijkstra,Minke Dijkstra,Froukje van Assen,Baaije Zijlstra,Mevr. ter Horst (van meester),Afke de Vries ( e.v. Sape), Janke Wiersma ( woonde bij Frans en Geesje Lourens in), Selie Braaksma, Eelkje Bosgraaf
4e rij:Eabele Klaver,Jitse Sikkema,Tryntsje Meerstra (Wiebe en Trijntsje), Atse van der Veen,Dictus van der Veer,Sape de Vries, Minne Trijntje van Wieren, Bontje Banga (vr.van Jentsje), Trijntje Kloosterman (van Lieuwe Triemen), Griet Banga (vrouw van Auke) Triemen,Sjouk Nauta (Eerde Sjouk), Meester ter Horst, 2 Mark de Vries
Achterste rij: Durk Annema,Lieuwe Kloosterman, Jan Merkus, Wiebe Meerstra, Pieter van Assen (Triemen),Sieds van der Schaaf (Triemen),Jentsje (Jentsje en Bontje) Banga, 3 Sjoerd Poelstra,Auke Banga ( en Griet), Eerde Nauta

Berichtnr.:204/FBnov2016/dec16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Jongelingsvereniging Westergeest met o.a. Joeke Veenstra en onbekende personen

IMG_0005

IMG_0005krant

 

Achterste rij: Meester de Jong, Ruurd van der Veen, Klaas van der Schaaf, Durk Bosgraaf, Wietse van der Zwaag.
Voor: Pieter Annema, 1,2,3, Hans de Jong, Jacob Bijlstra,4,5 Bertus Veenstra!,6, Joeke Veenstra, Aldert Messchendorp.

IMG_0009

Dit zijn Tjallie Kloosterman en Jantsje Kok bij Pieter Bos-Aal achter huis.

Berichtnr.:1542/fbmrt16/okt2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Fotoalbum, Kerk, Onbekende personen

Boerderij stond in Oudwoude

IMG_0006
Deze foto is afkomstig van de familie Harm en Gooitske Merkus.
Het was ons niet bekend, waar deze boerderij staat of gestaan heeft en welke personen er op staan.
Vrijwel zeker is het de boerderij aan de Dellenswei 4 te Oudwoude.

S0078126
Berichtnr.:1412/fbapril16

Lees meer hierover op het hystoblog van Ybele Steenstra

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Riem Bergsma op de fiets

Deze foto’s zijn afkomstig van Kollumerzwaag.

Momentopname 2 (27-11-2015 23-39) (002)

Riem Bergsma met dochtertje Jannie.
Momentopname 9 (23-11-2015 20-42)
Melle Visser

Berichtnr.:1532/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Onbekende personen op de fiets bij de brug en aan het schaatsen

IMG_0034

Klaas Wiersma, woonde bij Hústernoard.
De brug is hoogstwaarschijnlijk wel de Keuningsbrêge.

IMG_0043
Onbekende personen aan het schaatsen.

Berichtnr.:1426.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Jan Annema en vrienden

IMG_0044
Jan Annema, vader van Tjeerd Annema ( Tjeerd ‘e Pietsje)

IMG_0057

Jan Annema, op de achtergrond de boerderij van Tjeerd en Anne Annema en Durk en Lies Annema.
Links nog net zichtbaar de armenketen ( waar nu Geert en Griet Postma wonen).

IMG_0058
Jan Annema

IMG_0033

Johannes Huisman en Jan Annema

IMG_0036
Jan Annema, naast de boerderij en nog net te zien het huis
van Kees en Minke Laverman, Kertiersreed

 

IMG_0035
Jan Annema in het midden, links Arjen Veenstra van Wessels Anne.

IMG_0002-001
Arjen Veenstra en Jan Annema
Berichtnr.:1424.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Groepsfoto Openbare lagere school

IMG_0030

Openbare lagere school aan de Eelke Meinertswei. Links de regenwaterbak.
Op de foto helemaal rechts is Durk Atzes van der Veen.
Op de achtergrond it lytse slotsje, bewoond door Wiepkje Fokkema ( Beppe van Ruurdtje Minnema-Vries.).

Berichtnr.:1422.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Jelle van Wieren als melkventer in Duitsland

Jelle van Wieren als melkventer in Duitsland.
Omstreeks 1935/1936
Jelle was een zoon van Minne en Trien van Wieren.

IMG_0049
Jelle van Wieren

IMG_0052

Jelle van Wieren bij de Kalkhúsbrêge.
Op de achtergrond “de Lange Rûmte”, gelet op de rij bomen.

Berichtnr.:1423.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei, Onbekende personen

Fokke en Geertje Veenstra en een paar namen nog onbekend

IMG_0039
Echtpaar rechts: Fokke en Geertje Veenstra.
De man,  tweede fan rechts is Bokke Dijkstra (1899-1980). Hij had een kruidenierswinkel aan de Triemsterloane. Hy was getrouwd met Klaaske Niewijk (1896-1976).

Lees meer over Fokke en Geertje Veenstra op: https://hystoblog.wordpress.com/2016/12/27/ongedurig-en-rusteloos/

Berichtnr.:1435.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Onbekende personen

Mogelijk de familie Riemersma uit de Triemen

IMG_0009

Deze foto is afkomstig van de familie Bijlstra of van der Haak
Waarschijnlijk is dit de familie Riemersma, die woonden op de Triemen in de woning van Auke Banga.
Berichtnr.:1537/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Onbekende personen

Kees Klaver

Kees Klaver , ook wel vaak Boer Kees genoemd, woonde aan de Kollenswei 1, waar nu Kees en Sjoukje Adema wonen.

IMG_0003

IMG_0004-001

IMG_0012-001
Kees Klaver

IMG_0005-001

 

IMG_0007-001

IMG_0008-001

IMG_0010-001
Kees Klaver?

Kees Klaver

Kees Klaver en Keie Roelfke Bosma achter hem

IMG_0020

IMG_0004-004

IMG_0036

Berichtnr.:1458/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kollenswei, Onbekende personen

Militair Date Loonstra

IMG_0021

IMG_0023
Date Loonstra

IMG_0011-001
Of dit ook Date Loonstra is, weten we niet zeker.
Berichtnr.:1456/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Familie Adema / Klaver met onbekende personen

Deze foto’s zijn afkomstig van de familie Adema/Klaver.
De meeste namen zijn ons nog niet bekend.

IMG_0029

 

IMG_0032

IMG_0033

IMG_0034

IMG_0026
Luut Klaver en Anne Meijer

IMG_0029-001
Kobus en Boukje Bosgraaf
Berichtnr.:1285/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Groepsfoto van Jappie Kempenaar

IMG_0024

Voorste rij zittend in het gras:1 Minze Sipma,2,3,4Anne Kempenaar-Steringa (vrouw van Heine),5,6,
2e rij:zittend op stoel:1,2,3,4Heine Kempenaar,5,6.
Achterste rij:1 Gjetsje Veenstra-Dijkstra (vrouw van Pieter Veenstra),2Gjetsje de Jong – van der Tuin( vrouw van Jaring de Jong),3Pieter Boersma,4,5,6,7,8Jaring de Jong, 9Pieter Veenstra,10,11,12, 13,14.

Pake Hendrik Epema  (de pake van de echtgenote van Jappie) staat ook op de foto.
Hendrik Epema heeft op it Langlân gewoond.

Berichtnr.:1472/fb.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Fam. van Assen

Fam. van Assen, kinderen van Gooitsen en Griet:
V.l.n.r.: Akke, Jan Merkus, Lies, Jan, Martsje van Assen (rechts)
Voor jongetje met zwart petje is Auke van Assen.

De foto is waarschijnlijk genomen aan de Kalkhúswei naast de woning van Pieter Fisk.
Berichtnr.:166/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Uitstapje jongelingenvereniging

 

IMG_0031

Voor:Keimpe Annema, Durk Bosgraaf, Jouke Bosgraaf
Achter: David Kloosterman, Kees Klaver, ..,..,Bearn Dantuma?..,Meester van Wessel

Mogelijk: Jaring Bakker, Auke Attema, Harm Steringa, Gradis Reinders

Berichtnr.:1390/fbjan15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

Dienstfoto’s Freerk Bosgraaf

IMG_0006
Vierde van links Freerk Bosgraaf

IMG_0005

IMG_0004

IMG_0003

IMG_0007

Dienstfoto’s van Freerk Bosgraaf.
Berichtnr.:1429/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Schoolfoto’s met o.a. Sieger Dantuma

S0131747

Bovenste rij: Geert van der Veen, Akkelien Banga, Sieuwkje Tuinenga, Mattie de Haan.
2e rij van boven:Tsjikke Grijpstra, Sieger Dantuma.
3e rij van boven:Halbe van der Zaag, Jaap Prins, Kees Bijma.
4e rij van boven:IJbele Steenstra, Tineke Bergsma, Alie van der Schaaf,
2e rij van onderen:Juffrouw Meijer, Geertje?, Jan van der Wal, ?, Klaas Kuipers.
Onderste rij:Sineke Sloot, Henk van Wieren, Mattie Voordewind, Gerrit Hoogeboom, Tetje de Vries, Rudy Kloosterman, Durk Bijlstra, Aaltje Zuidersma

IMG_0005

Achter: Ronnie Kloosterman, Bas de Haan, Piet Kingma, Auke Brouwer, Sieger Dantuma, Geert van der Veen, meester Hamstra, Evert Voordewind, Mattie de Haan, Boukje van der Heide, Sjoeke Tuininga, Akkelien Banga.
Midden: Jan van der Wal, Jitske Bijlstra, Tsjikke Grijpstra, Afke de Vries, Aaltje Zuidersma, Tetsje de Vries, Hillie de Beer, Marietje van der Kloet, Wietske van der Heide, Sieneke Sloot, Tineke Bergsma, Jelle Kempenaar.
Voor: Jaap Prins, Anne Fennema, Gerrit de Vries, Rudi Kloosterman, Tjalling Dijkstra, Kees Bijma, Gerard van Assen, Eppie Merkus, Folkert van der Kooi, Gerrit Hoogeboom, Ybele Steenstra

S0061716

Achterste rij: Aafke de Vries, Aaltje Zuidersma, Meester Hamstra, Jitske Bijlstra, Tsjikke Grijpstra, Jelle Kempenaar, Piet Kingma, Ronald Kloosterman.
Daarvoor:Anne Fennema, Gerrit de Vries, Wietske van der Heide, Bas de Haan, Boukje van der Heide, IJbele Steenstra.
Daarvoor: Kees Bijma, Jan van der Wal, Evert Voordewind, Folkert van der Kooi, Auke Brouwer, Marie van der Kloet, Hilly de Beer.
Voorste rij: Sieger Dantuma, Jaap Prins, Gerard van Assen, Eppie Merkus, Geert van der Veen, Rudie Kloosterman, Gerrit Hoogeboom.

Berichtnr.: 118/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, School

Sjoeke Bosgraaf en Selie Reinders

IMG_0046

Op de foto : ?, Sjoeke Bosgraaf, Selie Reinders.
Berichtnr.:1394/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Onbekende personen