Foestrum in beeld 7 maart 2017

Deze drie foto’s komen uit de oude doos van de familie Bram en Boukje de Vries

IMG-002
Sape de Vries ?

IMG_0002
Sape en Aafke de Vries met de kinderen Yttje, Bram en Jan

 

IMG_0004

Mogelijk is dit Wietse Bosma en boven op de wagen Bram op de Keuningsbrêge. ( nog een foto van de brug ) en nog een

Deze Keuningsbrege is vervangen in 1939.

IMG_0006
.Selie Braaksma
IMG_0004
.Durk en Matsje Bograaf

IMG_0001
.Antje Van der Veen- de Bruin. meer over antje van der veen

Het meisje in de wandelwagen is Teatske van der Meer- van der Veen, de oma van Annelies Herbers uit Westergeest.

IMG_0008

.Hilly Tjalsma by heit op ‘e fyts

IMG_0009

.Hilly Tjalsma mei mem op ‘e fyts, op ‘e Bakkershoeke in Walterswâld.

IMG_0006

.Welmoed haalt zand uit de ogen bij Geale. Yttje zit links.

IMG_0011

.1967 Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

IMG_0001combi

. Uitstapje van vrouwenvereniging.

IMG_0001metnummers

De namen:
Achterste rij: 1.Berber Sipma, 2.Hiltsje Leegstra ( e.v. Lammert), 3.Woutsje van der Kloet ( e.v. Pieter), 4.Frou Bijma ( e.v. Bareld Bijma), 5. Boukje de Vries ( e.v. Bram), 6.Anna Kempenaar ( e.v. Heine), 7. , 8., 9., 10. Lieuwkje Schotanus ( e.v. Tjalling), 11. Aaltsje Brouwer ( e.v. Harm), 12. , 13. Trien van Wieren ( e.v. Minne).
14. Dieuwke van der Werff (e.v.Sake), Jitske van der Haak ( e.v. Pieter), Aukje .. ( e.v. Sjoerd),  Sipma?,

Voor zittend: 17. Joukje Schotanus ( e.v. Sije), 18. Anneke Bosma ( e.v. Jappie), 19. Martha de Bruin ( e.v. Heine), 20.Jantsje van Wieren ( e.v. Titus), 21. Aukje Kempenaar (e.v. Bartele)

IMG_0012
.Dorpsspelen op it Ljeppershiem

lutskelinstra

Helaas klopt dit niet. (Lutske Linstra-Dijkstra ( e.v. Roel Linstra en zij was een zus van Bokke Dijkstra van de Triemsterloane)).

IMG_0009
.Meester Migchelbrink

img_0001-001
.Jan en Tetsje Annema

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Laat een reactie achter