Dagelijks archief: 27 februari 2017

Foestrum in beeld 7 maart 2017

Deze drie foto’s komen uit de oude doos van de familie Bram en Boukje de Vries

IMG-002
Sape de Vries ?

IMG_0002
Sape en Aafke de Vries met de kinderen Yttje, Bram en Jan

 

IMG_0004

Mogelijk is dit Wietse Bosma en boven op de wagen Bram op de Keuningsbrêge. ( nog een foto van de brug ) en nog een

Deze Keuningsbrege is vervangen in 1939.

IMG_0006
.Selie Braaksma
IMG_0004
.Durk en Matsje Bograaf

IMG_0001
.Antje Van der Veen- de Bruin. meer over antje van der veen

Het meisje in de wandelwagen is Teatske van der Meer- van der Veen, de oma van Annelies Herbers uit Westergeest.

IMG_0008

.Hilly Tjalsma by heit op ‘e fyts

IMG_0009

.Hilly Tjalsma mei mem op ‘e fyts, op ‘e Bakkershoeke in Walterswâld.

IMG_0006

.Welmoed haalt zand uit de ogen bij Geale. Yttje zit links.

IMG_0011

.1967 Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

IMG_0001combi

. Uitstapje van vrouwenvereniging.

IMG_0001metnummers

De namen:
Achterste rij: 1.Berber Sipma, 2.Hiltsje Leegstra ( e.v. Lammert), 3.Woutsje van der Kloet ( e.v. Pieter), 4.Frou Bijma ( e.v. Bareld Bijma), 5. Boukje de Vries ( e.v. Bram), 6.Anna Kempenaar ( e.v. Heine), 7. , 8., 9., 10. Lieuwkje Schotanus ( e.v. Tjalling), 11. Aaltsje Brouwer ( e.v. Harm), 12. , 13. Trien van Wieren ( e.v. Minne).
14. Dieuwke van der Werff (e.v.Sake), Jitske van der Haak ( e.v. Pieter), Aukje .. ( e.v. Sjoerd),  Sipma?,

Voor zittend: 17. Joukje Schotanus ( e.v. Sije), 18. Anneke Bosma ( e.v. Jappie), 19. Martha de Bruin ( e.v. Heine), 20.Jantsje van Wieren ( e.v. Titus), 21. Aukje Kempenaar (e.v. Bartele)

IMG_0012
.Dorpsspelen op it Ljeppershiem

lutskelinstra

Helaas klopt dit niet. (Lutske Linstra-Dijkstra ( e.v. Roel Linstra en zij was een zus van Bokke Dijkstra van de Triemsterloane)).

IMG_0009
.Meester Migchelbrink

img_0001-001
.Jan en Tetsje Annema

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Jabik Kobes en zijn dochter Anne “yn de beage” voor hun”skûtsje”Bron: Facebook Meent Wiersma
De boerderij rechts op de achtergrond is op Oostwoud, waar nu Knilles Schaafsma woont.
Jabik Kobus ( vader van Bienze Kobus uit Driezum/Damwâld) en dochter Anne, 14 jaar oud.
Hun skûtsje wordt hier achteruit getrokken, zodat deze gekeerd kon worden bij de Langebrug.

De man , die daar op de weg loopt is Sipke van der Meulen, later melkboer te Driezum.


Jabik Kobes en zijn dochter Anne yn de beage voor hun”skûtsje”

Fersen, dy’t ut é tiid reitsje van Freark Dam
In frou dy’t swingend yn de beage rint

img_0001-001

img_0002

img_0001

 

 

 

Berichtnr.:429

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Reisje van Pieter en Jitske van der Haak met de Zangvereniging

IMG_0009

IMG_0009metnummers

Achterste rij :1Sjoerd van der Schaaf, 2 Sjoerd Rekker, 3,4,5 Pieter van der Wal, 6,7,8,9,10 Sjoerdtje de Vries, 11,12 Germ Alzerda?.

Middelste rij: 13 Jan Triemstra, 14 Hiltsje Triemstra (hebben op it Tsjerkepaad in Westergeest gewoond),15,16,17 Jitske van der Haak – van Assen, 18 Pieter van der Haak, 19, 20 Anne Huisman?

Liggend: 21 Westerhof? 22

Berichtnr.:1350/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Meisjesvereniging en jongeman namen onbekend

IMG_0021-001

IMG_0008
Meisjesvereniging Westergeest-Triemen
Namen nog onbekend.

Ter vergelijking even deze foto, mogelijk herkennen we daardoor namen

IMG_0010
Deze jongeman, naam ook onbekend

Berichtnr.:1610.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen