Foto’s voor fotoavond 25 februari 2020

(Dit is een tijdelijke pagina. Deze foto’s staan ook elders op de site)


Woning Lieuwe Froukje Huisman
Voor het huis staat Ruurd van der Veen


Belijdenis Eelkje Merkus op 15 april 1938 door Ds. Luuring

Klaasje Schotanus, Aaltje Sipma, Minke Adema, Lieske van Assen, Annie de Vries en Dienke van der Veen (Triemen)

Anne Huisman half jaar bij de PTT in Duitsland


Jappie van der Werff en Foekje Brouwer op revue 100 jarig bestaan christelijke lagere school op 18 mei 1985


Jan Steenstra en Jappie van der Werff


Feestleider van der Veer als meester Migchelbrink


Afke de Vries-Dijkstra en Jappie van der Werff

Van Pieter Zijlstra kregen wij de bewonerskaart van Weerdebuorsterwei 3. Pieter maakt een boek over Pieter Fisk Zijlstra en die heeft hier ook gewoond.


Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kerk

Geef een reactie