Dagelijks archief: 3 mei 2011

Zeldzame akkers uit de Middeleeuwen omringen Westergeest

Zeldzame akkers in Westergeest


Oebele Vries in gesprek met Eva Vriend van LC.( aug.2000)
Berichtnr.:384

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Zeldzame akkers uit de Middeleeuwen omringen Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Gemeenteraad praatte over bestemmingspannen Westergeest


De gemeenteraad praatte over de bestemmingsplannen…

Berichtnr.:383

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad praatte over bestemmingspannen Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen

Vier geslachten familie van der Kloet

Vier geslachten bijeen : W. van der Kloet-Veldman,
Eeke Herder- van der Kloet, Akkelien van der Mark-Herder
en Janneke van der Mark

Berichtnr.:382

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Vier geslachten familie van der Kloet

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Anne Visser en Jenny van der Slink


Anne Visser en Jenny van der Slink-van der Kloet
Berichtnr.:381

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Anne Visser en Jenny van der Slink

Opgeslagen onder Algemeen, Woarven

Allerlei nieuws van 40 jaar geleden van Teijenswei


In het lokaal werd de Rode Kruisfilm …

In het lokaal vond de trekking plaats van …

Muntenverzamelaar…


Over de oranjevereniging..

Het kinderkoor..

De leden van de jongelings ….

Een muntenverzamelaar ontdekte..

Berichtnr.:380

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Allerlei nieuws van 40 jaar geleden van Teijenswei

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Allerlei nieuws van 40 jaar geleden


Meisjesvereniging en knapenvereniging hielden..

Het kinderkoor …

B. Bijma als muntenverzamelaar …


Hier en daar zwerven nog oude munten..


De plaatselijke culturele verenigingen..

Jaarvergadering kinderkoor…

De Handelsonderneming’Electro”…

Berichtnr.:379

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Allerlei nieuws van 40 jaar geleden

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Muziekkorps “Fogelsangh” Veenklooster

 

Berichtnr.:231

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Muziekkorps “Fogelsangh” Veenklooster

Opgeslagen onder Algemeen

Muziekvereniging Westergeest


Muziekvereniging Westergeest

Berichtnr.:377

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Muziekvereniging Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

Schoolfoto christelijke school dertiger jaren

Westergeest-Triemen. Dertiger Jaren.
Eerste rij: meester Bosgraaf, Rits Banga, Jan Banga, Auke Banga, Deli Attema, Wiep Attema, Hinke van der Land, Janke van der Land, Boukje van der Land, Siep van der Land, juffrouw Postma.
Tweede rij:meester van Wessel, Sietske K.Banga, Berend Dantuma, Klaas Dantuma, Aaltje Prins?, Melle Prins, Heine de Bruin, meester de Jong.
Derde rij: Auke K.Banga, Hanne Turkstra, Jouwert Turkstra, juffrouw Salverda, Maaike Hania, Jan Prins, Trien Kloosterman, Martha Kloosterman, Tjallie Kloosterman, Jeltje Kloosterman.
vierde rij: Doeke S.Banga, onbekend, Geertje Turkstra, Bouke Turkstra, Bouke Kooistra, Willem Hania, Gaatse van der Kooi, Pietje van der Land?, Eelkje van der Kooi, Anne van der Kooi.

Berichtnr.:376/fbdec2018

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Schoolfoto christelijke school dertiger jaren

Opgeslagen onder Algemeen, School

Schoolfoto christelijke school omstreeks 1930

Schoolfoto omstreeks de jaren 1930
Boven Juffrouw Krijnen.
Bovenste rij:v.ln.r.Jelke van der Kloet, Anne de Vries, Djoeke de Vries, Ietsje Attema, Geertje van der Veen, Pieter Attema, Sjoukje Bosgraaf, Iep Hoekstra, Ietje Loonstra, meester Veenstra
Tweede rij:Jelle van Wieren, Hannie Turkstra, Maaike Hania, Auke Attema, Inskje Zijlstra, Romkje Loonstra, Alie van Dijk, Iekje de Bruin
Derde rij: Sake van der Kloet, Tietje van Dijk, Bertus Veenstra, Rika Veenstra, meester de Jong, Jappie Loonstra, Geertje Hansma, Aukje Bosgraaf, Aaltje Bosgraaf.
Vierde rij: Rits Veenstra, Joeke Veenstra, Klaas Dantuma, Hans Hansma, Andries van der Veen, Sjoukje Sipma

Berichtnr.:375

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Schoolfoto christelijke school omstreeks 1930

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Reisje Vrouwenvereniging omstreeks 1935


Reisje Vrouwenvereniging Westergeest omstreeks 1935

Boven v.l.n.r: Ymkje van der Ploeg( Pieters Ymkje), Froukje Nicolai ( Gerke Frouk)
onbekend, Fogeltje Bosgraaf( Jan ‘e Fogeltsje), Vrouw van der Zwaag. Aafke de Vries( Sape’Aafke), chauffeur, Grietje Dijkstra (Reinder, melkboer aan de Trekweg), Martje Huisman (Lieuwe ‘ Matsje), Anne Veenstra( Wessel ‘Anne), vrouw Frederiks- de Vries( Triemen), Geertje Veenstra( Fokke ‘Geertsje)
Midden v.l.n.r: Griet Uitterdijk ( Haye Griet), Baaije Zijlstra( Klaas ‘e Baaije, Trien van Wieren ( Minne Trien), Froukje van Assen ( Trekweg), Aafke de Bruin ( Jabik’s Aafke), Maaike Vries ( frou Vries), Marten bakker z’n vrouw ( Triemen), Rika Westra( Edzers Rike ), Antje de Bruin-Kempenaar, Vrouw Attema ( Louwina), onbekend, Vrouw Sikkens( Jan’e Libe), onbekend. De 2 ontbrekende vrouwen naast vr. Sikkens zijn vermoedelijk een bakkersvrouw en een timmermansvrouw.
Berichtnr.:374

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Reisje Vrouwenvereniging omstreeks 1935

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Reisje naar Camperduin aan zee, 9 augustus 1934


Reisje naar Camperduin aan zee, 9 augustus 1934

Bovenste rij: v.l.n.r.: Wessel Veenstra, Jitse en Anne Sikkema
Alle Postma, politieagent Scheepvaart, Mintsje Hoogeboom, Durk en Lies Annema
Tweede rij v.l.n.r.: Sieger Dantuma, Afke en Marten de Jong, Akke Jepma, Eelke Hoogeboom
Wietske Scheepvaart, Kees Oostwoud.
Derde rij: v.l.n.r:Lieuwe Huisman, Ruurd van der Veen, Trien Dantuma, Jurjen Uitterdijk,
Pieter van der Haak, Jitske van der Haak, Pietje Oostwoud.
liggend links Aaltje Uitterdijk, rechts Jeltje Postma

Berichtnr.:373

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Reisje naar Camperduin aan zee, 9 augustus 1934

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Leerlingen christelijke school 1905


Leerlingen van de Christelijke school te Triemen in 1905.
Bovenste rij: juf A. Hettinga, Gosse Kloppenburg, Sietske Banga
Anna Poortinga, Anna Prins, Jantje Kloppenburg,
handwerkonderwijzeres Jantje Kloosterman, meester Jorritsma
Julle Beerda en hoofdonderwijzer B. Migchelbrink.
Daarvoor; Jarigje de Jong, Tjalling Kloosterman, Kootstra en Dirk
Kempenaar.
2e rij: Gosse Julle Beerda, Sjoerd Banga, Pronica Poortinga, Janke Prins,
Ebeltje de Boer, Akke Kloosterman, Wietsche Banga, Hiltje Bouius
Heine van Dijk, Anne van Dijk.
3e rij: Bokke Dijkstra, Jattje Postma,Henk Bouius, Wiebren Prins,
Jetsche Banga, Romkje Westerhof, Tjitsche Kloosterman, Ebeltje
Kloppenburg, Beitsche Beerda, Jeltje Kloosterman, Jaring Boonstra


Deze foto is waarschijnlijk van hetzelfde jaar.
Juffrouw Hettinga, Handwerkonderwijzeres Jantje Kloosterman
Berichtnr.:372/fbdec2018

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Leerlingen christelijke school 1905

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum