Maandelijks archief: april 2012

Foto uit 1908 bij de pastorie te Oudwoude

Op de foto staan mensen, die Ds Politiek ( 1880-1920 dominee van hervormde kerk Westergeest -Oudwoude), altijd behulpzaam waren.

Berichtnr.:1281

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

VIOD 4 kampioen met o.a. spelers van Keatlingwier


Op de foto staan Marinus Reitsma ( Keatlingwier 13) en Tjalling Sloot van Keatlingwier 6.

Krant: juni 1983
Berichtnr.:1280

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Sport

Zonderlinge dominee Zelle overleden in 1983

In de omgeving van Westergeest predikte Dominee Zelle regelmatig in de Gereformeerde Kerk.
Krant: 11 mei 1983
Berichtnr.:1279

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Sikke Visser te Ezumazijl overleden


Sikke Visser (58) van de Fûgelpits te Ezumazijl overleden.
Sikke Visser en zijn vrouw Fetsje woonden vroeger in de Fokkema’s Pleats
Krant: februari 1983
Berichtnr.:1278

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Pieter Loonstra beeindigt zijn werkzaamheden bij Openbare werken


Krant: februari 1983
Pieter en Durkje Loonstra hebben tot ongeveer 1 juni 1974 gewoond op Keatlingwier 9. Toen hebben Mient en Jantsje Wiersma hun woning gekocht en in 1982 zijn Jan en Mieneke Klimstra er komen wonen.

Keatlingwier 9 (1976)

Pieter en Durkje hebben in juni 1974 nog een korte tijd op Keatlingwier 7 gewoond, waar na Jelle en Pietie Jellesma hun woning hebben gekocht en nu wonen Thomas en Clara Loonstra in die boerderij.

Keatlingwier 7 ( 1976?)

Berichtnr.:1277

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Hervormde Vrouwenvereniging Driesum vierde 50 jarig bestaan


Mevrouw Boon ( van Keatlingwier)
Krant 1986
Berichtnr.:1276

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

Veertig jaar Kaatsvereniging “Lyts Begjin” te Driesum 1985


Achter v.l.n.r.: Tjeerd de Jong ( Keatlingwier), Hille Dantuma, Tabe de Vries, Meindert Boersma, Sietse Bijlsma, Tjeerd de Boer
Voor v.l.n.r.:Berend Boonstra, Gosse Hoekstra, Klaas Damstra, Freerk Peterson, Foeke Oberman, Sake Dijkstra
Berichtnr.:1275

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Negen soldaten op een foto uit 1914


Zijn er nog bekenden bij uit Westergeest?
Berichtnr.:1274

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Tramlijn Veenwouden- Dokkum
Berichtnr.:1273

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Vondsten op Keatlingwier 15 bij bouw loopstal in 1978


Berichtnr.:1271

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis, Keatlingwier

“It Einehúske” aan de Trekweg onder Driesum


Krant:1973
Berichtnr.:1269

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Directeur van Driesumer Boaz-bank gearresteerdKrant: september 1960
Berichtnr.:1268

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Jongeman uit Wouterswoude bij Westergeest verdronken


KC:6 juni 1973
Berichtnr.:1265

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Echtpaar Roosdorp in de bloemetjes gezet

Het echtpaar Roosdorp, huisartsen uit Kollum vierde 25-jarig jubileum,
de huisartsen van vele Westergeesters.
KC:1973

Krant: november 1983

Berichtnr.:1267

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Recreatie brengt nieuwe situatie in Kettingwier in 1973


Keatlingwier 5

In het stukje wordt een aantal keren de naam Saapke genoemd, dit moet Dirkje zijn
Krant: september 1973
Berichtnr.:1264

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Van de hak op de tak

Een stukje geschiedenis van de Friese Wouden.
Als u hier meer over wilt lezen, zie onderstaande:
It boek hyt “Een Vergeten proces” en is skreaun ûnder it pseudonym: L.E. en dat stiet foar de skriuwster F.J.G.W.C. Engelberts (1880 – 1929). It boek is útkommen yn 1929.
Berichtnr.:1261

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Drs. O. Vries: Der stie twa jier foar


Oebele Vries waard frege om it fjirde diel fan Oudfriese oorkonden te biarbeidzjen.
Krant: 1978
Berichtnr.:1262

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Geschiedenis

Wieger de Hoog in rolstoel


Berichtnr.:1009

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen