Maandelijks archief: april 2014

familie Fennema en het gezin

Oane Fennema en zijn vrouw Geertje hadden een slagerij aan de Bumawei.
De kinderen waren Tiny ( vrouw van Bartele Kempenaar), Joop, Sjoerd (getrouwd met Jelly) en Seeger

IMG_0009
Oane Fennema
IMG_0018
Geertje

IMG_0027
Oane

IMG-001
Geertje en dochtertje Tiny

IMG_0008
Joop en Tiny

IMG_0015
Seeger Fennema

IMG_0023

Tiny met de autoped

IMG_0029
Sjoerd

IMG_0002
Sjoerd en Jelly
IMG_0031
Tiny

IMG_0012
Mark de Vries, Saakje (Tjeerd ‘e Saakje de Groot), en Tiny Fennema.

IMG_0016
Wietske Reinders, Folkje Sloot en Tinie Fennema

Berichtnr.:1467/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Jelle en Jeltsje Kempenaar

IMG_0016
Jelle Kempenaar en Jeltsje Kempenaar-Bakker woonden aan de Trekweg in herberg de “Trije Romers” van 1935-1963.
Zij waren de laatste bewoners van deze woning. In 1963 is de woning aangekocht door Rijkswaterstaat en toen afgebroken.
De reden van afbraak was, dat er te veel ongelukken plaatsvonden in de omgeving van de woning. Jelle en Jeltsje zijn toen verhuisd naar de Dôlle.

img-002
De kinderen zijn: Bartele, Hielke en Jappie.

IMG_0007
Hielke en Bartele en voor hen Jappie.

IMG_0009
Hielke ( 2e zoon) en Ida Kempenaar.

IMG_0006
Bartele ( oudste zoon) en Aukje Kempenaar
De ouders van Janke , Froukje, Klazien, Jelle, Willie, Jellie.

IMG_0004
Jelle en Jeltsje en Aukje en Bartele.
IMG_0003
Vier kinderen van Bartele en Aukje.
Jelle, Jellie, Willie en Janke

IMG_0015
Jellie, Janke, Jelle, Klazien op de schoot van Willie.

IMG_0011

Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

Berichtnr.:1488/fbdec15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Gerrit Kempenaar toont trots de nieuwjaarspenning


KC: 07-02-1997

IMG_0005
Gerrit Kempenaar
Berichtnr.:774/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Mient en Joukje de Jager e.a. met de Rijnreis

IMG_3057

Op de foto Mark de Jager, Mark de Jager en zijn vrouw (Mark is een broer van Mient) in het midden Mient en Joukje de Jager, Jentsje Merkus en helemaal rechts Henkie van Wieren.

Berichtnr.:1503/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reisje vrouwenvereniging

IMG_0013
Ruth Akke Kloosterman, Wessels Anne Veenstra, Pieters Jitske van der Haak, Sikke Minke Dijkstra, Jan ‘e Teatske Dijkstra, Minne Trijntje van Wieren Jan ‘e Tjimkje Huisman.

Berichtnr.:1354/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei

Fotoalbum familie van Wieren

In dit album  staan foto’s van de familie Titus en Jantsje van Wieren

IMG_3299

Op de foto v.l.n.r.: Evacuée Maart(en) Bestebreurtje, Jantsje, Titus met Minne op de arm, beppe Trien, pake Minne

IMG_3300
Jelle van Wieren ( broer Titus)

IMG_3297
Mient de Jager, Klaas, Titus, Beppe Jitske

IMG_3294
Renze en Titus

IMG_3292
Titus en Jantsje

IMG_3287
Trien van Wieren

IMG_3285
Minne van Wieren op de fiets

IMG_3283
Pieter Zijlstra ( fisk) en Griet. Dit hokje is later afgebroken.

IMG_3274

Minne van Wieren, witte huis is van Pieter Zijlstra

IMG_3271
Marten van der Kloet

IMG_3269
Marten van der Kloet

IMG_3234

Renze van Wieren ( broer Titus) en Jacoba van Wieren-Dijkstra met de kinderen, Minne, Trijntje , Jitske  en Gerritje
Jacoba is een dochter van  Gerrit Dijkstra  en Jitske Zijstra  en woonden aan de Soensterdijk .  Rinse en Jacoba ( Coba )  zijn getrouwd op  1 juni 1940 en gingen wonen in Zwagerveen  aan de Koarteloane  6 , hun huis is afgebrand in 1949  en in het zelfde jaar zijn ze op 21 juni  geëmigreerd naar  Canada . Daar werd Jelle nog geboren.

IMG_3230
Titus van Wieren met Gretha van Assen, Minne en Aukje van Assen

IMG_3229
Titus en Jantsje met de evacuées en kinderen.

IMG_3228
Jantsje, Titus, beppe Trien en pake Minne

IMG_3226
Minne en Trien

IMG_3224
Pake Minne

IMG_3221
Deze foto is genomen achter het lokaaltje.
De meeste namen zijn niet bekend. Akke , zuster van Jantsje staat er w.s. op

IMG_3216
Titus en zoontje Minne op de trekker.

IMG_3211
Minne en Trien

IMG_3210
Familie Reitsma
Achter: Jantsje, Bearn of Abele, Jikke?
Voor: pake en beppe Reitsma ( ouders Jantsje), Jikke?

IMG_3208
Trien met Wietse Anne van Assen

IMG_3205
De woning van Pieter Zijlstra.
Links is nog net zichtbaar de woonwagen, waar Jan Annema in gewoond heeft.

IMG_3204
Titus met zwager Hendrik Talma op de trekker. Keimpe Annema loopt op de weg.

Berichtnr.:1509/fbdec15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Wessel en Anne Veenstra en Trijntje van der Veen

IMG_0019
Trijntje van der Veen, Anna Veenstra, Wessel Veenstra

IMG_0021
Wessel, Anna, Trijntje

IMG_0020

Trijntje van der Veen, Lutske ( e.v. Roel Linstra, woonden aan de Bumawei)

IMG_0005
Wessel en Anne

IMG_0006
Zoon Wiebe zit op de bank, zoon Ritske zit bij de greppel. Dochter Griet staat links, dan Anne

IMG_0009

Wessel en Anne en kleinzoon

IMG_0004
Wessel en Anne en (klein)kinderen.
Achter: Wybe Veenstra, Alie ( vrouw van Joeke Veenstra), Joeke Veenstra, Akke ( vrouw van Rits Veenstra), Rits Veenstra, Jantsje Kok ( vrouw van Jan Veenstra), Jan Veenstra, Betsje Kloosterman ( vrouw van Wybe Veenstra).
Midden: Alie ( vrouw van Karel Veenstra, Wyneke Bronzema ( vrouw van Arjen Veenstra) Griet, Wessel, Anne, Karel Veenstra, Arjen Veenstra met Wessel op de arm
Voorste rij: kleinkinderen vlnr: Gerrit (zv Wiebe) Wessel (zv Jan) Femmie (dv Jan), Annie (dv Ritske) Harrie (zv Ritske) Wessel (zv Wiebe), Wessel (zv Joeke)

Rits Veenstra en Akke hebben tijdelijk in het kippenhok gewoond achter de woning van Wessel en Anna.
Rond 1955 hebben Arjen en Wienie in een woonwagen gewoond bij de woning van Wessel en Anne.

IMG_0007
Wessel

Pieter Lourens

Pieter Lourens

Berichtnr.:1448/fbjan16.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Schoolfoto 1960 met o.a. Jappie Kempenaar

IMG_0001

Schoolfoto 1960
Achter: Meester P. Reinalda, Binne de Jong, Renny Steenstra, Mattie Huisman, Joke Sikkema, Griet Hamstra, Cor van der Veen, Ynske de Vries.
2e rij:Betty van der Veen, Sjoukje Merkus, Anno Derks, Alie Banga, Jappie Kempenaar,Eke Kempenaar, Gerry Kloosterman, Tinie Fennema, Maaike Zwart, Coby van der Veen.
3e rij: Minke Kempenaar, Meint Kuipers, Jelly Loonstra, Jikke Westerhof, Hinke Wijbenga, Dout Adema, Derk van der Kloet, Auke Banga, Jantje Gjaltema, Henkie de Bruin, Tinie Pijnakker.
4e rij: Eke van der Kloet, Piet Visser, Durk Kooistra, Renze Andringa, Akke Dijkstra, Lody Pijnacker, Sietske Poelstra.

Berichtnr.:1465/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Dienstfoto’s Freerk Bosgraaf

IMG_0006
Vierde van links Freerk Bosgraaf

IMG_0005

IMG_0004

IMG_0003

IMG_0007

Dienstfoto’s van Freerk Bosgraaf.
Berichtnr.:1429/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Speelweide Ljeppershiem weer open in 1972

IMG_0001

Tobberace. Winnaars: 1. Gooi Steenstra, 2. Tjikke Bergsma 3. Aafke de Bruin

Berichtnr.:252/fbjan16.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Speelweide Ljeppershiem weer open in 1972

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Uitstapje dames Westergeest

IMG_0005
V.l.n.r.: Jantsje Veenstra( Roel ‘ e Jantsje), Jantsje Merkus-Feenstra, (Jabiks Jantsje), Eelkje Jonker- van der Land, Willemke Kooistra. en zuster de Haan rechts.
Berichtnr.:1477/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toneelstukje lagere school 1963 -1964

IMG_0004
toneelstukje op de lagere school.

V.l.n.r.:Ike Kloosterman ( van Wietse en Sjouk), Jitske Bijma ( van Bareld en .. Bijma), Lolkje Visser ( van Sikke en Fetsje), Jennie van der Kloet (van Pieter en Woutsje), Jannie Annema ( van Hedman en Wiepkje) en Tjimmie de Vries ( van Bram en Boukje)

IMG_0003
Juli 1962
Hinke Bijma en Jannie Annema

Berichtnr.:1476/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Indiëgangers

Op de foto v.l.n.r: Heine van Assen, Lieuwe Huisman,Andries van der Veen ( van Ruurd ‘e Tjits).

IMG_0005

IMG_0020

IMG_0022

Lieuwe Huisman

IMG_0020
Lieuwe Huisman

IMG_0013

V.l.n.r. Lieuwe Huisman, ?, ?, Heine van Assen, ?

Berichtnr.:135/fbnov15.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Frans en Jeltsje Sikkema- de Vries

Frans en Jeltsje woonden in het café tot 1965.

IMG

Frans en Jeltsje

IMG-001
Bij de achterdeur van het café.

IMG_0010
Frans en Jeltsje met gasten en rechts vader Jitze Sikkema

IMG_0034

IMG_0036

Daarna gingen Frans en Jeltsje wonen in deze bungalow.
Eelke Meinertswei 29 a

IMG_0008

Huidige bewoners: Klaas en Griet Nicolai – de Bruin met hun kinderen  Martha en Bartele

Berichtnr.:1463/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Reisje van de Vrouwenvereniging

Reisje van de vrouwenvereniging uit Westergeest`Dient elkander door de liefde` 19..

Achter v.l.n.r.: Vr. Kempenaar, Heine Anne, Vr. van der Werf, Sake Dieuwke, Vr. Schotanus, Tsjalling Lieuwkje, vr. van der Land, Hendriks Anne, Vr. Huisman, Harm’s  Njieske, Vr. Bosma, Martens Saakje, Vr. Kloosterman, Kei Aaltsje, Vr. Adema, Jabiks Anne, vr. Merkus, Harms Goijkje, Vr. de Vries, Brams Boukje, Vr. Galema, Arendsd Saakje, Vr. Sikkens, Jan en Libe, Vr. van Wieren, Minne Trien

Middelste rij v.l.n.r.:Vr. L. Schaafsma, Vr. Bijma, Barelds Lamkje,vr. F. Visser-Hoekstra, Sikke Fetsje, Vr. Brouwer, Harms Aaltsje, Vr.Hoogeboom, Jappie Teatske, Vr. de Vries Jan en Pietsje, vr. van der Kloet, Pieters Woutsje, Vr. Sipma Minse Berber, Vr. Huisman, Sjoerd en Aukje, Vr. van der Haak, Pieters Jitske

Voorste rij v.l.n.r.: Vr. Dantuma, Siegers Trien,  Vr. de Bruin, Heine Matsje, Vr. Huisman Jappie Anneke, Vr. Kempenaar Bartele Aukje, Vr. uiterdijk, Jan en Annie, Vr. Schotanus, Sije Joukje, Vr. van Wieren, Titus Jantsje, Vr. Bijlstra, Jabiks Froukje, Vr. Leegstra Lammerts Hiltsje, voor de buschauffeur
Berichtnr.:112/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Dominee van Binsbergen en gezin

IMG_0020
Dominee en zijn vrouw en zoon Bert van Binsbergen

IMG_0021
Ds. van Binsbergen

 


Krant: 15 november 1958

Berichtnr.:1452/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Dorpsfeest met optocht in jaar?Dorpsfeest Jaartal?

IMG_0004
Te paard Boukje Kloosterman en ?. Ernaast fietst Bartele Kempenaar
Berichtnr.:1209/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Lieuwe Huisman 40 jaar werkzaam bij de PTT

IMG_0012

Lieuwe Huisman ( zoon van Sjoerd Huisman), afkomstig uit Westergeest is 40 jaar bij de PTT.

Dockumer Courant Juli 1986
Berichtnr.:1462/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Jitske van der Haak- van Assen

IMG_0006

Zittend Jitske van der Haak- van Assen. (moeder van Froukje Bijlstra – van der Haak)
Rechts boven Trijntje Alzerda-Sikkens, getrouwd met Wijbe Alzerda. Woonden in Kollumerzwaag, waar de fietsenzaak van  van Seggeren nu is. Trijntje was afkomstig van Veenklooster en ging naar Oudwoude naar school
Namen overige personen onbekend
Berichtnr.:1347/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

De stoomboat fan Driezum


De stoomboat leit yn ‘e Trekfeart bij Keatlingwier/Eastwâld
IMG_0018


It hûs fan de skipper, Jan Dantuma
Berichtnr.:1260/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Trekwei

Annie van der Veen en Hilly Sikkema op lagere school Oudwoude

IMG_0017
Voorste rij:2e van links Hilly Sikkema, en Annie van der Veen zit in de middelste rij 3e van links

IMG_0016
Openbare lagere school Oudwoude in 1962. Klassen 1,2 en 3 bij jufr. G. de Jong: Staand Jan Bakker.
Achterste rij: Johanne Dijkstra, Hillie Sikkema, Gezina Posthumus, Tineke de Jong, Tineke van der Bij, Annie v.d. Veen.
Voorste rij: Dries Koopmans, Alian Jensma en Geartsje Zijlstra.

IMG_0004
Een oude foto van de school

IMG_0003
Jarno Woudstra, afkomstig uit Westergeest

Berichtnr.:1447/fbjan16

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, School

Durk van der Veen Kalkhúswei

IMG_0005

Durk Atzes van der Veen, echtgenote was Tryn van der Veen.
Ze hadden twee dochters, Klaske en Annie. Ze woonden aan de Kalkhúswei.
IMG_0033
Klaske en haar man Willem, Annie en Pietje de Jong uit Oudwoude.
Foto gemaakt in juni 1964 bij Annie thuis.

IMG

Klaske van der Veen en Jannie Annema ( dochter van Herman en Wiepkje). 1971
Berichtnr.:1409/fbnov15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Dorpsspelen op it Ljeppershiem e.a. foto’s

IMG_0012

IMG_3044

IMG_3045

IMG_3046

IMG_3118

IMG_3028a

IMG_3011

Jantsje Ploeg, Afke Nicolai, Jantsje van Wieren en erachter Hidde?
Berichtnr.:1502/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Noodwoning van Roel en Afke Nicolai

S0030206

Dit is de noodwoning waar Roel en Afke Nicolai hebben gewoond. De ouders van Roel, Hidde en Anne Nicolai en zijn zuster Tryntsje Nicolai woonden in het huis. De noodwoning was een kippenhok, maar is omgebouwd tot noodwoning. De woning bestond uit 3 vertrekken, een slaapkamer, een woonkamer en een toilet.

S0040210.JPG
Toilet rechts.
Jarenlang heeft Tryntsje Nicolai in de woning gewoond. Daarna zijn Gosse en Fardouw Tjalsma hier komen wonen.

Berichtnr.:1526/fbfeb16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Versierde wagens van de Bumawei

IMG_0053
Gelske Hoekstra, mevrouw Bijma er achter.

IMG_0052
Herre Hoekstra, Wietse van Assen en Wiep Sipkema in overleg

Poppenkraam 1984
Versierde wagen van de Bumawei. Achter loopt dhr. Kortenbosch van de Feestcommissie

IMG_0036

Heine de Bruin van de Feestcommissie bij de versierde wagen met als chauffeur Herre Hoekstra

IMG_0038
Henk Hoekstra met zoontje Herre.

IMG_0039

Vlnr: Klaske Keizer?, daarnaast Marieke Veenstra, Hiltje Hoekstra, dan de tweeling Tammy en Antsje Postma? en vooraan Ineke de Vries. Achter Ria Hoekstra.

Berichtnr.: 1440/fbokt15.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Versierde wagens, dorpsfeest met o.a. Annie van der Veen

IMG_0013
Versierde wagen “Geloof , hoop en liefde” 1962
V.l.n.r.: Geziena Posthumus, Hillie Sikkema, Annie van der Veen

IMG_0015
1962
Achter: Jannie Uitterdijk, Lineke Derks, Annie van der Veen
Midden: Tjimmie de Vries ( dochter van Bram en Boukje), Alie Derks.
IMG_0012
Jannie Annema, Pietje de Jong, Annie van der Veen

IMG_0014
Auke Stien ( moeder Jan van Assen), Froukje en Annie

IMG_0030
Jannie Annema en Annie van der Veen

IMG_0011
Annie van der Veen Dorpsfeest 1969

IMG_0018
Achter: Jannie en Annie
Voor:Pietje en Jannie

Berichtnr.:1445/fbokt15.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Gerkusbrêge wordt vervangen

IMG_0003

Jan en Teatske Dijkstra woonden bij de Gerkusbrêge.
In het midden staat Teatske en helemaal rechts zoon Sikke Dijkstra

IMG_0001

IMG_0002
Jaartal 1950
Berichtnr.:1451/fbokt15.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

De jeugd van Westergeest eind 70-er jaren

IMG_3017

Hidde Nicolai, Tjalling Dijkstra, Harrie Nicolai, Wessel Kloosterman, Tjalling Schotanus
Voor: Henkie  van Wieren

IMG_3034
Op it Ljeppershiem:

Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

IMG_3036.JPG
Sonja Sloot en Jikke van Wieren

IMG_3042
Op het eiland met vriendenploeg: Achter: Henkie de Jager, Halbe van der Zaag, Hidde Nicolai, Harrie Dijkstra, Haaije van Assen, Minkes Sloot.
Voor: Tjalling Schotanus, Minne van Wieren, Tjalling Dijkstra, Henkie van Wieren
Voor: Wessel Kloosterman

IMG_3051
Tjalling, Halbe Kootstra, Hidde Nicolai, achter Henkie van Wieren

IMG_3052
Achter Henkie van Wieren, Feike Nicolai?, Jikke van Wieren
Voor: Sonja Sloot

IMG_3073

Harry Dijkstra, Hidde Nicolai, Titus van Wieren

IMG_3082
Feike Nicoali en Henkie de Jager

IMG_3083
Folkert van der Kooi

IMG_3091
Dorpsfeest :  Harrie Nicolai, Ybele Steenstra, Henkie van Wieren, Hidde Nicolai

IMG_3103

Ronny Kloosterman, Haaije van Assen, Henkie van Wieren, Minkes Sloot,
Minne van Wieren, Folkert van der Kooi, Tjalling Dijkstra en Henkie de Jager.

Berichtnr.:1501/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei, Ljeppershiem

Durk Atzes van der Veen en Trijntje en familie

IMG_0002
Durk Atzes van der Veen

IMG_0029
Trijntje

IMG_0035
Dirkje, Pietje en  Trijntje van der Veen in de Hoogstraat.

IMG_0006
Durk en Trijntje’s trouwfoto

20141213_161342_resized
Atze van der Veen en Anna Zijlstra ( ouders van Durk)

IMG_0003
Atze van der Veen met schoondochter Trijntje

IMG_0005-001

Atze van der Veen, zoon Durk en Trijntje en voor Annie

IMG_0005

Voor:Atze, Annie Trijntje
Achter: Durk en Klaske

IMG_0031
Moeder met dochters Klaske en Annie

IMG_0007
Durk en Trijntje

IMG_0008
Durk met Annie op de brommer

IMG_0009
Durk op de brommer

IMG_0010

Durk en Heine van Assen werkzaam op het hooiland.

IMG_0037
Durk met zijn koeien

IMG_0033
Trijntje en Durk

Berichtnr.:1444/fbmrt15/ mrt2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Folkert en Teatske Sikkema en gezin

IMG_0001
Eelke Meinertswei 29
Deze boerderij is gebouwd in 1909 door Jitze en Anna Sikkema-Boonstra.
Daarna is de zoon Folkert op de boerderij komen wonen met zijn vrouw Taetske Sikkema-Reitsma
Dochter Hilly Tjalsma-Sikkema met haar man Piet Tjalsma wonen nu op boerderij. Achter deze boerderij in 1600 heeft er een “Koornmolen” gestaan, deze is in 1714 afgebroken.

IMG_0030
Folkert en Taetske

IMG_0017
Folkert en Taetske Sikkema-Reitsma met dochter Hilly

IMG_0003
Hilly. 3 jaar.

IMG_0008
Hilly mei heit op ‘e fyts.

IMG_0009
Hilly mei mem op ‘e fyts

18-09-1909

IMG_0005
Folkert Sikkema

Folkert Sikkema 10 08 1969
Folkert Sikkema

IMG_0006

Taetske Sikkema

IMG_0016

Folkert en Taetske

21-05-1967
Folkert en Taetske en Hilly

Pake Sikkema Saapketante Jel en Teatske

Jitze Sikkema, Saapke Vries, Jeltsje Sikkema ( Frans ‘e Jeltsje), Taetske Sikkema

IMG_0009
Jeltsje en Taetske Sikkema, Siegers Trijntje Dantuma-Kloostra, Minne Trijntje van Wieren- van der meulen

Nu volgen foto’s familie  Jitze Sikkema en Anna Sikkema-Boonstra

IMG_0051
Jitze en Anna

IMG_0047
Achter: Bindert Douma, Jitze Sikkema,Douwe, Anne, Folkert, Frans.
Voor: Johanna met kleine Anne, Folkert Boonstra ( vader van Anna Boonstra),Johanna Boonstra-Hibma, Anna Sikkema-Boonstra

IMG_0001
IMG_0002

De echtelieden Folkert Boonstra en Johanna Hibma te Westergeest herdachten de vorige week hun 60-jarig huwelijksfeest.
Hier het echtpaar in de bloemen.

IMG_0001
Folkert Boonstra en Johanna Hibma

IMG_0037
De kinderen van Jitze en Anna.
Achter Johanna en Frans
Voor Folkert en Douwe en Anne

IMG_0049
4 Geslachten: Achter Anna Sikkema-Boonstra, dochter Johanna.
Voor: Anna en Johanna Boonstra Hibma

IMG_0042
Jitze Sikkema en Eabele Klaver

Juffrouw ter Horst en Jitze Sikkema
Juffrouw ter Horst en Jitze Sikkema.

 

IMG_0041
Wie is dit?

IMG_0036

IMG_0050

Folkert Boonstra ( vader van Anna Sikkema-Boonstra)
Berichtnr.:1461/fbmrt15.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum