Woning van fam. Turkstra Kalkhúswei


De woning van de fam. Turkstra


Jouwert en Maaike Turkstra voor hun woning. Op de achtergrond de woning van Minne en Trien van Wieren
Kalkhúswei.
Berichtnr.:456

Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Kalkhúswei

Geef een reactie