Maandelijks archief: april 2011

Oude krantenberichten 1954/1959


Berichtnr.:347.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Oude krantenberichten 1954/1959

Opgeslagen onder Algemeen

Ansichtkaart Bumawei 1956/1957 en 1960/1964


Bumawei 1956/ 1957

Bumawei 1960/1964
Berichtnr.:348.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Ansichtkaart Bumawei 1956/1957 en 1960/1964

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Nazaten van Jan en Tjimkje Huisman bijeen

Uit: Kollumer Courant d.d. 12 augustus 2002
Berichtnr.:351.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Nazaten van Jan en Tjimkje Huisman bijeen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

“Vriendschap” 1893 met o.a. de bakker, de smid, de onderwijzers


“Vriendschap”.1893
Deze foto laat een oase van rust zien(kijk maar naar de lange pijpen!).”Vriendschap” vertegenwoordigde een groep mensen rond de openbare lagere school te Westergeest. Op de foto: v.l.n.r.:Bouwe Riemersma(bakker), Jakob Hoogeboom(smid), meester Westerkamp(hoofd openbare lagere school), juffrouw Jansen(onderwijzeres), Aaltje Postma ( dochter van Ate en Hiltjemuoi woonden E. Meinertswei 11), geb. 1889, nicht van Andries Biense Dijkstra met op schoot Andries. Hiernaast Freerkje Kingma, ongehuwd (ze woonde eertijds met haar broer, die wagenmaker was in “de Ooievaar”te Oudwoude. Achter Ynskje van der Schaaf staat Ynskje Veldman, geboren te Westergeest. Let op de fraaie tabakspot op de tafel


Bouwe Riemersma(1844-1931), bakker in Westergeest
en zijn vrouw Sietske van der Zwaag (1845-1921).


Bakkerij van Bouwe Riemersma. Bouwe staat rechts.
Naast hem staan de feint en de faam.
Kijk ook op:
Tortelduif voorkwam erger.


Bakkerij Riemersma te Westergeest.
Hoek Eelke Meinertswei/ van Teijenswei.
Op de foto v.l.n.r.: de knecht, Akke Hilboezen, Eelkje Hilboezen, Hiltsje Hilboezen, kleine Bouwe Riemersma( zoontje van Teake en Detsje Riemersma), Sietske Riemersma- van der Zwaag en Bouwe Riemersma.

Teake Meindert Riemersma(1822-1890)
boer in Kollum Oost.

Een groep kinderen van de openbare lagere school.
Bovenaan, vierde van rechts Enne Riemersma(1890-1965).
De heer B. J. Riemersma,
emeritus-predikant in Welsum, Zijlweg 9, kleinzoon van
Bouwe Riemersma stuurde deze foto’s op in januari 1982
Berichtnr.:352.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor “Vriendschap” 1893 met o.a. de bakker, de smid, de onderwijzers

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, School

Foto boerderij Walddyk 11

Walddyk 11 , omstreeks augustus 1982
Nu bewoond door fam. Posthmus
Berichtnr.:325.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto boerderij Walddyk 11

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Prikslydjeijen op Keatlingwier 17 februari 1979

Prikslydjeijen op Keatlingwier 1979
Berichtnr.:327.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Prikslydjeijen op Keatlingwier 17 februari 1979

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Verkoop van huizen en percelen en andere zaken


Berichtnr.:329.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Verkoop van huizen en percelen en andere zaken

Opgeslagen onder Algemeen

Antieke prent van Kollumerland c.a.

Antieke prent van Kollumerland c.a.
Berichtnr.:331.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Antieke prent van Kollumerland c.a.

Opgeslagen onder Algemeen

Tsjisse en Brechtje van Dijk en kinderen voor de woning op it “Langlân”

 

Tsjisse en Brechtje van Dijk voor de woning op het Langlân.

IMG_0016
Familie van Dijk: v.l.n.r.: Brechtje, Tjeerd en Klaske
voor : Joute en Tietie

IMG_0016-001

IMG_0016-002

IMG_0016-003

Berichtnr.:332/fbdec2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Tsjisse en Brechtje van Dijk en kinderen voor de woning op it “Langlân”

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Woning van Jan Meester op it Langlân 1950/1955

De woning van Jan Meester op it Langlân, omstreeks 1950/ 1955.

It Langlân 1975/1976.

IMG_0018

IMG_0018-001

IMG_0018-002

De woning van Jan Meester. Na zijn overlijden is de woning afgebroken
Berichtnr.:333/fbdec2017.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Woning van Jan Meester op it Langlân 1950/1955

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Familie Hamersma voor hun woning op it Langlân

Fam. Hamersma. Dit was de laatste woning op het Langlân. Om het huis te kunnen bereiken moest men door een perceel weiland. Voor deze woning langs liep het Oudwouder kanaal, dat uitkwam in de Nieuwe Zwemmer. Dit stukje erf is nog lang in oude staat gebleven, pas in 1997 is het bij het eerste perceel ingelijfd.
Berichtnr.:334/fbdec2017.

 

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Familie Hamersma voor hun woning op it Langlân

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Foto’s de Nieuwe Zwemmer bij It Langlân


Kanaal de Nieuwe Zwemmer.Het gedeelte ongeveer vanaf de lange brug, die in het verlengde van de Trekweg ligt over de Zwemmer( waar de trekvaart Dokkum-Strobos deze kruist), tot de brug over de Zwemmer, die toegang geeft tot de Wouddijk onder Oudwoude, werd gegraven in 1881. Dit noemt men de Nieuwe Zwemmer in tegenstelling tot de Oude Zwemmer, die voorheen de hoofdafvoer was van dat gebied en die ter hoogte van het Sint Pietersgat aan de Wouddijk uitmondt in het oude Dokkumerdiep. Een bijzonderheid was, dat men bij het graven van de Nieuwe Zwemmer meer dan honderd wagenvol kienhout of fossielhout opgroef, waarbij de bomen van 35 voet lengte( plm. 10 meter).
“Het hout gaf hitte als de beste baggelaar”, aldus een bericht uit die tijd. De vrijgekomen grond werd gedeponeerd ten noorden van oudwoude bij Ter Lune, waar een komvormige laagte werd opgevuld en langs de nieuwe Zwemmer. Die opgeworpen hoogten langs de Nieuwe Zwemmer noemt men thans”de bulten”.

Berichtnr.:336.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto’s de Nieuwe Zwemmer bij It Langlân

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Foto Keatlingwier

Misschien is de naam Keatlingwier afgeleid van een tol bij een ondiepe plaats in de Oude Zwemmer, waar een ketting over gespannen was. In het algemeen  is een wier een kleine terp.Wieren komen hoofdzakelijk voor in de lage kleistreken, die aan veen- en zandhgebieden grenzen en gewoonlijk in de late middeleeuwen ontgonnen werden.Op een wier bevond zich doorgaans één hoeve, die later wel eens de kern van een gehucht of dorp werd.. Het bruggetje, dat daar over de Oude Zwemmer lag, moest oorspronkelijk onderhouden worden door de gebruikers en wel voornamelijk door hen, die landerijen in gebruik hadden te Keatlingwier of omgeving.In 1872 kwam het onderhoud echter voor rekening van de gemeente Kollumerland c.a. Toen werd aan de gebruikers het door hen betaalde onderhoudsgeld terugbetaald. Het houten bruggetje is verdwenen en een vaste brug van gewapend beton is er in 1958 voor in de plaats gekomen.
Berichtnr.:339.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Woning van Jan en Teats Dijkstra bij de Gerkusbrêge

– Minkes en Sina Sloot. In deze woning is Sipke Sloot in 1935 geboren.
– Pieter (Fisk) Zijlstra
– Gerke en Frouk Nicolai hebben hier ook gewoond.
– Jan en Teats Dijkstra
– Jan Merkus ( zoon van Jentsje Merkus)
– Popke Hoekstra tot 1957. Deze woning is afgebrand en zijn toen verhuisd naar Beintemawei 2

Foto is van omstreeks 1943.
Berichtnr.:340.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Woning van Jan en Teats Dijkstra bij de Gerkusbrêge

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Foto van de kerk genomen vanaf de Simmerwei 1897

 

Plm. 1897. Foto genomenvanaf de Simmerwei.
De stoere toren van de Ned. Herv. Kerk steekt fier boven de boomtoppen uit. De toren is oorspronkelijk hoger geweest. In 1807 heeft men tijdens een verbouwing ongeveer 8 meter van de toren afgenomen en werd het zadeldak vervangen door een spits. Voor deze verbouwing behoorde de toren tot éé’n van de hoogsten van Friesland
Berichtnr.:341.

 

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto van de kerk genomen vanaf de Simmerwei 1897

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Oude ansichtkaarten uit Westergeest


Berichtnr.:342.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Oude ansichtkaarten uit Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Zeer oude ansichtkaarten uit Westergeest

Berichtnr.:343.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Zeer oude ansichtkaarten uit Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Woning van Kees en Minke Laverman 1970/ 1980

Woning van Kees en Minke Laverman in de jaren 1970/ 1980
Later bewoond door de fam. Boddeke, nu Stan en Annelies
Berichtnr.:344.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Woning van Kees en Minke Laverman 1970/ 1980

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Geslaagd midzomeravondfeest 1974

Berichtnr.:307.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Geslaagd midzomeravondfeest 1974

Opgeslagen onder Algemeen, Sport, Verenigingen

Wielerwedstrijden Jo de Boer

IMG_0001

IMG_0002

Jo de Boer ontving bloemen van Otto
Ebbens voorzitter Jac. Boersma
Juli 1974


Jo de Boer en Sjors Lankman amateur- en nieuwelingenkampioen


23 juli 1974
Jo de Boer sprint naar elfde zege in Ronde van Ee

Uit Kollumer Courant: 13 juni 1973

Uit Kollumer Courant: 9 augustus 1972Uit Kollumer Courant: 1 juli 1972