Dagelijks archief: 22 april 2011

Dorpsgezichten


In deze boerderij woonde Joh. Frederiks de Vries.
De Triemen met Frederiks de Vries de zoon noemde met pet op de paal. De twee kleine meisjes op de foto zijn de rechter mijn moeder Eke Zijlstra de middelste Iemk Zijlstra de rechter Annie Zijlstra de jongen op de fiets Harm Zijlstra.


Kalkhuisbuurt met zicht op de brug over de Trekvaart


De Triemen vlak bij de “Zandreed”naar Kollumerzwaag


De Achterwei te Westergeest, op de achtergrond
de “Fokkema’s Pleats”


De Trekvaart bij het Kalkhús.


De openbare school en schoolhuis aan de Eelke Meinertswei

IMG_0017

IMG_0016


Van Teijenswei


Het Schoolhuis met daarachter de School in de Triemen.
Tussen de bomen door is de Bazuin nog te zien


De Eelke Meinertswei met de alde weinmakkerij
Links de ingang naar de kerk

IMG_0004

 

De kerk, gezien vanaf de Kalkhúswei
Berichtnr.:223.

 

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Kalkhúswei, Kerk, Trekwei, Van Teijenswei

Camping de Greidpolle

Berichtnr.:185

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Ansichtkaart Ljeppershiem


Berichtnr.:186

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Ansichtkaart Eelke Meinertswei

IMG_0035

 

IMG_0014

 

Eelke Meinertswei, rechts de boerderij, waar nu
Niek en Anneke van der Veen wonen.
Daarvoor Hielke en Akky van der Veen en
daarvoor Liekele en Janke van der Veen
Berichtnr.:188.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Versierde wagen 1960

Versierde wagen bij optocht 1960
op de foto: Heine de Bruin, Anna en Jacob de Bruin
Overigen niet bekend
Berichtnr.:190

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Heine de Bruin voert de varkens

Heine de Bruin voert de varkens. Rond de jaren 1965-1970
Hij is hier op het land, dat lag waar nu de camping is, tussen nr. 31 en 29 A.
Berichtnr.:192

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Jan Vries

Jan Vries
Berichtnr.:196

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Eelke Meinertswei 31

Boerderij E. Meinertswei 31 en rabarberland.
Nu boerderij van Jabik en Fokje de Bruin


Berichtnr.:197

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Jan en Ruurdje Vries

Jan en Ruurdje Vries
Berichtnr.:198

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Fam. Fokkema en Keuning

Dit binne fan lofts nei rjochts Jan Fokkes Fokkema ( 1852-1916)
Andrys Keuning en syn frou Minke en Wypkje de Bruin kamen út Westergeast.
Fokkema wie dêr boer. Hy hat ek lid fan Provinsjale Steaten west.
Ynstjoerder S. van der Veen, Tsjerkewei 9, Readtsjerk,
wol graag mear witte oer Andrys en Minke
Berichtnr.:199

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fam. Johannes Willems Algra

Berichtnr.:200

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Onderscheidingen uitgereikt aan B.B. 11 juni 1976


Berichtnr.:201

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Vier dames op de foto uit 1912

Vier dames op een foto  uit 1912, die genomen is bij vander Peyl, Nieuwesteeg Leeuwarden. de derde van links is Akke Merkus uit Westergeest, een dochter van Jan Merkus en Wietske van der Land. Ze “tsjinne”bij Pieter Zuidema aan de Wouddijk. Wie herkent de overigen?

Berichtnr.:202

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Bejaardenuitstapje in 1949

IMG_0021

Een foto van de tocht van Ouden van Dagen uit Westergeest, Triemen en Wouddijk op 2 augustus 1949 met een bus van de Jong uit Murmerwoude.De tocht ging eerst richting Bergum, waar de gouden koets werd bezichtigd. Verder via Olterterp, waar koffie werd gedronken en naar Paterswolde waar deze foto werd genomen. In Paterswolde ging men theedrinken en zich in de speeltuin vermaken met vele attracties o.a. lachspiegels, dwaaltuin en waterscooters. vanuit Paterswolde ging de reis naar het kerkje van Midwolde. Na het kerkje van Midwolde te hebben bezichtigd, ging men weer naar het punt van uitgang, Westergeest, waar de groep werd ontbonden na een tractatie in cafe Sikkema.

Op de foto achterste rij v.l.n.r.: Atze van der Veen, Bartele Kempenaar, Jan van der Bij, meester ter Horst, mevr. Van der Veer, Dictus van der Veer, Jan Merkus, Hendrik Valks.
2e rij: Anna Sikkema, Pieter van Assen, mevr. Valks, mevr. Annema, juffrouw ter Horst, mevrouw de Groot, Eke Bosgraaf, Doetje de Wilde, Sijmen de Wilde, mevr. Merkus, Maaike Vries.
3e rij: Jitze Sikkema, Grietje van der Zwaag, .., Marten Sikkema, Dirk Annema,Baukje Zijlstra, Dirk Lourens, Jelle Steringa, Marijke Steringa, Froukje van Assen, Tjalling Bosgraaf, Sjoerd Haven.
4e rij: Mevr. De Hoog, mevr. A. Banga, Jentje van der Land, Grietje Bijker, Minke Kempenaar, Froukje van der Veen, Selie Braaksma, Renze Blom.
Voorste rij: Gerrit de Vries, Heine van Assen, Jan H. Merkus en de chauffeur van de Jong Tours de heer Jouke Bosgraaf uit Wouterswoude

Uit: de Kollumer Courant van 7 februari 1979

 

Berichtnr.:203.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Onbekende personen

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Wietse en Anne van Assen

Wietse en Anne. Wietse is militair
Berichtnr.:167

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Versierde wagen

Wie weet de namen van deze personen?

Berichtnr.:168

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Schoolfoto Christelijke school omstreeks 1925

Boven v.l.n.r: meester Bamberg, Meindert Postma, Jacob Postma, Johannes Postma, Martha de Vries, Freerk de Vries, Pieter de Vries, Hiltje van der Ploeg, meester Hilboezem, Geert van Assen, Akke van Assen, Harm de Vries, Nieske de Vries, Antje de Vries, Jantje Kloosterman( handwerkjuffrouw), Meester Migchelbrink.

Tweede rij: Lieuwe de Groot, Folkert Postma, Jan Postma, Akke Postma, Mintje de Vries, Wietske Bijker, Sjoerd van der Ploeg, Freerk van der Ploeg, Lieuwe van Assen, Heine de Vries, Jeltje Steringa, Reintje Kloosterman.

Onderste rij: Jan Kloosterman, Jacob Kloosterman, Tetje van der Schaaf, Ytje Bijker, Pietje Boersma, Reintje Boersma, Jasper Steringa, Grietje Steringa
Berichtnr.:170

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolreisje Openbare Lagere School 1947

Een foto van de Openbare lagere School te Westergeest, gemaakt tijdens een schoolreisje in Paterswolde 1947.
Boven v.l.n.r.: R.Kloosterman,, K.Annema, Tj. Van Dijk, Mevr. Van Dijk, , R. Veenstra, mevr. Veenstra.
2e rij: G.Kloosterman, mevr. R.Kloosterman, mevr. K.Annema, Sj. Tuinstra, Mevr. Tuinstra, Mevr. Merkus, mevr. Visser, mevr. Koster.
3e rij: J.Merkus, J. van Dijk, F.Koster, M. Nieuwenhuis, P.Tuinstra, mevr. Ter Horst, G. Veenstra, B. Koster, mevr. Van der Heide, W. van der Heide.
4e rij: chauffeur K. Meinema, Z. van Dijk, J. van der Heide, T. Kloosterman, A. Annema, A. Visser, H. ter Horst, D. van Assen, M. van der Heide, K. Veenstra, P. van der Heide, hoofd van de school meester ter Horst.
5e rij: J. van Assen, J. Koster, G. Koster, M. Koster, B. Koster, P. van Assen, G. van Assen
Berichtnr.:172

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Openbare lagere school 1920

Westergeest Openbare Lagere school  1920.

Boven v.l.n.r.: Ytje Zijlstra en Jitske Zijlstra,.

1e rij: hoofdmeester Westerkamp, Folkert Sikkema, Douwe Sikkema, Jentje van der Woude, Oebele van der Woude, Jan Sipma, Anne Klaver, Doeke Huisman, juffrouw Braaksma ( afkomstig uit Stiens)
2e rij:Emilie Neider, Mietje Neider( beide afkomstig uit Oostenrijk en inwonende bij meester Westerkamp), Janke Sipma, Trijntje Sipma, Hitje Dantuma, Gooitske Dantuma, Luitsen Klaver.
Onderste rij: Anne Sikkema, Dirk Gatsonides, Sjoukje Gatsonides,  Pieter D. Annema, Herman D. Annema, Gerrit Merkus en Bertus Huisman

 

Berichtnr.:173

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Meisjes- of Zangvereniging 13 juli 1944

Deze foto is genomen achter de boerderij van fam. Jan Hania, vermoedelijk na een viswedstrijd van de Meisjesvereniging of de Zangvereniging.

boven v.l.n.r: Jepma( leider) en dir. van de Zangvereniging, Doeke Huisman, Klaas Dantuma, Froukje Loonstra, Stien van der Veen, Boukje, later huishoudster van Wietse Bosma, Aukje en Sjoeke Bosgraaf, Gerrit Visser, Broer van Jaring de Jong.., Harm Steringa.

Midden v.l.n.r.: Aal Prins, …,.., Bouk van der Land, Durk Bosgraaf, Trijntje Nicolai, Jeltje de Jong Akke van der Veen, Sietske Dijkstra, Aukje Bosgraaf (Triemen)
Berichtnr.:174

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Schoolfoto

Foto 2, School te Westergeest, Antje van der Veen (met ketting) en kruisje op schouder staat naast het meisje waar de juffrouw de hand van vasthoud
Alleen het meisje met witte jurk en ketting is bekend, dit is Anna van der Veer, later gehuwd met Benedictus van der Veer. Anna staat naast het meisje waar de juffrouw het handje van vasthoudt.
Berichtnr.:176.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Schoolfoto

Namen zijn ons niet bekend

Berichtnr.:177

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Foto Christelijke School

Namen zijn ons niet bekend!
Berichtnr.:178

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Willem Andries Keuning

Willem Andries Keuning, gewoond van 1860-1900 in de boerderij aan de Bumawei van de fam. Jan Steenstra, nu bewoond door Rinse en Ellen Andringa
Berichtnr.:183

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Antje de Bruin-Kempenaar voor haar woning

1937 Hoek Bumawei/Van Teijenswei
Antje de Bruin-Kempenaar voor haar woning( stond naast Selie Braaksma haar woning)
Berichtnr.:145

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Foto Bumawei

Bumawei
Uit: Kollumer Courant van 9 maart 1994
Berichtnr.:146

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Arendje Visser over haar jeugd in Westergeest

Arendje Visser was een dochter van zeeman Anne Visser. Haar broer was Theo.

Zij hebben gewoond in het huis van Wietse van Assen op de Kalkhuswei, voor dat de fam. Gooitsen en Griet van Assen daar woonden. En zijn daarna verhuisd naar Veenwouden in een huisje vlak voor het spoor rechts. Vermoedelijk was  Anne haar man zeeman
Berichtnr.:147.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen

De jubilerende school in de Triemen

De jubilerende school in de Triemen.

Uit: Kollumer Courant : 24 mei 1985
Berichtnr.:149

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Klaas en Baaije Zijlstra naar dorpsfeest omstreeks 1950

Dorpsfeest omstreeks 1950.

Klaas en Baaije Zijlstra met dochter Jitje. Het feest werd gehouden tegenover de openbare lagere school, achter de woning van de toenmalige eigenaar Lammert Veldema en zijn vrouw Klaske-Veldema-Kooistra. Op de achtergrond  de woning van Dictus en Anne van der Veer. Nog goed te zien is de ereboog bij de ingang, met de twee Nederlandse vlaggen in top.
Berichtnr.:150

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum