Dagelijks archief: 22 april 2011

Echtpaar van Wieren zag veel bekenden in Canada

Echtpaar van Wieren zag veel bekenden in Canada
Berichtnr.:151

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Falck Jacobs bewoner Fokkema’s Pleats

Uit: Kollumer Courant van 6 juni 1975
Berichtnr.:152

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Spoekebeam oan ‘e Kertiersreed 1968

1968 Hoek van Teijenswei/ Kertiersreed

Achterkant boerderij Tseard Annema. Links op de achtergrond woning van Pieter van der Kloet. Let op de oude boom in het midden: door de jeugd van Westergeest “Spoeke Beam”genoemd. In deze holle boom konden vier jongens rechtop in staan
Berichtnr.:153

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Kees en Minke Laverman 1956

Kees en Minke Laverman ( broer en zus) voor hun woning aan de Kertiersreed.
De foto is vermoedelijk genomen in 1956
Berichtnr.:154.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Tsjettelmuzyk yn Westergeest 1915 en it ferstjerren fan Gooitsen Postma

Opskuor yn Westergeast (1915): Ien deade
troch Ybele Steenstra

Uit Kollumer Courant: 31 december 2007

Krantenknipsel : Ketelmuziek in Westergeest in 1915
Berichtnr.:155

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Klaas Kooistra met kinderen plm. 1940

Westergeest. Kalkhuisweg omstreeks 1940
Klaas Kooistra met v.l.n.r.: Klaas, Aagje op schoot, Geertje en Boukje
Berichtnr.:156

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Kertiersreed begin 1930

Kertiersreed, beginjaren 1930
links de woning van Kees en Minke Laverman. Op de achtergrond de earmenketen.Rechts nog net zichtbaar een gedeelte van de boerderij van Tseard Annema. Deze foto is genomen vanaf “de Kamp”nabij de woning van Klaas en Willemke
Berichtnr.:157

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Kertiersreed woning K.Kooistra


Woning van de fam. K.Kooistra

Foto genomen vanaf het erf van de fam. K. Kooistra

Berichtnr.:158

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Familie Kooistra en Zijlstra

1929 Kertiersreed.
Het echtpaar links zijn Klaas en Baaije Zijlstra waren 25 jaar getrouwd. De man met sigaar is Klaas Kooistra, gehuwd met Willemke Zijlstra, die zoontje “Lytse Wierd”op schoot heeft. De overigen zijn van links naar rechts:Jitske, Ytsje en Ynskje Zijlstra. De oude baas rechts op de foto is  Durk (vader van Baaije, dus de pake van de dames en de oerpake van lytse Wierd). De foto is genomen voor de woning van de familie Zijlstra. Zoon Dirk van Klaas en Baaije ( Boukje) wilde niet op de foto.
Berichtnr.:159

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Burgers mogen meepraten vóór de raadsvergadering begint

Berichtnr.:161

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Afscheid oud-gedienden van Plaatselijk Belang

Afscheid Heine de Bruin en Mient Wiersma van Plaatselijk Belang:
19 november 1993
Berichtnr.:162

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Sneinspetiele 13 sept 1958


Vooral toen er christelijke scholen verrezen
en in 1952 besloot het gemeentebestuur de
school, die toen nog 16 leerlingen telde,
op te heffen. Het laatste hoofd der school
was de heer K. ter Horst, thans nog woonachtig
te Westergeest

Uit: Friesch dagblad 13 september 1958
Berichtnr.:163

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, School

Westergeest heel aardig in beeld 1988

Westergeest heel aardig in beeld

 


De kinderen op de foto hieronder zijn  v.l.n.r.:
Luitzen Teakes Klaver, Feike Sjoerds Tuinstra, Trijntje Boonstra ( d. v. Tjalling en Renske Boonstra), Wiepkje Jacobs Merkus, Geale Tjallings Boonstra.

Uit: Kollumer Courant maart 1988
Berichtnr.:164

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk, School

Het dorpsgevoel van Wierd Kooistra


Uit: Kollumer Courant van 23 augustus 2010
Berichtnr.:125

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang

Yn Westergeast kinne hja troch twa doarren de tsjerke yn

Uit: Frysk en frij 2 mei 1987
Berichtnr.:126.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Televisiekerkdienst vanuit Oudwoude

 

 

Berichtnr.:127.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kerk

Westergeest is niet te klein voor een MFC


Berichtnr.:128

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Na 2010, Plaatselijk Belang, School

Dodenherdenking 2003

Uit : Kollumer Courant 5 mei 2003
Berichtnr.:129

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang

Oud-inwoners Westergeest

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Oud-inwoners Westergeest

Opgeslagen onder Algemeen

Bejaardenuitstapje

Voorste rij v.l.n.r: Durk Bosgraaf, Kei Aaltje, Jabiks Jantsje, Sjoerds Janke, Siegers Trien, erachter Djoke van der Werff-Boersma, Freerk Eelkje, Freerk Bosgraaf, Pieters Griet, Tjimkje. Rechts achter Djoke staat met hoed en bril Aaltsje van der Wiel-Sipma ( Tamme Aaltsje). Rechts met hoed en sigaar Tamme van der Wiel.

Achter : Jan Klaver, Matsje Bosgraaf, Eerde Nauta, Minne van Wieren,  … Minne Trien,.., Sieds Bosgraaf en Wiepkje Bosgraaf, Pieter Zijlstra, Sikke Minke Dijkstra?

Berichtnr.:136.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Meisjesvereniging een dagje uit op 17 augustus 1944

 Deze  jongedames waren een dagje uit van brug tot brug, met de boot naar de Wygeast.Het was heel mooi weer en een zeer geslaagde dag

Achter v.l.n.r.: Juff. Nieske Van Wessel-Bosma, Aukje S.Bosgraaf, Selie Reinders, Janke Sikkens,  Stien van der Veen, Ymkje J. de Bruin, Akke van der Veen, Tet Visser ( later getrouwd met Grypstra) ,  Ytsje Loonstra ( dochter  van Jan Loonstra, die op Keatlingwier woonde)

Midden v.l.n.r.: Jelkje de Jong, Romkje Loonstra ( zus  van Ytsje),Hinke van der Land, Iep van der Veen,  Doutzen  Prins ( zus van Jan Prins (Dolle), haar man was Sietse van der Veen) Hiltje Sloot ( zus van Sipke )

Voor v.l.n.r.: Tine Kloosterman ( zus van Lieuwe Kloosterman( Langeloane) , Cobie Visser, Anneke Prins, Sijke Koster ( zus van Wiebe, Jente, dochter van Jan Koster).
Berichtnr.:138

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Schoolfoto Christelijke Nationale School 1922

Leerlingen Christelijke Nationale School Triemen in 1922.

Gehurkt:HarmMerkus, Pieter van der Kloet, Douwe Dijkstra, Jaring de Jong, Harke Bosgraaf, Meint Postma, Durk Postma, Jitske Postma.
2e rij: Lammert Haven, Froukje Haven, Geertje Lourens, Jelle Lourens, Gezina de Jong, Minne Westra, Hinke Westra, Doetje Hofman, Eelke Spriensma, IJtje Postma, meester Bamberg.
3e rij: Hoofdonderwijzer Migchelbrink, Juf. Migchelbrink, Antje Meijer, Douwe Meijer, Jouwert Turkstra?, Kootstra?, Ynske Westra, Eelke Hofman, Meester Hilboezen.
4e rij: Jeltje Kloosterman, Vokeltje Meijer, Jantje Kloosterman, Baukje Kootstra, IJbeltje Bosgraaf

Uit Kollumer Courant van 28 mei 1975
Berichtnr.:139/fbdec2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Wietse en Anne van Assen op naar het feest

Wietse en Anne met hun 2 dochters onderweg naar het feest in Westergeest bij boerderij Heine de Bruin
Wietse en Anne woonden aan de Kalkhuswei, waar nu Gooi van Assen woont
Berichtnr.:140

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Meisjesvereniging Wees een Zegen 1921

Uit de Kollumer Courant van 16 nov. 1992

Bovenste rij Minke Laverman, Janke Reinders, Eelkje Hilboezen
2e rij Hiltje Hilboezen, Grietje de Jong,, Froukje Huisman, Tsjitske Sipma, Aukje Klopstra, Tsjimkje Sipma.
3e rij Anne Adema, Pietje Bosgraaf, Grietje Turkstra, chauffeur Alzerda
Onderste rij Romkje van der Werf, Aaltje van der Zwaag
Deze foto is ingezonden door H. van Assen, Kalkhuisweg 11. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat Grietje de Jong vandaag 16 november haar 90ste verjaardag viert in Bethesda Kollum
Berichtnr.:141

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Trekweg 1931

Westergeest. Trekweg Lange Brug, 7 augustus 1931.
Gezicht op de Trekvaart. Op de achtergrond door de bomen zijn de woningen van de fam. Steenstra en fam. Sipma zichtbaar.
Berichtnr.:142

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Trekweg1934

Westergeest. Trekweg, Lange Brug Omstreeks 1934.
Woning van de famiilie T. Steenstra ( Teade Eibertsje) en de woning van de fam. Sipma. De boot was toen eigendom van Tjalling en Jan Sipma.
Berichtnr.:143

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Bestuur en onderwijzers Christelijke School

Triemen 1923.
Een feestelijke dag: 25 jaar Vorstenhuis. Middenachter Pieter van der Haak. 2e van rechts voor Harke van der Schaaf.
Bestuur en onderwijzers christelijke School Triemen / Westergeest
Berichtnr.:144/fbdec2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Christelijke School Triemen volgend jaar eeuwfeest

Kollumer Courant 1984
Berichtnr.:123

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Oude Schoolfoto van de heer A. Zwart

Wie kent de afgebeelde personen?
Berichtnr.:124

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

10 jarig bestaan Zangvereniging Triemen

Berichtnr.:103

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen