Dagelijks archief: 27 oktober 2014

Uitstapje Meisjesvereniging met o.a. juffrouw van Wessel

IMG_0049

Achter: Jufr. van Wessel (1), (2?), Selie Reinders 3, Janke van der Veen(4), Stien van der Veen(5), Romkje Loonstra (6), Ymkje de Bruin(7), (8), Ytsje Loonstra(9).
Midden:Jelkje de Jong (1), Akke van der Veer, Tetsje Visser(2), (3), IJbeltsje van der Veen (4), Dout Prins(5), Hiltsje Sloot (6).
Voor: Tine Kloosterman(1), Marijke Messchendorp(2), (3), Sijke Koster (4), (5)
Berichtnr.:1420.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Bejaardenuitstapje

IMG_0001

Voor: Keimpe Annema, Jappie Dijkstra, Frans Sikkema, Wessel Feenstra, Lammert Leegstra, chauffeur, Eabe Merkus.
Midden:Folkert Sikkema, Elias Nieuwenhuis, ?, Jeltsje Sikkema, Wessels Anne Feenstra, Durk ‘ e Trien van der Veen, Sina Sloot, Kees Laverman,?, Minkes Sloot,

Boven: Minke Laverman, Eke Bosgraaf,Sikke Minke Dijkstra, Jantje Merkus-Feenstra, Mevr.Fennema, Rieke Westra, Roel ‘e Jantsje Veenstra, Jitske Annema, Teatske Sikkema,, Hiltsje Leegstra, Durkje Merkus, Elias Neeltje Nieuwenhuis, Durk van der Veen, Edzer Westra, Willem Reinders, Roel Veenstra

Berichtnr.:322.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Versierde wagens van de Van Teijenswei

IMG_0029

Hoog bezoek in Westergeest met Albert Reitsma op de bok.

IMG_0048
Huwelijksvoltrekking van Beatrix en Claus 10 maart 1966

IMG_0050-001

IMG_0047-002

Eelke de Vries, Eke van der Kloet, Jitske Bijma,Mattie Huisman ( dochter van Anne en Jantsje Huisman), Hinke Bijma ( bruid Beatrix), Jan de Vries (bruidegom Claus), Dout Adema, Grietsje van der Kloet, Ineke de Vries, Tryntsje Nicolai (hofdame).
Voor: Greetje Bijma?, Kees Bijma, Marietje van der Kloet, Jan van der Wal (5 jaar)

 

IMG_0050-002

Achter: Wietske Reinders, Vr. Bijma, Sjoerdtje van der Wal, Keije Griet Kloosterman, Eelkje Sipkema, Akke fan Jan en Teats Dijkstra, Hennie Kingma, Pieter’s Alie Kempenaar ( woonden in huis waar Geert en Griet Postma nu wonen), ?, Minke Adema, Wiep Sipkema,. Voor: Siepie, Piebe en Meine Kempenaar, Germ Kempenaar,..,.., Loekie Kingma?

IMG_0051-002

De tsjerke fan Westergeast in baken yn see.

IMG_0004
Links staat Teatske Sikkema toe te kijken en op de wagen staat Greetje Bijma.

IMG_0006

IMG_0005

IMG_0001
Folkert Sikkema rechts voor.

IMG_0013
Versierde wagen.Achter:Griet Postma, Eelkje Reinders, Hitsje Dijkstra, Jitske en Hinke Bijma, Hiltsje Postma erachter,?,Tryntsje Nicolai, Saakje Lourens,Marten van der Kloet, Gosse Hoekstra, Janke Dijkstra, Tryn Hoekstra, Wietske Reinders, Wiep Sipkema. Minke Adema en Germ Hoekstra.

IMG_0013-001
Daarna met zijn allen van de Van Teijenswei naar de Princehof.

IMG_0016

Eelkje Reinders, Jan Kempenaar, Sjoerdtje van der Wal en voor Meine Kempenaar en Minke Adema.

IMG_0016-001

Schoolwagen: Wiep Sipkema bestuurt de tractor. Voor:Herman Annema.

 

Berichtnr.:1382.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Uitstapje Knapenvereniging

IMG_0003

Staand:1,2 Joop Fennema 3,4Jan Jonker, 5 Sjoerd Fennema, 6 7Meent Postma, 8 Dictus van der Veer, Pieter van der Haak (helemaal achter), ervoor Jan ter Horst Jan Prins, Sipke Sloot,  Jan Sikkens
Zittend:1Bartele Kempenaar, 2.3.4.5.6.7.8.9 Helemaal vooraan links Oane Feenstra (wit bloesje met spencer)

Berichtnr.:1437.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk

Vriendenploeg uit Westergeest

IMG_0002
Jan Brouwer, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Jentsje Jonker, Riemer van der Veen, Sipke Sloot.
De foto is genomen voor de oude woning van Eelke Sipkema

IMG_0003

Roel Nicolai en Sipke Sloot.

IMG_0002

Ameland:1952
Achter: Wiebe Koster. Voor v.l.n.r.: Sipke Sloot, Sjoerd Fennema, Riemer van der Veen, Jan ter Horst

 

IMG_0018
 V.l.n.r.: Sipke Sloot, Wiebe Koster, Riemer van der Veen, Jan ter Horst en Sjoerd Fennema

 

IMG_0023
Sieberen van der Meer en Sipke Sloot in Lioessens

IMG_0017

Achter: Johannes Huisman, Sjoerd Fennema
Voor: Wiebe Koster, Jan Brouwer, Jentsje Jonker?.

Berichtnr.:463.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum