Alle kruideniers in Westergeest

 KRUIDENIERS:

Bumawei 2:
In de woning Bumawei 2, waar nu Ulbe en Jellie de Jong wonen is jarenlang een kruidenierswinkel geweest.

IMG_0050a
De kruideniers waren op dit adres:

Minne Wopkes en Tjitske de Vries .. – 1926
Folkert Attema 1926-1960
Nanne en Tine de Beer 1960-..

CCF05032016_00000
Folkert Attema en zijn vrouw
IMG_00281
Links vooraan Frou de Beer, rechts Selie Braaksma.

Eelke Meinertswei 15:
Folkert en Johanna Boonstra. Folkert bracht de boodschappen rond met een “platte karre”met een paard ervoor.
De winkel werd overgedaan aan pakesizzer Frans en Jeltsje Sikkema
In 1964 is Mient de Jager er komen wonen en is de winkel gestopt.
IMG_00042
Het gedeelte van de woning, waar de witte auto voor staat, was de winkel

Kalkhúswei 13:
minne
Johannes Hanenburg hier een klein winkeltje, voordat Minne en Trijntje van Wieren hier kwamen wonen.

Kalkhuswei bij de Dobbe:

atetet
In deze woning was vroeger ook een klein winkeltje

Kalkhúswei 24 :
Johannes de Jong had ook een klein winkeltje aan de Kalkhúswei 24

Eelke Meinertswei 8:
IMG_00114
Gelf Janke froulju hadden hier een klein winkeltje

Op dit adres woonde Alde Geartsje, die zelf altijd op het land werkte, maar die een klein winkeltje had, dat beheerd werd door haar zuster Anna of toch Janke?. Deze werkte nog met streepjes en kruisjes, om de boekhouding voor elkaar te houden. Ze was zo klein, dat ze op een trapje of een stoof moest staan om boven de toonbank van de winkel uit te komen. In 1931 heeft Geertsje de woning verkocht aan Janke en Froukje van der Meer, die naaister waren. In 1958 is de woning van Froukje van der Meer verkocht aan Sipke Sloot.
IMG_0002-14

Van Teijenswei 2

IMG_0001

IMG_00701

Boele en Akke van der Schaaf hadden de bakkerij op de hoek. Toen Boele niet meer bakker kon zijn, kochten ze de woning Van Teijenswei 2 naast de bakkerij om daar een kruidenierswinkel te beginnen. Hun dochter Selie van der Schaaf ging trouwen met Gradus Hilboezen en zij namen de winkel over. Zij hebben in 1928 door aannemer Kees de Koe ( deze aannemer woonde waar nu bouwbedrijf Adema is) er een veestalling achter laten bouwen. Zodoende konden er een paar koeien op stal gezet worden.

De kruideniers waren op dit adres:
Boele en Akke van der Schaaf
Gradus Hilboezen en Selie van der Schaaf (Dochter Akke trouwde met Willem Reinders)
Dochter Eelkje Hilboezen nam de winkel over. (1942 -1977)
Wiep en Eelkje Sipkema-Reinders( dochter van Willem en Akke Reinders)1977-omstreeks 2008

IMG-003
Gradus Hilboezen en Selie van der Schaaf