Dagelijks archief: 19 november 2014

Kettingwierster sate op Keatlingwier

Loonstra Keatlingwier

Deze boerderij, vroeger genaamd Kettingwierster sate, stond op Keatlingwier, schuin achter de woning van Tjeerd en Tietsje de Jong, Keatlingwier 4.
jan en ijbeltje loonstra
Dit zijn Jan en IJbeltje Loonstra, de ouders van Sierk Loonstra, die later op de boerderij woonde

familie Loonstra
Het gezin van Jan en IJbeltje Loonstra met hun kinderen:
Achter de kinderen Sierk, Ytsje, Romkje en Jappie.

Romkje was getrouwd met Ruurd Kramer uit Driezum en Jappie was getrouwd met Ellie Wiersma uit Driezum.
Ellie was een dochter van Meent en Jelske Wiersma, die woonden op de boerderij tegenover Rinsma State.
Jappie Loonstra en Ellie hebben ook in de Triemen gewoond en later waren ze boer aan de Achterwei  tussen Driezum en Wâlterswâld.

IMG_0003

Voor hun boerderij v.l.n.r.: Sjirk, Ytsje, Jappie Loonstra


Yttsje Loonstra?

Tjitske Loonstra en Roelofke Schotanus?

30-11-1965 brand westergeest

De boerderij van Sjirk Loonstra, Keatlingwier , brandde af op 29 of 30 november 1965.

IMG_0002
Foto gemaakt door Oebele Vries

Artikel over Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie op Keatlingwier

Artikel over Simmerhûs op Keatlingwier

Berichtnr.:1290/fbmrt16.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier

Schoolfoto 1e en 2e klas 1959/1960

001schoolfoto

Achter v.l.n.r.: Juf Griet Meijer, Sjoerdje Postma, Griet Pijnacker, Willem Zwart, Melle Andringa, Willem Hamstra, Piet de Groot.
2e rij: Nettie Derks, Renze Postma, Jenny van der Kloet, Jannie Uitterdijk, Kees Adema, Nienke de Jong, Renze de Jager, Jannie Annema, Lineke Derks.
3e rij: Ike Kloosterman, Tjimmie de Vries, Corrie Zwart, Eelke Westra, Ipie Loonstra, Griet Banga, Wietske de Vries, Wietze Poelstra.
Voorste rij: Fokie van der Veen, Femme van der Schaaf, Hans Gjaltema, Corrie Pijnacker, Sape de Vries, Hielke van der Veen, Sjaak Steringa

Berichtnr.:1550/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Familie Stinissen woonden aan de Trekwei 6

Berend Stinissen en Seeske Stinissen-Scheepvaart woonden aan de Trekwei.
Ze hadden drie zoons Gerard, Berend en Bertus.
Bertus, de jongste zoon, is getrouwd met Trijntje Perdok, zie o.a. foto’s verderop deze pagina.
Gerard Stinissen is in 1928 naar Indonesie gegaan als KNIL officier. Hij is daar getrouwd en later gescheiden en daar overleden. Kinderen uit dit huwelijk waren Johanna en kleine Bertus. In een kamp in Indië verzorgde zuster Jo o.a. deze kinderen. Deze kleine kinderen zijn toen met zuster Jo Walker naar Nederland gekomen en zijn opgegroeid in Westergeest bij opa en oma Berend en Seeske. Johanna haar vriend was Wobbe Veenstra, die in 1948 naar Indonesïe ging als militair.
Na het overlijden van Seeske is Bertus Stinissen getrouwd met Jo Walker, tante Jo in het dorp genoemd.

011
De woning aan de Trekwei 6

 

009

V.l.n.r.: Mevr.Perdok (moeder van Tinie), kleinzoon van  Jo Walker ( zoon van Sjors)
Deze woning is niet in Westergeest, maar in de plaats Noorderbrug (Gr.)

001

Berend Stinissen sr. en links kleine Bertus uit Indië (zoon van Gerard)

002
Berend Stinissen sr.

003

Bertus en Tinie Stinissen met het oudste zoontje van Sjors Walker

004
Berend Stinissen ( zoon van Berend en Seeske)

005

Bertus en Tinie Stinissen op de camping

006

Berend Stinissen (zoon)

007

Achter v.l.n.r.:Aagje (zus van Tinie), Johanna Stinissen ( dochter van Gerard), Stinissen sr., Tinie Stinissen en Jo Walker.
Voor v.l.n.r.:kleine Bertus Stinissen ( uit Indië, zoon van Gerard), Bertus Stinissen en Wobbe Veenstra (vriend van Johanna)

008

Bertus Stinissen en Tinie Stinissen-Perdok

pake_gjalt__tante_trijn__oom_be__tante_sees__nefje_albertus_marinus

Achter: Gjalt Scheepvaart (broer van Seeske), oud-politieman Westergeest/ Oudwoude, Berend Stinissen
Voor: Trijntje Scheepvaart (dochter van Gjalt), Bertus Stinissen ( jongste zoon van Berend en Seeske Stinissen) en Seeske Stinissen – Scheepvaart.

meer foto’s van de familie Stinissen

Berichtnr.:1395/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Trekwei

Foto’s familie Sipma


V.l.n.r.: Johannes Sipma, Anne Sipma-Kloosterman,(vrouw van Jan Sipma, Jan Honderd ook wel genoemd, moeder van Geale Sipma) en Anna Schutter (vrouw van Johannes Sipma)


Vier geslachten. V.l.n.r.: Sjoukje Zijlstra, op schoot Yttje .
Achter Sjoukje Sipma- van der Wiel. Rechts voor:Yttje Sipma-Hamstra

Vier geslachten.
V.l.n.r.:Jan Sipma (broer van Minze Sipma), Geale Sipma. Midden Jan Sipma met op schoot Geale Sipma ( Engwierum).

geale sipma en gezin
Geale en Yttje Sipma-Hamstra met hun gezin:
Achter Minze, Sjoukje, Jan, Anna.
Voor Baukje, Geale Sipma, Tjitske, Yttje Sipma-Hamstra, Aaltje

johannes en anna sipma kloosterman en pake en beppe-001
Geale Sipma en zijn vrouw Yttje Sipma-Hamstra
img_0001
Dagje naar een eiland, rechts Yttje Sipma-Hamstra
Berichtnr.: 487/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Fotoalbum van Jenny van der Kloet

IMG_0002
1955. Pieter en Woutsje van der Kloet met dochtertje Jenny.

IMG_0001
1967Jenny met Janke, Klasien en Froukje Kempenaar

 

IMG_0003
1967 Op it Ljeppershiem. Piet Prins, Anna de Bruin, Sipke van der Kooi, Jenny van der Kloet.
Gaatske, dochter van Sikke Fetsje Visser vooraan in de Nije Swemmer.

 

IMG_0005
1968. Jenny met Janke Kempenaar

IMG_0006
1972. Jenny en Durk Bijlstra. Afscheid van de Club van Westergeest
De club werd geleid door meester Tuinenga.

IMG_0007
1972. Jenny op de brug bij de Bûnte Hûn.

IMG_0004

1972. Jenny  met Jellie Kempenaar, Welmoed Sipma en Klasien Kempenaar.
Berichtnr.:1549/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Zangvereniging Westergeest Triemen

IMG_0005

Op deze foto staan de volgende personen Zie ook foto onder.
Wietske Reinders, Froukje Huisman, 3,Sijke van der Veen, ,Ynskje Bosma(T), Trijntje Huisman, Martje de Jong (T), 4,
Durk Bosgraaf, Froukje van der Haak,, Trijntje Nicolai, 8, Siep van der Land,Aukje Bosgraaf (T), Anna van der Land(T), Antje Roeters(T), Akke Jepma(T), Postbode Hendrik van der Land(T), Henkie Hiemstra ( Zwagerveen).

IMG_0005metnamen2
Wie weet de namen van de personen, waar het nummer 3,4 en 8 in staat, het jaartal?

Berichtnr.:1535/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Meisjesvereniging rond 1950

IMG
Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

IMG_0002-001
Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.

Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

Berichtnr.:1360/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Verenigingen

Fotoalbum Lieuwe J. Huisman

IMG_0005
Lieuwe Huisman ( zoon van Jan Huisman en Tjimkje Sipma)

IMG_0001
Lieuwe Huisman en Jan ter Horst

IMG_0007
Op de trouwdag van Lieuwe en Janke 15 jan. 1960
waren ook pake en beppe Johannes Sipma en Anna Schutter aanwezig

IMG_0038
De gezusters Froukje en Matsje Huisman

IMG_0008

De gezusters Froukje en Tine

IMG_0011

Doeke Huisman ( oom van Lieuwe), Johannes Huisman ( broer), Lieuwe Huisman (Lieuwe Frouk)

IMG_0013
Ate van der Meulen en Froukje Huisman, zus van Lieuwe
op het dorpsfeest aan “it sekjerinnen”

Berichtnr.:1528/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Tien kippen bij koopcontract

IMG_0040

Sietske Linstra 60 jaar getrouwd met Egbert Delfstra.
Sietske Linstra is een dochter van Roel en Lutske Linstra, die aan de Kalkhúswei 15 hebben gewoond.
De bruiloft werd gevierd in het lokaal van de Hervormde Kerk in Westergeest.
KC: 8 januari 2016

IMG_0020

Rechts Lutske Linstra ( e.v. Roel Linstra, woonden aan de Bumawei)
Links is Trijntje van der Veen.

lutskelinstra
Helaas klopt onderstaande niet. De dochter  heeft aangegeven, dat dit niet haar moeder is.
(Lutske Linstra-Dijkstra ( e.v. Roel Linstra en zij was een zus van Bokke Dijkstra van de Langeloane).)

Berichtnr.:1543/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Het gezin van Jan en Tjimkje Huisman

Jan en Tjimkje Huisman woonden aan de Bumawei 15 en hadden 6 kinderen

IMG_0010
Achter: Martje, Johannes, Trijntje, Lieuwe , Froukje
voor:Anna, vader Jan , moeder Tjimkje

IMG_0010
Tjimkje en haar kinderen Tine, Froukje en Johannes

IMG_0022

Jan  en Tjimkje Huisman met Eke , dochter van Harm Huisman en Njiske

IMG_0012
Jan en Tjimkje met Pietje Oostwoud ( heeft met man Kees gewoond in de woning waar Minke Adema nu woont, had een slagerij).
Namen kinderen niet bekend.

IMG_0002
Achter de woning van Jan en Tjimkje Huisman stond een noodwoning.
Deze foto is voor de noodwoning genomen.
Vier geslachten:
Achter: Anne Hiemstra-Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma
Voor: Tjimkje Hiemstra, Anna Sipma-Schutter

IMG_0034
Anna

IMG_0037
Trijntje

IMG_0035
Martje

IMG_0036
Froukje

IMG_0032
Lieuwe

IMG_0021
Lieuwe Huisman en Janke ( trouwdag 15 januari 1960)

IMG_0024
Sjoerd van der Ploeg en Martje Huisman

IMG_0025
Tjeerd Hiemstra en Anna Huisman

IMG_0026
Johannes Huisman en Clara Dijkstra

IMG_0027
Johannes Hilboezen en Froukje Huisman

IMG_0006-001
Ab de Boer en Tine Huisman

IMG_0011

IMG_0011metnamencompleet

Op de foto:
Achter: Clara Huisman-Dijkstra, Janke Huisman-Visser, Trijntje de Boer-Huisman, Tjeerd Hiemstra, Froukje Hilboezen-Huisman, Anna Hiemstra-Huisman, Johannes Hilboezen, Baukje Hiemstra-Dijkstra, Henk Hiemstra, Sjoerd van der Ploeg, Pim Huisman, Jan Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma, Ab de Boer, Lieuwe huisman, Piet van der Ploeg, Pim Postma-van der Ploeg, Wytze Postma, Ger de Boer, Johannes huisman, Hanneke huisman, Tjibbe Hoekstra, Martje van der Ploeg-Huisman, Eddy Huisman, Pim Hoekstra-Idema, Jan Huisman, Pim Hilboezen, Hilda Huisman, Folly Hilboezen

Nazaten Jan en Tjimkje in 2002 bijeen

Berichtnummer:1527/fbmrt16.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fotoalbum

Trouwe collectanten Prinses Beatrixfonds


KC:2007
Berichtnr.:1076/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Lieuwe en Matsje Huisman vierden diamanten huwelijksfeest

IMG_0009
Lieuwe Huisman en Martje Merkus

IMG_0019

Martje Huisman, zoon Jabik Huisman en Anneke, beppesizzer (dochter van Doeke Huisman)

IMG_0002
Lieuwe en Matsje onderweg naar het feest. Het huis op de achtergrond is de boerderij van Niek en Anneke van der Veen


Echtpaar Huisman-Merkus ( Lieuwe Matsje) vierde
diamanten huwelijksfeest


Kalkhúswei omstreeks 1930
Lieuwe Huisman ( Lieuwe Matsje), postbode te Westergeest.
Berichtnr.:353/fbmrt16.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Lieuwe en Matsje Huisman vierden diamanten huwelijksfeest

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Foestrum in beeld februari 2016

IMG
IMGmetnamen

Hier de foto met namen:

Voorste rij: Johannes Schotanus, Ebele Adema, Gaatse Brouwer?, Jappie van der Werf, Reinder Hansma, Auke van Assen, Jan Banga
Achter:Jan Brouwer,9?, Corrie Sikkema, Elske Brouwer, Gaatse Bosma, Jan Prins, Jentsje Jonker, Griet Veenstra, Geertje Kloosterman,5,Johannes Adema,7
Helemaal achter:1,2,

Reacties op foto’s geplaatst in Kollumer Courant:

Frouwkje-002metnamen

Is het een uitstapje van de Zangvereniging Westergeest Triemen?
nr.7: Sjoerd van der Schaaf,8:Baukje van Sjoerd Huisman nr. 10: Siebren Leijenaar?, 14 Romkje van der Werf?, 18 Durk Atzes van der Veen
Nr.21: Freerk ‘e Durkje?

IMG_0009
Het ouder echtpaar zou het echtpaar Riemersma uit de Triemen kunnen zijn, die later naar Surhuisterveen zijn verhuisd.
Het echtpaar woonde in de woning waar vroeger Auke Banga woonde.

IMG_0024

Reactie: rechts Jan de Vries, leider melkerscursus in Damwoude ( 70 jaar geleden)?

Vraag:

IMG_0006

Dit is inderdaad de familie van der Beek, de ouders van Gerard van der Beek, woonachtig aan de Bumawei.

 

Berichtnr.:968/fbjan16/fbfeb16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Foestrum in beeld maart 2016

IMG_0015
Toneelstukje van school 1951
Achter v.l.n.r.:Machiel Nieuwenhuis, Gooi v. Assen, Pieter van Assen, Pietje Tuinstra, Gerrie Koster, Jan van Assen, Melle Koster, Juf Nicolai uit Zwaagwesteinde.
Voorste rij:Akke Annema (dochter fan Keimpe Jitske), Kees Veenstra,Geertje van Assen, Suske van Dijk. (echte naam mogelijk Tietje),Froukje Nieuwenhuis.

 

IMG

Achter v.l.n.r.: Janke Jonker, Sijke van der Veen ( Triemen), Trijntje Huisman, Sietske van der Veen(T), Liedeke Prins(T), Trijntje Meerstra (T), Jenny Kloosterman (T), Wietske Reinders.
Middelste rij: Cobie Visser (T), Pietje van der Land (T), Eelkje Nauta, Wim Jepma(T), Sjoukje Sloot, Ynskje Bosma (T), Trijntje Koster, Pietje Steringa (T), Froukje Huisman.
Voorste rij: Hiltje Oevering(T), Doutzen Prins (T), Trijntje Formsma(huishoudster Wietse Bosma), Tetje Visser (T), Froukje van der Haak, Siep van der Land (T)

meisjesvermetnamen

 

 

IMG_0002-001

Meisjesvereniging 50-er jaren
Achter : Trijntje Huisman, Lidia Prins, Hiltje Oevering, Trijntje Meerstra, Wietske Reinders, Boukje van der Land, Wim Jepma.
Voor: Ynskje Bosma, Froukje Huisman. tussenin Trijntje Formsma, Frouwkje van der Haak, Tetje Visser, Siep van der Land.
Voorste rij: Griet Wiersma, vrouw van Klaas van der Schaaf (leidster)

IMG_0002-001met namen

Berichtnr.:1551.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Foestrum in beeld 12 januari 2016

IMG_0014

Reisje van de Jongelingen en Meisjesvereniging naar Volendam. Ze kregen daar allemaal een Volendams kostuum aan en toen op de foto.

Achterste rij: Johannes Adema, Anne Visser, Machiel Nieuwenhuis, chauffeur Bierma, Cor de Jong (zoon van Minne de Jong, eigenaar van de bus), Anton de Bruin Middelste rij: Herre Hoekstra, Tryntsje Nicolai (leidster), Janke van der Veen Sikkens (leidster), Akke Annema (van Keimpe Jitske), Japke Hoekstra (van Germ Hoekstra, Langlan), Wiepkje Galema, Tetsje de Vries. Voorste rij: Anneke  (dochter van Anne Sikkema, schilder van de Triemen), Annie de Vries, Janke Dijkstra, Ebele Adema, Lieuwe Huisman (leider), Sjoerd van der Schaaf.

IMG_0029

Namen onbekend op deze foto

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Boerderijbrand op Beintemahûs

Aan de Wâlddyk heeft een boerderijbrand plaatsgevonden op 26 augustus 1958

IMG_0002-003
De buren kwamen assistentie verlenen.
Op de foto:v.l.n.r.: 1Pieter Dijkstra, 2 Andries Dijkstra, 3. Herre Hoekstra,
4 Gerard van der Beek, 5Brandweerman, 6.Biense Dijkstra, 7. Jo de Boer.

IMG_0001-002

IMG_0003

IMG_0006

Op de foto Aede van der Beek en Sibbeltje Duinstra van Beintemahûs, de ouders van Gerard van der Beek.

Berichtnr.:1491/fbmrt16.

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Johannes Sipma en Anna Schutter

IMG_0006
Johannes Sipma en Anna Sipma Schutter met de dochters Trijntje en Tjimkje

IMG_0004
Trijntje Hoekstra-Sipma, Anna , Johannes, Tjimkje

IMG_0014
Sjoerd van der Veer en Martje Schutter (zus van Anna)

IMG_0016
In de oorlog was de man op de foto, Jozef Wijnands, evacuée bij de familie Sipma.
De foto is later genomen met zijn vrouw.

Johannes en Anna Sipma 65 jaar getrouwd

IMG_0023

Foeke Hoekstra, Trijntje Hoekstra-Sipma, Tjimkje Huisman-Sipma, Jan Huisman
Voor Johannes en Anna Sipma-SchutterJohannes Sipma en Anna Schutter 65 jaar getrouwd
Berichtnr.:448/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Riem Bergsma op de fiets

Deze foto’s zijn afkomstig van Kollumerzwaag.

Momentopname 2 (27-11-2015 23-39) (002)

Riem Bergsma met dochtertje Jannie.
Momentopname 9 (23-11-2015 20-42)
Melle Visser

Berichtnr.:1532/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen

Woning van Sikke en Minke Dijkstra Kollenswei


Kollenswei 2
Woning van Sikke en Minke Dijkstra.
Zonen Gerke en Jappie waren de laatste bewoners van deze boerderij.
Woning afgebroken in 2009.
Huidige bewoners: Sjoerd en Frederika Kempenaar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vanaf de Trekweg gezien.

DSC00143
De paarden van Gerke Dijkstra

Berichtnr.:469/fbmrt16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kollenswei