Noodwoningen in Westergeest

In het verleden stonden er nogal wat noodwoningen in Westergeest.
Op de fotoavond in november 2015 hebben we met elkaar een inventarisatie gemaakt.
Tot nu toe zijn er heel veel foto’s van noodwoningen/ woonwagens ingeleverd.
We hopen ook van de andere noodwoningen en salonwagens nog een foto te krijgen.

VAN TEIJENSWEI:
Van Teijenswei 2/4: 

IMG_0003-001
Tussen de woning van Selie Braaksma en Eelkje Sipkema heeft rond 1970 een jaar lang deze woonwagen gestaan. Deze was van Witteveen. Deze was voor het personeel van dat bedrijf, die in de omgeving van Westergeest sloten aan het graven waren.
Op de foto rechts Akke Sibilla Sipkema met familieleden.
Achter de woonwagen is de woning van Selie Braaksma nog te zien.
Het was eerst de bedoeling, dat deze woonwagen geplaatst zou worden op het hoge stuk land aan de Kollenswei, maar dit werd niet toegestaan. Toen is besloten om deze aan de Van Teijenswei te plaatsen. Eelkje Sipkema verzorgde de koffie en de schoonmaak van de wagen. Er werd in deze woonwagen vergaderd, koffie gedronken en regelmatig werd er overnacht door een werknemer.

Eelke Meinertswei 7a:

IMG_0003
Op deze foto Durk Adema met de voorbereiding voor de bouw van hun woning Eelke Meinertswei 7 C, links de woonwagen.

Eelke Meinertswei 7a, waar Tjeerd en Karin van der Land wonen. Hier heeft de woonwagen gestaan, waar Geertje van Assen ( zus van Durk en Jan) met haar man Wybren Visser, dat weer een broer was van Durk van Assen zijn vrouw, woonden.  Dubbele familie dus. Ze hebben hier tijdelijk gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar Oostwoud, Driezum, bij de Trekvaart, laatste huis.

BUMAWEI:
Bumawei 21:

IMG_0003
Deze woning heeft achter slagerij Fennema aan de Bumawei gestaan ( meer informatie)

Bumawei 5

IMG

Deze noodwoning heeft gestaan achter de woning van de familie Kempenaar aan de Bumawei meer informatie

Bumawei 15 

IMG_0002

Achter de woning van Jan en Tjimkje Huisman aan de Bumawei 15 heeft ook een tijdelijke woning gestaan, waar zoon Johannes en zijn vrouw Clara hebben gewoond. Dit hokje is later verplaatst naar het erf achter slagerij Fennema ( bovenste foto).
Op de foto staan:
Achter: Anne Hiemstra-Huisman, Tjimkje Huisman-Sipma
Voor: Tjimkje Hiemstra, Anna Sipma-Schutter

TREKWEI:
Trekwei 6/8:

IMG_0001
“Lyts Hiem” 
was de naam van deze noodwoning.
Deze noodwoning stond aan de Trekweg naast ( ten noorden van) de woning van de familie Stinissen, waar nu Hielke en Akky van der Veen wonen. De kerk is nog zichtbaar op de achtergrond. Jappie van der Werf en zijn vrouw hebben hier gewoond, toen ze trouwden in januari 1966. In october 1966 was hun woning in Kollum gereed en zijn ze daar naar toe verhuisd.

EELKE MEINERTSWEI:
Eelke Meinertswei 2a

10881249_691199434312482_774161710_n[1]

Deze noodwoning stond op het erf van de Fokkema’s pleats aan de Eelke Meinertswei  (meer informatie)
Gaatze Bosma en zijn vrouw hebben hier 5 jaar gewoond. Toen ze gingen trouwen in 1955 is deze woning voor hun gebouwd door bouwbedrijf Adema.Op de foto Gaatze Bosma met zijn zoontje Wietse. Daarna hebben Jan en Lies Steenstra hier gewoond en daarna Eeltsje de Bruin en Wietske Steenstra.
Eelke Meinertswei 38:

S0030206

Deze noodwoning aan de Eelke Meinertswei 38, waar vroeger de familie Nicolai heeft gewoond en Gosse en Fardouw Tjalsma nu wonen. In de woning hebben Hidde en Anne Nicolai  en Roel Nicolai en zijn vrouw Afke tijdelijk gewoond. Daarna zijn ze aan de Trekweg gaan wonen. Dit was een kippenhok, maar is omgebouwd tot tijdelijke woning. Het hok staat er nog steeds.

 

KALKHUSWEI:

Kalkhuswei 26

IMG_3205

Kalkhuswei 26, waar Keimpe en Jitske Annema hebben gewoond heeft ook een salonwagen gestaan, waar broer Jan Annema jarenlang met zijn zoon Tjeerd heeft gewoond.
De woning van Pieter Zijlstra ( Fisk) met links achter de woonwagen

IMG_0001
Jan Annema staat in de deuropening van de woonwagen

Kalkhúswei 20
IMG_0001-001

Kalkhúswei 20, waar Wessel en Anne Veenstra woonden heeft een salonwagen gestaan.
Arjen(zoon) Veenstra en Wienie en zoon Jan Veenstra en Jantsje Kok hebben hier gewoond.
Zoon Rits Veenstra en Akke hebben in een kippenhok, dat omgebouwd is naar een noodwoning gewoond.
Op deze foto is links van de woonwagen de noodwoning van Rits en Akke ook nog te zien.

Kalkhúswei 32:
img-20161030-wa0001
Dit is de woning van Tjibbe Kuipers, Kalkhúswei 32, waar nu de familie Pompstra woont. Rechts is de garage nog te zien.
Op de boot staat Siep Schotanus.
Uit info van zoon Jille Kuipers: In het “hokje”/ noodwoning links op de foto te zien, hebben Ate Meerstra en Wim Jepma gewoond. Ate was een zoon van Wiebe Meerstra en een broer van Koop Meerstra, die werkte op het melkfabriek en in het huis naast de melkfabriek woonde (dit is een oom van Wiebe en Piet Meerstra uit Oudwoude). Later is dit “hokje”afgebroken. Meer naar achteren stond nog een woonwagen, waar de moeder van Tjibbe Kuipers) woonde.

KERTIERSREED:
Kertiersreed 1

IMG_0045
Aan de Kertiersreed  stond deze houten woning, die heel lang is bewoond door Reinder en Pietsje Merkus.
Deze houten woning heeft eerder gestaan de Trekweg bij de familie Hansma. Daar hebben tijdelijk Sieberen en Aaltje Slagter in gewoond. Daarna is de woning afgebroken en opnieuw opgebouwd aan de Kertiersreed.
Bijzonder is, dat deze houten woning Kertiersreed nr 1 had en de woning, waar vroeger Jappie Merkus en nu Reinder Merkus woont nr.3.

BRÉWEI:
Bréwei 2:

IMG_0002
Bij de familie Hania heeft vroeger ook een noodwoning gestaan, waar Willem en Etsje in hebben gewoond. Dit was geen houten woning, maar van steen opgetrokken. Heel vroeger schijnen er twee houten woningen hebben gestaan, rechts van het pad bij de boerderij. De achterste houten woning is Jabik Bijlstra in geboren. Helaas zijn daar geen foto’s van. Wel van de woning, die in 1961 is gebouwd, waar Willem en Etje hebben gewoond. De ouders woonden in de boerderij.

Deze woning is gebouwd in 1961
IMG_0001
Etsje met zoontje Jan Hania.

Bréwei 1:

Hier hebben Anne en Trijntje van der Zaag eerst gewoond vanaf 1954
De pake en beppe van Anne woonden toen nog op de boerderij. Anne moest pake helpen op de boerderij, omdat deze ziek was.

We zijn nog op zoek naar foto’s en informatie over de noodwoningen/ woonwagens.

Waarschijnlijk hebben op de volgende adressen dergelijke woningen gestaan:

Eelke Meinertswei:

1. Eelke Meinertswei 3, waar Gerke Frouk Nicolai woonden en nu de familie Oosterhuis heeft ook een woonwagen gestaan, waar de schoonzoon tijdelijk in heeft gewoond. De schoonzoon, Pieter, was getrouwd met Tjimkje Nicolai( dochter van Gerke Frouk). Pieter was walsmachinist en werkte waarschijnlijk mee aan de aanleg van de Lauwersmeerweg. Het zal omstreeks 1954 geweest zijn.

Trekweg:

2. Aan de Trekweg bij het paadje naast Tjibbe Kuipers zou een woonwagen hebben gestaan. De moeder van Tjibbe Kuipers, mevrouw  Hiltje Kuipers – Bouma woonde hier.
3.Aan de Trekweg bij het paadje naast Aldert en Nynke de Vries.
Achter het huis van Geale en Ietje Sipma stond ook een noodwoning. De eerste bewoner was hun dochter Tjitske Nauta-Sipma met haar man Harry Nauta.
Akke van Jan en Teatske Dijkstra heeft daar ook met haar man Teake Kooistra (de zoon is een heel goede dammer is nog steeds kampioen (Fries Spel) gewoond, ook hebben Wierd en Ymie Kooistra, Tjeerd en Riem Kloosterman, Theo en Nellie Kloosterman, Bauke en Jannie van der Land, Jelle en Maaike Kempenaar en juf Koopmans er gewoond.

Kollenswei:

Op het hoge stuk land aan de Kollenswei tegenover Sjoerd en Frederika Kempenaar zou ook een woonwagen hebben gestaan. Zie bij Van Teijenswei 2/4.

Berichtnr.:1524/fbapril2016.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter