De melkrijders in Westergeest

DE MELKRIJDERS
De melkrijders, die in Westergeest kwamen, brachten de melk door de jaren heen naar 3 fabrieken, n.l. Steenvak Ee, Freia Veenwouden, Husternoard Oudwoude.
Hústernoard en Steenvak Ee waren coöperatieve melkfabrieken. Freia was een particulier initiatief. Wanneer de boer niet op zondag melk wilde afleveren, kon dat geregeld worden bij Freia.

Onderstaande foto is van een melkrijder, mogelijk uit Westergeest. Het vermoeden is, dat het Sape de Vries is.
IMG-002

Melkfabriek in Ee:

001 (003)

Steenvak


De melkontvangst in Ee
Melkrijders naar Melkfabriek Ee:
1. Sjoerd Lulofs
2. Klaas Pompstra
3. Riemer Poelstra
4. Martinus de Boer en zijn knecht Marten Wiersma
5. Marinus Reitsma
6. Theo Reitsma
7.Doeke Dijkstra met zijn zoon Uilke Dijkstra
8. Tjeerd de Jong

Van de kant van Keatlingwier kwamen:
9. Jan D. Loonstra
10. Gerben van der Meulen
11.Wiltsje Krol, uit Driezum

 De melkrijders van de melkfabriek in Ee ( Stienfek):
 1. Jan D. Loonstra , in en na de oorlog ( zie krantenartikel verderop deze pagina)
2. Germ van der Meulen (1890-1969), woonde in de fabriekshuizen bij Oostwoud. Daar had hij een garage, waar zijn oude vrachtauto in stond. Rechtsachter op de foto is de garage.
Wij hebben informatie gekregen van Meent Wiersma uit Driezum:
Gerben van der Meulen troude yn 1914 mei Aaltje Hansma (1894-1942) fan Driezum.Gerben troude nei it ferstjerren fan Aaltje mei Jelkje Postma. Jelkje Postma (1912-2000) wie earder troud west (1930) mei Klaas van der Wiel (1907-1934). Klaas is dus net âld wurden, 27 jier. It wenne dêr allegearre byinoar yn Eastwâld. Jelkje hie fan Klaas van der Wiel twa soannen, Evert en Klaas (Klaas waard Broer neamd)en dy twa jonges ha tegearre mei Hans van der Meulen (soan fan Gerben en Aaltje)in transportbedriuw oprjochte, Hans is letter útkocht.
It waard letter in grut bedriuw Van der Wiel yn Drachten en bestiet noch altyd.

wiel
3. Wiltsje Krol ( afkomstig uit Ee), woonde in Driezum. Hij reed met tractor en wagen. Hij begon zijn rit bij boer Klaas Bakker. De route was: Eastwâld, Driezumerterp, Keatlingwier, de Bréwei (dan was er koffie bij de familie Hania), Beintemahûs ,Wâlddyk naar it Stienfek.
img250
Wiltsje Krol met zoon Jan.

De melkrijders, die er vòòr 1928 kwamen, konden niet tot aan de fabriek komen. Er was nog geen brug bij it Stienfek, dus moesten de bussen met de praam overgezet worden.

IMG_0028
Bij de Wouddijk. De man op de praam, de molkfarder, is Andries Dijkstra.

4. Sjoerd Lulofs (paard en wagen), nog voordat Martinus de Boer, Theo en Marinus Reitsma de melkrit overnamen. Zij kwamen bij de boeren van de Wearbuorsterwei , Walddijk  en Beintemahûs.
5.Klaas Pompstra en Sietse Pompstra ( vader Jappie Pompstra, woonde aan de Walddyk)) , later Riemer Poelstra. Zij kwamen bij de volgende boeren: Ybele de Boer, Willem/ Wieger Sikkema en Jeltes/ Postmus.

Sietse Pompstra, die bij het paard staat is een broer van Klaas ( in wit overhemd). De man met de melkbus is Jent Merkus, die werkte bij de Pompstra’s. De kinderen zijn Lieuwe (geb. 1924) en Jan (geb. 1923), kinderen van Jent Merkus

Kees Pompstra ( zoon Sietse) vertelde, dat de foto gemaakt is door de directeur van het Zuivelfabriek tijdens de laatste rit met de praam. De Stienfeksterbrug kon de volgende dag in gebruik worden genomen.

De beide broers woonden tegenover de Amerikaanse Boerderij op Kollumer Aldsyl. Staat nu nog een transformatorhokje Vader Sietse had wel eens verteld, dat het erg zwaar werk was, omdat er een groot hoogteverschil was. De melkbussen hadden ook al heel wat deuken opgeleverd.  Er waren enkele boeren, die zondags niet melk leverden en dan was het maandags nog zwaarder, de bussen erg vol.

6. Martinus de Boer  ( samen met zijn knecht Marten Wiersma). Haalden melk op bij de boeren op de Wouddijk en deel Weerdebuorsterwei ( Hoeksma, zandpad er tegenover, Beintemahûs). Daarna heeft Marinus Reitsma het overgenomen en nog even later zijn broer Theo.
7. Tjeerd de Jong. Vanaf het Einehûske aan de Trekweg voer hij met de praam naar Ee.

Rechts Tjeerd de Jong, links?
8. Doeke Dijkstra met zijn zoon Uilke Dijkstra, voeren met de praam via it “Driesumer Riet”naar de melkfabriek in Ee. Ze kwamen bij boeren aan de Walddyk en Terp.

Melkfabriek Freia te Veenwouden:
Freia1979
De melkrijders, die naar de melkfabriek Freia, te Veenwouden reden, waren:
1.Sybren Kooistra uit Murmerwoude/Akkerwoude Freia
2.Anne Hoeksma
3.Ale van der Ploeg

 

Scannen0011 (002)

IMG_0001-003

In het midden vooraan is Sybren Kooistra. De overige personen zijn onbekend.

1. Sybren Kooistra was melkrijder, afkomstig uit Murmerwoude
De melkrijder met vrachtwagen van Freia.
Sipke Sloot vertelde, dat Sybren Kooistra vroeger ook wel water voor hun meenam van het fabriek. Dit kwam voor in de tijd dat er nog geen waterleiding was en de regenwaterbak bij het huis bijna leeg was.

IMG_0002-002

2. Anne Hoeksma uit Kollumerzwaag reed ook naar Freia en kwam ook in Westergeest. Omdat hij zelf geen rijbewijs had, reed Ale van der Ploeg op zijn vrachtauto met aanhangwagen. Dochter Minke van Anne Hoeksma vertelde, dat zij en haar zus hun vader vroeger moesten helpen met het op de fiets bij langs brengen van “it molkjild”. Vader had in een tas, van alle boeren waar hij kwam, een zakje met melkgeld. Ze gingen als jonge meisjes eerst met hun vader naar Veenwouden om de zakjes op te halen en fietsten dan bij de boeren langs. Ze kregen daar bij sommige boeren wat geld voor of een kop koffie met brood met spek.
IMG_0001
Ale van der Ploeg
IMG_0003
Ale van der Ploeg

historieoudwoude (6)-001
Hústernoard 1930.

De melkrijders, die op Hústernoard reden, waren:
1. Kees Zuidema uit de Dôlle, Triemen (broer van Gerrit), kwam met tractor en wagen
2. Titus van Wieren
3. Bokke Visser (de Dôlle 5), kwam met paard en wagen
4. Lody Pijnacker ( hielp Titus van Wieren)
5. Klaas Bergsma ( hielp Titus van Wieren)
6 Sint van Kammen
7. Harke Meindertsma
8. Poie Tsjits de Vries

1. Kees Zuidema uit de Dôlle. Hij was een broer van o.a. Gerrit en Willem Zuidema, die aan de Sweagerfeart woonden. Kees is op 21- jarige leeftijd naar Amerika verhuisd. meer foto’s van de familie Zuidema
IMG_0022

2. Titus van Wieren ( soms reed Lody Pijnacker of Klaas Bergsma voor hem). Meer foto’s van Titus van Wieren

Titus van Wieren op de wagen. Klaas Bergsma staat voor de wagen. Machiel Nieuwenhuis kijkt toe.

3. Bokke Visser ( uit De Dolle 5) reed met paard en wagen.

PDVD_000
Bokke Visser met een versierde wagen van waarschijnlijk de Bazuin.
Geboren 5 juni 1913 de Dôlle 5 te Triemen en ook overleden daar 16 augustus 1975.
Hij is waarschijnlijk gestopt met de melkrit in 1957, nadat zijn vader Klaas is overleden.
Hij heeft toen de volledige taak voor de boerderij op zich genomen.

IMG_20170330_0002

Archief Auke Postma-001

Archief Auke Postma
Artikel in de Dokkumer Courant van 9 augustus 1990
Verdwijnen kleine boeren had ingrijpende gevolgen

Van de volgende melkrijders hebben we wel mooie foto’s gekregen, die willen we u graag laten zien.

IMG
Dit is een heel oude foto van melkrijder Jabik Hoeksma uit Kollumerzwaag.
Deze melkrijder kwam niet in Westergeest. Op de wagen, de 2e van links is de pake van Jabik Hoeksma uit Kollumerzwaag, die zelf ook altijd melkrijder was, maar niet in Westergeest kwam. Deze foto is genomen voor de fabriek Freia.

Romke de Vries  met paard en wagen bij het fabriek in Akkerwoude. Hij kwam ook niet in Westergeest.
Akk.w. Romke de Vries
Romke de Vries stopte in 1965.

Romke De Vries (molkrider) foto 1965

Berichtnr.:1614/fbapril2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter