De Christelijke School te Triemen met alle schoolfoto’s

De Christelijke School in de Triemen (naast de Bazuin)

De Christelijke School op de Triemen is gebouwd in 1885. Tot 1958 gingen de kinderen van Westergeest naar deze school.
De Opening en inwijding was 19 mei 1885


Bron: “Groote Dingen”

Een van de eerste foto’s in ons bezit is  deze Schoolfoto omstreeks 1892.
Meisje midden in voorste rij: Maaike Fokkema


Schoolfoto omstreeks 1894

 

zwart school triemen-001

Triemen- Een foto met leerlingen en personeel Chr. School te Triemen omstreeks 1921-1922.
In deze tijd was er nog niet een school in Oudwoude en gingen de kinderen naar de Triemen naar school.
Onderste rij: Aaltje Bosma, Trijntje van der Bijl, Jetje van der Bijl, Halbe Loonstra, Sietse Loonstra, Sietske Loonstra, Bontje Planting, Hiltje Planting.
2e rij: Andries Bosma, Marten Bosma, Pietje de Vries, Aaltje de Vries, Dirkje de Boer, Hotze de Boer, Hein Zwart, Abraham de Vries, Dirk Sangers, Berend Sangers.
3e rij: Handwerkonderwijzeres IJbeltje Bosgraaf, Rense Bosgraaf, Sjirk Bosgraaf, Melle de Vries, Feikje de Boer, Hendrik Zwart, Trijntje de Vries, Anne Sangers, meester Bamberg.
4e rij: Meester Migchelbrink, Jacob de Boer, Mark de Jager, Wietske de Vries, Grietje Rekker, Jan Zwart, Durk Zwart, Jan Leyenaar.


Schoolfoto, omstreeks 1913/1915. Minkes Sloot is geboren in 1903. Als hij hier 10 jaar is, zou de foto van 1913 zijn
Voor v.l.n.r.: Iepe de Jong, Aaltje van der Zwaag, Gert Bosma, Wieger Bosma.
2e rij: Evert de Jong, Jarrigje van der Veen, Trijntje Jaarsma, Pieter van Assen, Akke van Assen, Auke van Assen, Geertje Lourens en Maaike Turkstra, Hendrik Turkstra en Gerrit Kempenaar.
3e rij: Grietje de Jong, Trijntje van der Veen, Janke Dijkstra, Johannes Wiersma, Froukje Spek, Trijntje de Boer, Jelle Westra, Aant Bosma, Willem Jonker.
4e rij: Aaltje Boersma, Klaske Boersma, Johannes de Boer, Minkes Sloot, (Achter) Bokke Huisman, Mekke Boersma, Sytske Westra, Japke Jonker, Bartele Jonker.

Achteraan mej. Sloterbeek en mevrouw Migchelbrink en rechts meester Migchelbrink.

Bestuur en onderwijzers

Schoolfoto 1902

Schoolfoto 1905

Schoolfoto

Schoolfoto 1921

Schoolfoto 1922

Schoolfoto 1924

Schoolfoto 1925

Schoolfoto 1928

Schoolfoto 1930

Schoolfoto  omstreeks 1931

Schoolfoto dertiger jaren

Schoolfoto 1937 1938

Schoolfoto namen onbekend

Krantenartikel volgend jaar eeuwfeest

Afscheid meester Migchelbrink

Krantenknipsel Moederschool vierde 100 jarig bestaan

Mijmeringen van Joop Schotanus

Berichtnr.:1495/fbokt2017/fbdec2018

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Laat een reactie achter