Dagelijks archief: 23 december 2014

Dolle Triemen Trappers kregen tenue


Het gelegenheidsteam DTT kreeg tenue ‘s aangeboden door SRV  S. Henstra
Achter v.l.n.r.: A. Zijlstra (coach), Jan van der Heide, Jentsje Merkus, Han Banga,  Bokke Dijkstra, Dick de Haan, Geert van der Veen, Jan van der Veen, S. Henstra
Voor v.l.n.r: Wietse prins, Gerard van Assen, Dick Veenstra, Johannes Zuidema, Herman Veenstra, Wietse van der Veen, Bokke Veenstra.

Jongetje links is Niels Banga

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Sport, Triemen, Verenigingen

Uit de Millenniumkrant met o.a. walvis in de Nieuwe ZwemmerLuchtschip gezien 23 januari 1915


Luchtschepen op 8 augustus 1917

Walvissen bij Westergeest


1902Een der bruinvisschen aangeschoten in de Nieuwe Zwemmer

Veldwachter W. Hiemstra gevestigd

Straatlantaarns branden weer.Voltallige redactie Kollummer Courant te water in de Trekvaart
KC:31-12-1999
Berichtnr.:719

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Naaiklas 1927 Kollumerzwaag met Antje Steringa

Naaiklas 1927 Kollumerzwaag met Antje Steringa ( later gehuwd met Heine Kempenaar), gevestigd in de Eendracht.

IMG_0028

  1. Tietje Veenstra, 2. Antje van der Berg, 3. Liesje Steringa, 4. Sjoerdtje Elzinga, 5. Aaltje Hoekstra, 6. Antje Leegsma,7. Antje van der Bij, 8. Gepke Hansma, 9. Bestuurslid Antje Geertsma Faber, 10. Akke Koster, 11. Anne Kempenaar-Steringa, 12.Aaltje Jansma, 13. Sijbrig Couperus, 14. Nieske de Vries, 15. Hiltje Bos, 15a Bestuurslid Sjoukje Beerda-Leegsma 16. Naaijuffrouw Neeltje Dam (dochter van een dominee), 17. Trijntje Geertsma ,18. Trijntje Postma, 19. Gies Banga, 20. Geertje Hilboezen,21. .. de Roos, 22. Lutske Dijkstra, 23. Jitske Beerda, 24. Naaijuffrouw Aaltje Dam ( dochter dominee), 25. Froukje Oegema, 26. Trijntje Venema, 27. Jetske Veenstra, 28. Grietje Leegstra, 29.Antje Vogelzang,


Deze foto is ook van een naaiklas uit Kollumerzwaag

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, kollumerzwaag, Verenigingen

Alles over slingeraapwedstrijden

Op 29 oktober 2019 is de eerstvolgende fotoavond. Dan hebben we als thema Slingeraapwedstrijden.

Op 6 augustus 1990 was de eerste slingeraapwedstrijd. Omdat de animo wat terugliep voor het Fierljeppen, had de organisatie bedacht om het uit Akkrum afkomstige slingerapen op te starten. Dit werd een groot succes, aan deelnemers geen gebrek.
Douwe Boersma werd de 1e slingeraapkampioen op het Ljeppershiem

Slingeraap 1990

Slingeraap van 1991

Slingeraap 1992

Slingeraap 1993


Tetsje Wiersma in actie in 1993.

Slingeraap 1994

Slingeraap 1995

Slingeraap 1996 met Douwe Boersma als kampioen

Slingeraap 1997 Eelco Tigchelaar kampioen

 

NA 15 JAAR SLINGERAAP TERUG!

Na een afwezigheid van 15 jaar heeft de organisatie van de Foestrumer Piraten het plan opgevat om een keer een Slingeraapwedstrijd te organiseren, dit met veel succes.

2012. Eerste Slingeraapwedstrijd sinds 15 jaar Foto’s en verslag op RTV NOF
Zaterdagmiddag was het openkampioenschap slingeraap ( touwslingeren) op de locatie: Ljeppershiem te Westergeest.

Slingeraap 2012

Film van RTVNOF klik hier

Slingeraapwedstrijd 2013

Slingeraap in 2013 en 2014

In 2014:

Slingeraapwedstrijd 2014

Foto’s van Slingeraapwedstrijden in 2014

In 2015 is er geen slingeraapwedstrijd gehouden.
Men heeft toen besloten om het in 2016 bij MFC de Tredder te houden.

De springvijver was toen gemaakt van strobalen en landbouwplastic. Klik hier voor paar foto’s

Slingeraapwedstrijd 2016

Slingeraapwedstrijd 2017: foto’s van RTV NOF

Slingeraapwedstrijd 2018

Slingeraapwedstrijd 2019: foto’s op RTV NOF klik hier

Foestrum in Beeld okt. 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Johannes de Vries en dochter Freerkje

IMG_0272
Het gaat om het huis op de achtergrond.


Kalkhúswei 1938/1939
Woning van Johannes en Reintje de Vries
Op de foto: Johannes de Vries met dochter Freerkje achter de naaimachine. De beide kinderen zijn:Froukje van Assen ( van wed. Griet van Assen) en Karel Veenstra ( zoon van Wessel en Anne).Deze woning wordt later bewoond door Pieter Zijlstra ( Pieter Fisk)

IMG_0001
Johannes de Vries

IMG_0002
Dochter Freerkje met haar man

Joop Schotanus schreef over Johannes de Vries het volgende:

Berichtnr.:452/fbapril2017/fbokt 2019.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging Oudwoude Westergeest

Deze foto stond op 25 oktober in de Kollumer Courant ( door Jan de Jager)

1-IMG_0023

Een uitstapje op 7 juli 1966 naar Drouwenerzand

Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging uit Oudwoude Westergeest
Achterste rij: Ina Annema- Graansma ( e.v. Herman), Jitske Annema- de Jager ( e.v. Keimpe), Anne Hoekstra, Alie Hoekstra (e.v.Ype, woonde aan de Trekweg), Atsje de Boer- de Vries ( e.v. Repke), Betty van der Weg en Tietje de Jong (e.v. Hille).
Tweede rij: Ina Woudstra ( e.v. Roel), Trees Westra, Jeltje Jensma, Neeltje Nieuwenhuis-Meijer ( e.v. Elias), Fetje Rozema ( had café Feankleaster), mevrouw Draaisma,  Pietje de Boer en Annie Kloppenburg.
Derde rij: Jeltje Sikkema- de Vries ( e.v. Frans), Mevrouw Zevenhoeken, Taetske Sikkema-Reitsma ( e.v. Folkert), Doetje Sikkema (e.v.Wieger), Janke Tuinstra-Zijlstra, Saapke Vries-Zwaagstra ( e.v. Bartele), Baukje Visser, chauffeur Bosgraaf?, Griet Beerstra (van het café in Veenklooster)).
Voorste rij: Mevrouw Jousma, Duifke Prins, Aafke Oostenbrug, Sjoeke Dijkstra ( e.v. Hette van loonbedrijf Oudwoude)), Mevrouw Kuipers, Hiltje Woudstra ( moeder van Roel Woudstra), Mintje Hoogeboom, en Klaske Lieuwes-Westra.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Ferhalen fan Joop Schotanus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Recreatieterrein “Ljeppershiem”onderging grootste uitbreiding

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Juffrouw Pietje Bosgraaf voor haar woning aan de Eelke Meinertswei

 

Pietje Bosgraaf voor haar woning. Beter bekend als “juffer Piet”of als “Pietmuoi”.

Deze woning stamde uit rond 1881. Het werd toen gebouwd als gardenierswoning, in de tijd dat ook de Nieuwe Zwemmer met Keuningsbrug werden aangelegd. Polle Jacobs de Haan was eventjes eigenaar, maar verkocht het in 1885 voor f497,- aan de plaatselijke gardenier Pieter Egberts Delfstra. Delfstra en zijn vrouw Adriaantje Kuipers waren kinderloos. Na zijn overlijden in 1904, verhuisde zijn weduwe en ging eind 1905 over tot verkoop van het huis. Nieuwe eigenaar werd Tjalling Durks Bosgraaf. Die heeft er lang gewoond. In 1950 schonk hij de woning aan zoon Sierk, maar gaf zus Pietje, de handwerkjuf, het levenslang recht van bewoning.
De woning is afgebroken en Wietse en Dukkie Schotanus wonen nu op deze plaats.

DSC00150


1977


1983


1983


1984

Berichtnr.:345.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Foto’s voor fotoavond 26 november

Foto’s voor fotoavond 26 november 2019
(Deze foto’s staan ook elders. Deze pagina wordt later verwijderd)


Fierljeppen met Banda personeel omstreeks 1976.
Aan de pols Jan Hoving zittend op de schans Jacob de Bruin of Renze de Wilde.
Meisjes onbekend.

 

Deze foto is afkomstig van Jouke Dantuma Driezum

Pakesizzer Pieter Zijlstra ( zoon van Froukje) geeft de volgende reactie op de vraag of dit zijn pake is:
95% seker! Lokaasje op ‘e foto: Koornmarkt, Dokkum. Bron fan dizze ynformaasje: Cees Koster op side ‘Ald Dokkum/okt.2019’. > Neffens my hat dizze traap-fiskkarre begjin jierren ’60 noch in skoft yn it griene asbesten hok neist it Kalkhûs nr. 24 stien. Roun dy tiid (1962?) is de karre nei Eanjum, nei myn âlderlijk hûs ta transportearre. D’r wiene doe Oranjefeesten yn it klaaidoarp geande. Myn heit en mem hawwe de bakfyts doe fersiert mei beamtegrien, flagjes en papieren slingers en ik haw doe mei myn âldste broer en twa suskes yn dit boatebakje sitten yn in foarstelling ‘De Vier Matroosjes’. Ús mem hie de wyks foarof 4 matroazepakjes mei streepte shirtsjes d’r ûnder efter de ‘Singer’-naaimesine ynmekoar setten. Elts in to grutte swart-wyte seemanspet op, myn heit op it sadel by de terp del, mei de hânrem oanlutsen, op nei it feestterrein.

Dit is inderdaad de woning van Christ Sandman , die op de Kalkhúswei nr. 30 heeft gewoond. Uit navraag is gebleken, dat de overgrootouders van Jouke Dantuma uit Driezum daar gewoond hebben. Hedde Niewijk en Jitske Boersma en de personen op de foto zijn hun kinderen Folkert en Klaaske ( beppe Jouke Dantuma) en moeder Jitske Boersma.

FB 26 nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem

Alles over Ljeppershiem en de activiteiten, die er gehouden zijn

It Ljeppershiem, de speelweide van Westergeest

Het is allemaal begonnen met de eerste Fierljepwedstrijd op 31 mei over de Oude Zwemmer, georganiseerd vanwege de Lauwerzeefeesten. Sinds die tijd was er veel belangstelling bij de Keuningsbrêge om te zwemmen.

Voordat de Buitengewone Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 17 november 1969 werd uitgeschreven, was er in het dorp sprake van een “Geheime Commissie”. En er was sprake van een onbekend persoon van buiten het dorp, die plannen zou hebben om iets met het terrein ( latere Ljeppershiem) te willen doen, waar de dorpsgemeenschap geen voordeel van zou hebben. Dus er moest iets gebeuren!

De Geheime Commissie

Plannen voor Speelweide ( krantenknipsel 17 nov 1969 Wat wil en doet Westergeest)

Op maandag 17 november 1969 is een Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen. (notulen van deze vergadering)

Heine de Bruin vertelde van de plannen, die ze hadden om een speelweide te realiseren.
De Nieuwe Zwemmer zou uitgediept worden en dus was er geen veilige zwemplek meer voor de jongere jeugd. Voor het houden van activiteiten moest er een droog stuk weiland komen. Een perceel van 1 ha groot werd gekocht van de familie Kremer uit Heelsum, die het wel aan de dorpsgemeenschap wilde verkopen.
Er moest nog voor de winter een brede sleuf gegraven worden van 50 m x 12 a 30 m, zodat de jeugd er de komende winter op zou kunnen schaatsen. Vrijwilligers boden zich spontaan aan om te helpen met de aanleg. De volgende namen werden genoteerd:Harm Huisman, Jan S. de Vries, B.S. Dantuma, A.S. de Vries, Ate van der Meulen en verder de commissieleden.

Er werd in 1970 besloten om een vaste afdeling fierljeppen op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen.

 

 

Naamgeving Ljeppershiem

(uit de notulen van Plaatselijk Belang)


1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem. meer hierover
Op de foto v.l.n.r.: Michiel Nieuwenhuis, Pieter Bijlstra, Herre Hoekstra
Geert Postma, Jacob Bijlstra, Sikke Visser, Derk van der Kloet, Siep Schotanus,
Heine de Bruin, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Ulbe de Jong, Jappie Kempenaar.

Foto’s Ljeppershiem

BEHEERDERS LJEPPERSHIEM

01-dsc_0419

Links Anne Huisman en rechts Jan Huisman

Anne Huisman was de eerste die de consumpties enz. regelde op het Ljeppershiem, maar toen het druk begon te worden, werd het tijd om een beheerdersechtpaar aan te stellen:
1970-2000 Wiebe en Iet Koster (eerst als vrijwilligers en later deels betaalde baan)
2000- 2003 Sietse en Roelie van Kammen

Na 30 jaar namen Wiebe en Iet Koster afscheid als beheerders Ljeppershiem
V.l.n.r.: Siep Schotanus, Iet Koster, Wiebe Koster, Sietse en Roelie van Kammen, de nieuwe beheerders.

ACTIVITEITEN, die er gehouden zijn op it Ljeppershiem

Naast het fierljeppen en de slingeraapwedstrijden en zwemplek was it Ljeppershiem een ideale plek om iets te organiseren.

“Zakslaan”

Heine en Jacob de Bruin aan het “zakslaan”.


Wiebe Koster en Kees Adema aan het “zakslaan”


De jeugd van Westergeest:
Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

Spellenmiddag.

Op de foto: Ineke Adema, Tjeerd Postma, Gooi van Assen, Wierd de Vries, Jitske Hania?

Meer foto’s van deze spelen

Meer foto’s van deze dorpsspelen

 

1970 en 1971 Gekostumeerd sprietlopen ( meer hierover)

1970 Roeiwedstrijden ( krantenknipsel)

1972:

1973 Trekkerbehendigheidswedstrijd  (meer hierover)

1973 Zomeravondactiviteiten

IMG_0017

Dierendag
Midden achter Akkie van der Veen.
Links voor Heine Kempenaar, Gooi Steenstra, voor Harrie Huisman, Annet Meerstra, Johan Hoogeboom ( Friese trui) rechts veearts van Til

1974 Oranjevereniging Westergeest Triemen organiseerde Dierenmiddag (Meer hierover)

4 juni 1974 Het konijn van Anne Kempenaar scoorde het hoogst aantal punten

1994 Geslaagde feestdag (meer hierover)

1976 Succesvolle Dierenmiddag (meer hierover)
Unieke Korfbalwedstrijd meer hierover

 

1997 Spelmiddag met Minze van der Velde op de foto (meer hierover)

DE ACCOMODATIE:

Foto´s aanleg Ljeppershiem

1970 Westergeest met speelweide

1971 Ljeppershiem uitgebreid met zandtekenwedstrijd

1972 Westergeest moesten het zonder Meis en Wiegel stellen

1972 Vlotte tewaterlating op Ljeppershiem

1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem

1973 Bouw cantine en toiletgebouw

1973 Ljeppershiem kan recreant nu meer bieden

1973 Burgemeester Bekius heropende Ljeppershiem

30 juni 1973 Officiële opening

1994 Aanleggen toegestaan, met foto Wiebe en Iet Koster

1995 Peuter- en kleuterbad nieuwe aanwinst

1997 Ljeppershiem maakt zich op voor een mooie zomer

2000 Wiebe en Iet Koster namen afscheid

2000 Straks weer zwemmen 

2003 Ljeppershiem voorlopig gesloten

2003 Trekkershutten en café op Ljeppershiem

2005 Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden

2006 Hotelplan voorlopig van de baan

2008 Ljeppershiem opgeknapt door Plaatselijk Belang

2014 Mooie Plannen Ljeppershiem

 

Aldert en Nynke hebben It Ljeppershiem gekocht in 2017 en er staan inmiddels 2 Tiny houses , die al vaak verhuurd zijn.
Op 14 augustus 2019 kwam gedeputeerde Avine Fokkens langs om zich bij te laten praten over de plannen van It Ljeppershiem.


Het beheerdersechtpaar van 1970-2000 Wiebe en Iet Koster even terug op hun vertrouwde plek, it Ljeppershiem.
FB nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Trekkershutten en café op Ljeppershiem

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Buitengewone ledenvergadering plaatselijk Belang

Notulen van De Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang op maandag 17 november 1969.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Ljeppershiem, Verenigingen