Alles over Ljeppershiem en de activiteiten, die er gehouden zijn

It Ljeppershiem, de speelweide van Westergeest

Het is allemaal begonnen met de eerste Fierljepwedstrijd op 31 mei over de Oude Zwemmer, georganiseerd vanwege de Lauwerzeefeesten. Sinds die tijd was er veel belangstelling bij de Keuningsbrêge om te zwemmen.

Voordat de Buitengewone Ledenvergadering Plaatselijk Belang d.d. 17 november 1969 werd uitgeschreven, was er in het dorp sprake van een “Geheime Commissie”. En er was sprake van een onbekend persoon van buiten het dorp, die plannen zou hebben om iets met het terrein ( latere Ljeppershiem) te willen doen, waar de dorpsgemeenschap geen voordeel van zou hebben. Dus er moest iets gebeuren!

De Geheime Commissie

Plannen voor Speelweide ( krantenknipsel 17 nov 1969 Wat wil en doet Westergeest)

Op maandag 17 november 1969 is een Buitengewone Ledenvergadering uitgeschreven door Plaatselijk Belang.
Op verzoek van de Commissie Algemene Belangen. In het verenigingslokaal. Aanwezig 40 personen en twee afgevaardigden van Plaatselijk Belang te Triemen. (notulen van deze vergadering)

Heine de Bruin vertelde van de plannen, die ze hadden om een speelweide te realiseren.
De Nieuwe Zwemmer zou uitgediept worden en dus was er geen veilige zwemplek meer voor de jongere jeugd. Voor het houden van activiteiten moest er een droog stuk weiland komen. Een perceel van 1 ha groot werd gekocht van de familie Kremer uit Heelsum, die het wel aan de dorpsgemeenschap wilde verkopen.
Er moest nog voor de winter een brede sleuf gegraven worden van 50 m x 12 a 30 m, zodat de jeugd er de komende winter op zou kunnen schaatsen. Vrijwilligers boden zich spontaan aan om te helpen met de aanleg. De volgende namen werden genoteerd:Harm Huisman, Jan S. de Vries, B.S. Dantuma, A.S. de Vries, Ate van der Meulen en verder de commissieleden.

Er werd in 1970 besloten om een vaste afdeling fierljeppen op te richten en een jaar later werd het Ljeppershiem aan de Zwemmer ingericht. Twee vaste schansen werden met eigen krachten gebouwd. Na verloop van jaren was de accommodatie onvoldoende. In 1979 werden een drietal nieuwe schansen in gebruik genomen.

 

 

Naamgeving Ljeppershiem

(uit de notulen van Plaatselijk Belang)


1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem. meer hierover
Op de foto v.l.n.r.: Michiel Nieuwenhuis, Pieter Bijlstra, Herre Hoekstra
Geert Postma, Jacob Bijlstra, Sikke Visser, Derk van der Kloet, Siep Schotanus,
Heine de Bruin, Roel Nicolai, Wiebe Koster, Ulbe de Jong, Jappie Kempenaar.

Foto’s Ljeppershiem

BEHEERDERS LJEPPERSHIEM

01-dsc_0419

Links Anne Huisman en rechts Jan Huisman

Anne Huisman was de eerste die de consumpties enz. regelde op het Ljeppershiem, maar toen het druk begon te worden, werd het tijd om een beheerdersechtpaar aan te stellen:
1970-2000 Wiebe en Iet Koster (eerst als vrijwilligers en later deels betaalde baan)
2000- 2003 Sietse en Roelie van Kammen

Na 30 jaar namen Wiebe en Iet Koster afscheid als beheerders Ljeppershiem
V.l.n.r.: Siep Schotanus, Iet Koster, Wiebe Koster, Sietse en Roelie van Kammen, de nieuwe beheerders.

ACTIVITEITEN, die er gehouden zijn op it Ljeppershiem

Naast het fierljeppen en de slingeraapwedstrijden en zwemplek was it Ljeppershiem een ideale plek om iets te organiseren.

“Zakslaan”

Heine en Jacob de Bruin aan het “zakslaan”.


Wiebe Koster en Kees Adema aan het “zakslaan”


De jeugd van Westergeest:
Tjalling Schotanus, Rennie Vaatstra, Minne van Wieren, Rennie Sipma, Harrie Nicolai, Henkie van Wieren , ??

Spellenmiddag.

Op de foto: Ineke Adema, Tjeerd Postma, Gooi van Assen, Wierd de Vries, Jitske Hania?

Meer foto’s van deze spelen

Meer foto’s van deze dorpsspelen

 

1970 en 1971 Gekostumeerd sprietlopen ( meer hierover)

1970 Roeiwedstrijden ( krantenknipsel)

1972:

1973 Trekkerbehendigheidswedstrijd  (meer hierover)

1973 Zomeravondactiviteiten

IMG_0017

Dierendag
Midden achter Akkie van der Veen.
Links voor Heine Kempenaar, Gooi Steenstra, voor Harrie Huisman, Annet Meerstra, Johan Hoogeboom ( Friese trui) rechts veearts van Til

1974 Oranjevereniging Westergeest Triemen organiseerde Dierenmiddag (Meer hierover)

4 juni 1974 Het konijn van Anne Kempenaar scoorde het hoogst aantal punten

1994 Geslaagde feestdag (meer hierover)

1976 Succesvolle Dierenmiddag (meer hierover)
Unieke Korfbalwedstrijd meer hierover

 

1997 Spelmiddag met Minze van der Velde op de foto (meer hierover)

DE ACCOMODATIE:

Foto´s aanleg Ljeppershiem

1970 Westergeest met speelweide

1971 Ljeppershiem uitgebreid met zandtekenwedstrijd

1972 Westergeest moesten het zonder Meis en Wiegel stellen

1972 Vlotte tewaterlating op Ljeppershiem

1973 Aanleg waterleiding naar Ljeppershiem

1973 Bouw cantine en toiletgebouw

1973 Ljeppershiem kan recreant nu meer bieden

1973 Burgemeester Bekius heropende Ljeppershiem

30 juni 1973 Officiële opening

1994 Aanleggen toegestaan, met foto Wiebe en Iet Koster

1995 Peuter- en kleuterbad nieuwe aanwinst

1997 Ljeppershiem maakt zich op voor een mooie zomer

2000 Wiebe en Iet Koster namen afscheid

2000 Straks weer zwemmen 

2003 Ljeppershiem voorlopig gesloten

2003 Trekkershutten en café op Ljeppershiem

2005 Ljeppershiem moet recreatiecentrum met allure worden

2006 Hotelplan voorlopig van de baan

2008 Ljeppershiem opgeknapt door Plaatselijk Belang

2014 Mooie Plannen Ljeppershiem

 

Aldert en Nynke hebben It Ljeppershiem gekocht in 2017 en er staan inmiddels 2 Tiny houses , die al vaak verhuurd zijn.
Op 14 augustus 2019 kwam gedeputeerde Avine Fokkens langs om zich bij te laten praten over de plannen van It Ljeppershiem.


Het beheerdersechtpaar van 1970-2000 Wiebe en Iet Koster even terug op hun vertrouwde plek, it Ljeppershiem.
FB nov 2019

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Laat een reactie achter