Maandelijks archief: maart 2019

Toanielstik “de kat en it spek”

Yn 2007 spile de Bûnte Houn de ienakter “De kat en it spek”yn de feesttinte by de Jachthaven.

V.l.n.r.: Jan Meijer, Lukketine Reitsma, Sonja Bijlstra, Ingrid Hoogeboom, Harry Dijkstra, Hanneke Pompstra, Jan Hania, Henkie van Wieren, Willeke Bruinsma, Klaas Pompstra

Kijk voor meer foto’s op Digitaal dorp Westergeest

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstikken namen nog niet bekend

Er zijn nog een aantal oude foto’s van toneelstukken, waar we de naam van het toneelstuk nog niet weten.

Wie heeft het krantenknipsel hier nog van en weet de naam van het toneelstuk?

Toneelstuk 1: 4 foto’s ( By de frou utfanhûs????)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toneelstuk 2 5 foto’s

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Toneelstuk 3 6 foto’s

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

??

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen

Toanielstik “De Nijboer fan Lyklemastate”

De Bûnte Houn spile op 3 novimber 1984 it stik “De Nijboer fan Lyklemastate”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “By de frou utfanhûs”

De Bûnte Houn spile it stik yn ..? : By de frou utfanhûs”

Foto’s niet helemaal zeker of deze foto’s bij dit toneelstuk horen

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Earste Toanielstik “De Genamt”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Hoe nou?”

De Bûnte Houn spile”yn 1980  it stik “Hoe nou?”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Dochs op fakânsje”

De Bûnte Houn spile it stik “Dochs op fakansje yn  jiertal?

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstikken “Noch jierren nei hjoed en Op ‘e knibbels

“De Bûnte Houn spile 2 ienakters yn maart 1984 “Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”Noch jierren nei hjoed:

“Op ‘e knibbels”:

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Yn Adams Kostuum”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1982/ 1983 it stik “Yn Adamskostuum”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Operaasje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn.. it stik “Operaasje Japinga”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Glêde Johannes”

De Bûnte Houn spile yn .. de klucht “Glêde Jehannes”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “it Keamerskerm”

De Bûnte Houn spile yn 1982 op in joun fan de Culturele Commissie de klucht “It Keamerskerm”

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “As de keallen op it iis dounsje”

De Bûnte Hûn spile yn 1998 it stik “As de keallen op it iis dounsje”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Kouwe Kak en Tattoos”

De Bûnte Hûn spile yn 2012 “Kouwe Kak en Tattoos”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Frou siket boer”

Foto’s op Digitaal dorp

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Och heden heit”

Bûnte Hûn spilet yn 2011 “Och heden heit”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “We geane oer liken”

De Bûnte Hûn spilet yn 2010 it stik “We geane oer liken”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Dokterke Boartsje”

De Bûnte Hûn spile yn 2009 it stik “Dokterke Boartsje”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Bokkesprongen”

De Bûnte Houn spile yn 2008 it stik “Bokkesprongen”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Erika”

De Bûnte Houn spile yn 2007 it stik “Erika”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Klinyk yn opskuor”

De Bûnte Houn spile yn 2006 it stik “Klinyk yn opskuor”

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 2002/ 2003 it stik “Net te beteljen sa’n leadjitter”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Blommen foar Berber”

De Bûnte Houn spile yn 1999 it stik “Blommen foar Berber”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “De Magnetron”

De Bûnte Houn spile yn 1996 “De Magnetron”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “In frjemde gast op besite”

De Bûnte Houn spile yn 1995 it stik “In frjemde gast op besite”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Utfanhûs by de frou”

De Bûnte Houn spile op 5 maaije 1995 it stik “Utfanhûs by de frou”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “Operaesje Japinga”

De Bûnte Houn spile yn 1993 it toanielstik “Operaesje Japinga”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Mei skeane eagen”

De Bûnte Houn hat yn 1991 it stik “Mei skeane eagen”spile


Minke Adema, Willem Poelstra, Jenny Lemstra, Jan Meijer,
Ymkje Kooistra, Wim Steringa, Piet Reitsma, Jappie van der Werf

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik “it Spoar bjuster”

De Bûnte Houn spile yn seizoen 1989/ 1990 it toanielstik “It Spoar bjuster”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik op Kulturele jûn mei ienakter “In hûs mei in Hûshâldster”

De Bûnte Houn spile “In hûs mei in Hûshâldster”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Fotoalbum, Verenigingen