Maandelijks archief: mei 2011

Wietske de Boer -Wiersma op ‘e tekst

dit stukje staat ook hieronder

aanvullend stukje tekst: foarstelle, dat yn é kofje dien waer!. Ut it pakhús wei waerden de “beane”mei in houten skip nei Ljouwert brocht, hwer’t it fierder der foar biarbeide waerd.


Uit Leeuwarder Courant
Berichtnr.:527

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Wytske de Boer-Wiersma kin Westergeast noch tige bêst

 


Wietske de Boer-WiersmaUit: Kollumer Courant van 5 maart 1971
Berichtnr.:526

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Snypsnaren bij de Fokkema’s Pleats


LC :21 oktober 1983
Berichtnr.:80

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats

Monumentale boerderij Eelke Meinertswei 5

IMG_0015

De boerderij van de fam. Vries. De boerderij is gebouwd in 1860 en is een monument. Eerder moet hier een heel oude stjelpboerderij hebben gestaan.

IMG_0016

Huidige bewoners: Paul en Ted van der GeestUit: Leeuwarder Courant: 1 augustus 1986


 

Uit Friesch Dagblad van 14 maart 2002


Uit: Leeuwarder Courant/Niels Westra


1997
Berichtnr.:524.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

40 en 50 jaar geleden Eelke Meinertswei Noord (2)


Tot vader en moeder … (KC 7 april 1997)

Op 18 april 1957 was boerenboelgoed…(KC 23 april 1997)

De Ned.Herv.Kerk synode benoemde..(KC 11 maart 1987)


Op 10 mei 1939 was het 25 jaar gelden, dat dr. F.J. Fokkema …( KC 22 mei 1989)


Een appelboom..( KC:22 oktober 1986)

Dr.F.J. Fokkema, oud-rector van de Zendingshogeschool.. ( KC 11 juni 1993)
Berichtnr.:523

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Kerk

Woning familie Sloot aan de Eelke Meinertswei


Eelke Meinertswei 8.  Boven: omstreeks 1950.Onder omstreeks 1960
Huidige bewoners Sipke en Nel Sloot

Berichtnr.:517

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Eelke Meinertswei 10 en 13

Eelke Meinertswei
Eelke Meinertswei 10
Woning van de familie Pijnacker (boven 1951, onder 1950)

Uit de Kollumer Courant van 28 februari 1961:
Westergeest. Ten overstaan van notaris M.L. Wassenbergh uit Kollum werd in café Sikkema in Westergeest ten verzoeke van J. Pijnacker Kzn provisioneel verkocht een woon- en winkelhuis met garage, erf en grond aan de Eelke Meinertswei.Het hoogste bod werd f 9080,– van S.Schotanus uit Driesum.
Huidige bewoonster: Minke Adema


Eelke Meinertswei omstreeks 1955


Mevrouw Sikkens ( Jan ´e Libe) in gesprek met een dorpsbewoner
Berichtnr.:516

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Opening Fokkema’s Pleats 28 mei 1975

 
Het interieur.

Berichtnr.:514.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats

40 en 50 jaar geleden Eelke Meinertswei Noord


In café Boonstra werd finaal verkocht…
KC: 11 november 1985

Jaarvergadering Vrijzinnige vrouwenvereniging (KC 18 maart 1994)
Opheffing lagere school( KC 26 juni 1991)


Onderwijzeres Grietje de Jong..( KC 10 feb. 1992)
Tot handwerkonderwijzeres…( KC 18 maart 1996)


De openbare lagere school…( KC 11 feb 1994)
De laatste les in de openbare lagere school( KC 13 april 1992)


Tot handwerkonderwijzeres… ( KC 13 november 1989)
K. ter Horst, hoofd der school…( KC 16 september 1992)

G.Hoekstra uit Kollumerzwaag kocht voor ….(KC 26 mei 1999)
Berichtnr.:513

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, School

Eelke Meinertswei Noord ter hoogte van boerderij fam.van der Veen

Eelke Meinertswei. Omstreeks de zestiger jaren.
Rechts de boerderij van de familie van der Veen (huisnr.13).
Daarachter nog zichtbaar de oude woning, waar nu het huis van Mient en Jantsje Wiersma staat.(huisnr.11)


Eelke Meinertswei. Omstreeks 1954
Berichtnr.:512

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Eelke Meinertswei nabij de Zwemmer


Eelke Meinertswei. 13 januari 1939
Een prachtige winterse foto met het gezicht op de boerderij van de familie Vries

Eelke Meinertswei 29 juni 1934
In dit huisje heeft juffrouw Pietje Bosgraaf (‘Piet-muoi”)gewoond.
Het mooie plekje is blijven bestaan, maar er staat nu een andere woning.
Huidige bewoners: Wietse en Dukkie Schotanus.
Berichtnr.:511

Share This:

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Dorpsgezichten Eelke Meinertswei Noord met op de achtergrond de kerkEelke Meinertswei 1927.
Rechts de woning onder het rieten dak, van de gezusters Janke en Froukje van der Meer( Gelve Janke froulju). Op 27 november 1948 kwam deze familie wonen naast de school. Door de totale verbouw van de woning van de familie S. Sloot herkent men dit pand niet meer. De woning ernaast is jarenlang een slagerswinkel geweest. De gebroeders Auke en Germ Hoekstra hebben voor hun vader “Pieter Hoek”heel wat vlees “útsútele’. Zie ook foto hieronder.

IMG_0020

Links op de foto huisnummer 6

 

Eelke Meinertswei rond 1924

Eelke Meinertswei 1930.
Links de oude herberg en rechtso.a. bakkerij en smederij ( Hoogeboom). In het midden de woning van Ruth en Akke Kloosterman, voorheen timmerman van der Meulen.
Berichtnr.:510

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Kerk

Vroeger en nu Eelke Meinertswei Noord

Vroeger en nu aan de Eelke Meinertswei.

Berichtnr.:508

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Juffrouw Griet de Jong met leerlingen omstreeks 1938-1940


Openbare lagere school.
Juffrouw Griet de Jong met leerlingen.
Voorste rij v.l.n.r.:Lieuwe van Ruth en Akke Kloosterman, Jappie van Sikke en Minke Dijkstra, Matsje van jan van Assen, Eelkje Nauta.
Achterste rij v.l.n.r: Teatske Sloot, Tinus van Wieger Zijlstra en jan Merkus( de latere sluiswachter van Dockumer Nieuwe Zijlen
Omstreeks 1938-1943.


Juf Griet de Jong op het schoolplein.


Meester ter Horst en juf Griet de Jong


Koninklijke onderscheiding voor juf Griet de Jong

Berichtnr.:506

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, School

Eelke Meinertswei Noord


Eelke Meinertswei. Omstreeks 1907/ 1908.
De foto is genomen vanaf de hoek Van Teijenswei/ E. Meinertswei. In het midden het huis, dat tegenwoordig bewoond wordt door Sipke en Nel Sloot.Rechts “it brechje”‘ van de boerderij, waar nu Niek en Anneke van der Veen wonen.
Op de achtergrond het toenmalige schoolhuis.
Berichtnr.:504

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Familie Sipma Van Teijenswei 19

Foto’s van en bij de woning Van Teijenswei 19, waar Minze en Berber Sipma woonden.
Huidige bewoners: fam. Visser.
Berichtnr.:503

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Wateroverlast op de van Teijenswei


Wateroverlast op de Van Teijenswei.
Hier bij de woning van Minze en Berber Sipma
Berichtnr.:501

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Familie Sipma en Kooistra bij elkaar op bezoek


Klaas Kooistra en Minze Sipma

Willemke Kooistra en Berber Sipma
Berichtnr.:500

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

De Nieuwe Zwemmer met de “boekanier”


De Boekanier van Geert en Griet Postma links vooraan.
Berichtnr.:498

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Van Teijenswei een dagje uit


De Van Teijenswei  is een dagje met elkaar te picknicken


met o.a. Sije en Joukje en de kinderen, Sape en Boukje, Jufr. ter Horst
Geert en Griet, Wiep Sipkema


Aukje Kempenaar met de kinderen
Berichtnr.:497.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Jan Reinders met melkbussenkar


Jan Reinders van de van Teijenswei brengt de melkbussen naar de weg.

De boerderij, waar Jan Reinders woonde met Wietske Reinders.
De schuur heeft stormschade opgelopen
Berichtnr.:496

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Hervormde Vrouwenvereniging viert 80-jarig bestaan


Achter v.l.n.r:Eelkje Sipkema, Aaltje Brouwer, Folkje Woelinga, en Maaike Cuperus.
Voor v.l.n.r.: Frouwkje Bijlstra, Griet Dantuma, Iet Koster, Hitsje Dijkstra


Berichtnr.:494

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Negentigjarige Hitsje Dijkstra nog wekelijks naar gym


Negentigjarige Hitsje Dijkstra nog wekelijks naar gym.
Berichtnr.:493

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Verenigingen

Schoolfoto van de christelijke school


Schoolfoto van de Christelijke school.
Namen ons niet bekend., behalve meisje met wit bloesje achter de juf is Yttje Sipma

Berichtnr.:

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, School

Minne-Tryn van Wieren- van der Meulen is in bulte oan ‘t haken


Van Teijenswei.
Minne-Tryn van Wieren- van der Meulen is in bulte oan ‘t haken
Berichtnr.:489

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Minze Sipma, Jabik Huisman en Wiebe Westra


Van Teijenswei. 9 januari 1968.
V.l.n.r.: Minze Sipma, Jabik Huisman en Wiebe Westra( zoon van Edzer’s Rike)
Berichtnr.:485

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Bartel en Saapke Vries 65 jaar getrouwd


Bartel Saapke Vries 65 jaar getrouwd
Zij woonden voorheen op Keatlingwier 13 en 15.
Berichtnr.:482

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Keatlingwier, Na 2010

Foto’s bij de Kienstobbe

Berichtnr.:481

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei

Krantenknipsels over oud-inwoners Westergeest


Berichtnr.:480

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Eelke Meinertswei 40 jaar geleden


Ten overstaan van notaris Bolwijn..
Berichtnr.:

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei