Dagelijks archief: 6 maart 2019

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch

Toanielstik 1987/1988 De Stikelbaarch


It is jowes ommers net en uzes ek net


Net te tsjok ynsmarre en goed útwriuwe

stikelbaarch


Ik woe myn trepke werom ha

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik fan 1988 Goeddwaan leannet himsels

De Bûnte Houn spile yn 1988 op in Kulturele jûn it stik “Goeddwaan leannet himsels”


Heit hat gelyk! Jansma, ik moat nedich nei Afketa!

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum