Dagelijks archief: 19 maart 2019

Toanielstik “De Nijboer fan Lyklemastate”

De Bûnte Houn spile op 3 novimber 1984 it stik “De Nijboer fan Lyklemastate”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “By de frou utfanhûs”

De Bûnte Houn spile it stik yn ..? : By de frou utfanhûs”

Foto’s niet helemaal zeker of deze foto’s bij dit toneelstuk horen

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Earste Toanielstik “De Genamt”

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Hoe nou?”

De Bûnte Houn spile”yn 1980  it stik “Hoe nou?”

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstik “Dochs op fakânsje”

De Bûnte Houn spile it stik “Dochs op fakansje yn  jiertal?

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen

Toanielstikken “Noch jierren nei hjoed en Op ‘e knibbels

“De Bûnte Houn spile 2 ienakters yn maart 1984 “Noch jierren nei hjoed en “Op ‘e knibbels”Noch jierren nei hjoed:

“Op ‘e knibbels”:

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Triemen, Verenigingen