Dagelijks archief: 8 maart 2019

Toanielstik “It Sande Gebod”2002

De Bûnte Houn spile yn 2002  it toanielstik “It Sande Gebod”


Saakje Schotanus, Willem van der Veen, Sonja Bijlstra, Iebe Bouma, Ymkje Kooistra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Henk van Wieren, Aukje Braaksma.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” 2004

De Bûnte Houn spile it Toanielstik “Gjin Piet mar Pizza” yn 2004


Wietske Keizer, Ineke de Vries, Harry Dijkstra, Sonja Bijlstra, Jan Hania, Ankie Hoogeboom, Jan Meijer, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Henk van Wieren.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Toanielstik Komkommertiid 2005

De Bûnte Houn spile yn 2005 it stik “Komkommertiid”


Henk van Wieren, Ankie Hoogeboom, Lukketine Reitsma, Hanneke Pompstra, Harry Dijkstra, Jan Hania, Willeke Bruinsma, Sonja Bijlstra

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen