Categorie archief: Van Teijenswei

de heer en mevrouw Dijk

IMG_0042

De heer en mevrouw Dijk-Grijpstra hebben gewoond in bejaardenwoning aan de Van Teijenswei.

Berichtnr.:1381/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Burenhulp op de Van Teijenswei

IMG_0019

Geert Postma en zoon Tjeerd  en Bartele Kempenaar helpen buurvrouw Eelkje Sipkema om een boom om te zagen

IMG_0018

Tjeerd in de boom en vader houdt de ladder vast.

Berichtnr.:1380/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Eelkje en Hiltje Hilboezen

IMG_0044
Eelkje en Hiltje Hilboezen
Berichtnr.: 1392/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Klaas Kooistra,schillenboer van Westergeest


Klaas Kooistra, schillenboer van Westergeest ( net
opgehaald bij Minze en Berber Sipma)

“Op nei hûs ta”.

Stront bûtse. Achter Klaas is nu het geboortebos geplant.
Daarachter zijn de tennisbanen.

IMG_0018
Klaas Kooistra en Gerrit Kempenaar
Berichtnr.:413/fb/ fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Fotoalbum van Bartele Kempenaar

IMG_0001
Bartele

IMG_0010

IMG_0008

 IMG_0016
Bartele en Biense Dijkstra tijdens dorpsfeest

IMG_0003
Eeke Huisman, Bartele Kempenaar, Wietske Steenstra, Akke Annema.

IMG_0005
Bartele als soldaat

IMG_0003


Foto is afkomstig van Regio Dantumadeel
Oane Fennema, Geertje Fennema, Bartele Kempenaar, Tinie Fennema, Anne Kempenaar-Steringa, Heine Kempenaar.

Berichtnr.:1484/fb.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Selie Braaksma en haar moeder en anderen

IMG_0005
Selie Braaksma met Eelkje Reinders. De foto is genomen voor de woning van Jochem en Janke Dantuma ( ouders van Hitsje Dijkstra Dantuma. Later woonden hier Harm en Goaijkje Merkus, en zoon Jan. Hier is nu op ‘e Hichte, van Taeke en Ellie Beerda

IMG_0011a
Selie voor haar woning met de poes op schoot.
Selie Braaksma, de “bôllekoerrinster”.1960 Van Teijenswei.
In het hart van Westergeest woonde Selie Braaksma, in de wijde omgeving van Westergeest bôllekoerrinster. Op de achtergrond de winkel van “Eelkje”en een klein stukje van de bakkerij van de toenmalige bakker Tsjip Postma.

IMG_0019-002
Lieuwkje Valks, Selie Braaksma, Dictus Anna van der Veer.

Selie Braaksma voor haar woning. Jaren is zij dé dorpsfiguur geweest.
Elke week ging ze naar het kerkhof om het graf van haar moeder te verzorgen.
Zie foto onder.

IMG_0006

IMG_0028
Frou de Beer en Selie Braaksma en Rinse de Beer

Selie met de “bôllekoer”

De moeder van Selie, Grietje Braaksma. Haar echtgenoot Jacob Braaksma was de laatste lantaarnaansteker van Westergeest.
Ook handelde Jacob in porselein. Na het overlijden van haar ouders( Jacob is in 1916 dood gevonden bij de Trekvaart) heeft Selie hier nog jaren gewoond.


Uit Kollumer Courant: 17 augustus 1990
Berichtnr.:411/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Familie van der Kloet


Pieter en Woutsje van der Kloet mei de bern.

IMG_0022
Achter: Jenny, Derk, Eke, Marten en Grietje
Voor: Pieter van der Kloet, Marietje en Woutrina van der Kloet-Veldman

Berichtnr.:490/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Akke Sibilla, Jenny en Griet Postma

IMG_0037

Akke Sibilla Sipkema met buurmeisje Jenny Postma en moeder Griet Postma. Rechts achter het café en links de bakkerij van der Wal. Berichtnr.:1423/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Eelkje Sipkema en Tseard Annema en Freerk ‘e Durkje en anderen

IMG_0004
Eelkje Sipkema, Tseard Annema, Freerk ‘e Durkje de Vries(koster), Ruth Akke.
Er achter: Frans ‘e Gees Lourens, erachter haar ouders, man met de hoed is een broer van Geesje.
Berichtnr.:1375/fbjan2017.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Geert Postma en Kees Wiersma overleefden schipbreuk op Golf van Biskaje in 1960

Op 23 februari 1960 hebben Geert Postma (Geert fan Griet) en Kees Wiersma  ( broer van Tryntsje Meijer) de scheepsramp in de Golf van Biskaje overleefd.

Geert en Kees voeren op de Engonia, een kustvaarder van 498 ton. Ze hadden in de Spaanse haven Pasajes  een lading zinkerts ingenomen. Vier uren later lag het schip al op de bodem van de Golf van Biskaje. De bemanning heeft 9 uren op een sloep gezeten in meters hoge golven. Uiteindelijk werden ze gered door een Frans vissersvaartuig “Capitaine Quemerals”.

De Engonia

Frans vissersvaartuig “Capitaine Quemerals”.


Thuiskomst bij de familie  Mient en Anna Postma

De kranten stonden er vol van.
Leeuwarder Courant:27 februari 1960

Friesch Dagblad:27 februari 1960
Berichtnr.:1303.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Nieuw wandelpad is klaar


KC:2008
Berichtnr.:1164

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Plaatselijk Belang, Van Teijenswei

Skeeleren, de sport van Henk ElzingaKC:1996
Berichtnr.:1104

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Sport, Van Teijenswei

Wiep Sipkema met zijn DAF in Kollum


Nostalgie in de Voorstraat
KC: oktober 1994
Berichtnr.:1067

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Thomas Kempenaar 80 jaar


Thomas Kempenaar vierde zijn 80e verjaardag samen met zijn kleinzoon en achterkleindochter, die ook op 8 maart jarig zijn
KC: 2003
Berichtnr.:974

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Geen dag zonder DAF


Wiebe en Eelkje Sipkema rechts bij hun DAF


LC:1998
Berichtnr.:958

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

WK LOKAAL bij familie G. Postma

KC: 1 juli 1994
Berichtnr.:839

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Sport, Van Teijenswei

De acht van Westergeest” in 2003 en 2005


Sierd Steigenga wint de 8 van Westergeest in 2003
KC: 15-09-2003


KC:2004


Germ van der Burg sterke winnaar Acht van Westergeest
KC:12 september 2005

Berichtnr.:703

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Eelke Meinertswei, Sport, Van Teijenswei, Woarven

Agenda Raad Kollumerland


Geldlening dorpshuis..

Agenda raad Kollumerland over bestemmingsplan Van Teijenswei-Zuid 2 mei 1973
Berichtnr.:590

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fokkema's Pleats, Van Teijenswei

Foto familie van Assen


Achter v.l.n.r.: Auke van Assen, Jellie van Assen, Johnny van Assen, Annie Van Assen.
Voor: Dennis van Assen en Christine
Berichtnr.: 535.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Jeugd Hoogeboom en Sipma op school 1971


In de eerste klas Lagere school: 1971
V.l.n.r.: Johan Hoogeboom, Eelco Hoogeboom, Rennie Sipma en Geale Sipma
Berichtnr.:534

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, School, Van Teijenswei

Familie Sipma Van Teijenswei 19

Foto’s van en bij de woning Van Teijenswei 19, waar Minze en Berber Sipma woonden.
Huidige bewoners: fam. Visser.
Berichtnr.:503

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Wateroverlast op de van Teijenswei


Wateroverlast op de Van Teijenswei.
Hier bij de woning van Minze en Berber Sipma
Berichtnr.:501

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Familie Sipma en Kooistra bij elkaar op bezoek


Klaas Kooistra en Minze Sipma

Willemke Kooistra en Berber Sipma
Berichtnr.:500

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Van Teijenswei een dagje uit


De Van Teijenswei  is een dagje met elkaar te picknicken


met o.a. Sije en Joukje en de kinderen, Sape en Boukje, Jufr. ter Horst
Geert en Griet, Wiep Sipkema


Aukje Kempenaar met de kinderen
Berichtnr.:497.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Jan Reinders met melkbussenkar


Jan Reinders van de van Teijenswei brengt de melkbussen naar de weg.

De boerderij, waar Jan Reinders woonde met Wietske Reinders.
De schuur heeft stormschade opgelopen
Berichtnr.:496

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Minze Sipma, Jabik Huisman en Wiebe Westra


Van Teijenswei. 9 januari 1968.
V.l.n.r.: Minze Sipma, Jabik Huisman en Wiebe Westra( zoon van Edzer’s Rike)
Berichtnr.:485

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Fam Schotanus en Janke Tuinstra op it iis


Winter op ” ‘e  Trekfeart”
Op de foto: Fam. Sije en Joukje Schotanus met de kinderen.
Janke Tuinstra( Sjoerd en Janke). Van de twee “baanfegers” zijn
de namen ons niet bekend.

Berichtnr.:450.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Woning van de familie Tjalling en Renske Boonstra


Van Teijenswei 1940.
Deze woning werd bewoond door de fam. Boonstra (Tjalling en Renske), die het in 1942 verkocht aan Pieter van der Kloet. De fam. van der Kloet heeft er ruim 29 jaar gewoond. Ook de ouders van Pieter van der Kloet hebben hier jaren bij in gewoond.Vóór de fam. Boonstra woonde hier Wieger en Anne Zijlstra ( de Roeken) in dit huis. In 1972 is het afgebroken.


Deze foto dateert uit 1960.
Berichtnr.:421/fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Woning van Fam. Pieter van der Kloet 1970


Van Teijenswei 1970.
Woning van de fam. Pieter van der Kloet ( Pieter en Woutsje).
De woning is in 1972 afgebroken.


Van Teijenswei, gezien vanuit het Westen.
op deze foto uit 1960 is links de boerderij van Tseard Annema te zien en rechts het huisje van de fam. P. van der Kloet.
Berichtnr.:420

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Het vroegere Westergeest in woord en beeld


Uit: Aktief 21 maart 1997
Berichtnr.:419

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei