Foto Keatlingwier

Misschien is de naam Keatlingwier afgeleid van een tol bij een ondiepe plaats in de Oude Zwemmer, waar een ketting over gespannen was. In het algemeen  is een wier een kleine terp.Wieren komen hoofdzakelijk voor in de lage kleistreken, die aan veen- en zandhgebieden grenzen en gewoonlijk in de late middeleeuwen ontgonnen werden.Op een wier bevond zich doorgaans één hoeve, die later wel eens de kern van een gehucht of dorp werd.. Het bruggetje, dat daar over de Oude Zwemmer lag, moest oorspronkelijk onderhouden worden door de gebruikers en wel voornamelijk door hen, die landerijen in gebruik hadden te Keatlingwier of omgeving.In 1872 kwam het onderhoud echter voor rekening van de gemeente Kollumerland c.a. Toen werd aan de gebruikers het door hen betaalde onderhoudsgeld terugbetaald. Het houten bruggetje is verdwenen en een vaste brug van gewapend beton is er in 1958 voor in de plaats gekomen.
Berichtnr.:339.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto Keatlingwier

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Reacties zijn gesloten.