Dagelijks archief: 21 april 2011

Bakker Wijma op de bakfiets

Bakker Wijma op de bakfiets
Berichtnr.:67

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Van Teijenswei 1934

Van Teijenswei 1934 ( gezien vanaf de Bumawei, even achterom bij Selie Braaksma). Links op de foto: boerderij van “Pieter Bos Aal”, “Pieter Paraplu”.Nadien bewoond door Wiebes Aal. Dit waren tevens de laatste bewoners. Afgebroken eind vijftiger jaren. Het huis van Selie Braaksma is eind zestiger jaren afgebroken
Berichtnr.:68

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Van Teijenswei

Verkopingen huizen Van Teijenswei

Berichtnr.:72

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Boerderij Tjeerd en Anna Annema

Tjeerd en Anna Annema woonden op deze boerderij op Van Teijenswei 14


1940 Van Teijenswei.

Op de foto v.l.n.r.: Jeltsje, Gosse en hun moeder Anne Annema ( Tseard’Anne) voor hun huis. Nadat de fam. Kees de Koe in 1935 de boerderij hadden verlaten, ging de familie Bosgraaf hier wonen( Jan en Vogeltje) Daarna woonde de fam. Annema er. De fam. Hoekstra ( Wieger en Geertsje) waren de laatste bewoners. In 1969 is de boerderij afgebroken. In de jaren erna is hier de kleuterschool “It Beukersplak”gebouwd. En nu staat er een bungalow.

Van Teijenswei omstreeks 1949
Gosse Annema voor de boerderij van zijn ouders, Tseard en Anne Annema. Er was toen nog niet een verharde weg. Ook de benaming van Teijenswei was er nog niet, men sprak toen van de “Reed”. In de jaren vijftig zijn de straatnamen aangebracht in Westergeest.

Van Teijenswei 1968.
Woning van Tseard en Anne Annema vlak voor de afbraak, hier bewoond door Wieger en Geertje Hoekstra

Berichtnr.:74

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Marten en Derk van der Kloet

Van Teijenswei 1950/1951
Op de van Teijenswei- de Zandweg, ook wel genoemd de Reed. Rechts het hekje gaf toegang tot de woning van Tseard en Anne Annema. Op de achtergrond de woningen van S. Bosgraaf ( Sieds en Wiepkje) en E. Westra ( Edzer en Rike). Op de foto Marten ( links) en Derk ( rechts) van der Kloet, zoontjes van Pieter van der Kloet
Berichtnr.:75/ fbfeb2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Reclame van bakker Wijma

Uit de Kollumer Courant van 15 november 1995
Berichtnr.:76

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Kertiersreed 1927

Kertiersreed 1927
Deze foto werd genomen voor het huis van Klaas en Willemke Kooistra ( waar nu de woning staat van Wierd en Ymkje Kooistra).
V.l.n.r.: Jits, Ietsje, Yns ( zusters van Willemke)
Berichtnr.:77

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kertiersreed

Rondje om de kerk 2005

Rondje om de kerk: 23 augustus 2005
Wierd Kooistra met Sjouke Louwsma van Omrop Fryslan in gesprek

Op de begraafplaats
Berichtnr.:78

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kerk, Plaatselijk Belang

Ansichtkaart van de Eelke Meinertswei 1910 en 1945

Eelke Meinertswei. 1910 ( zonder elektriciteit).
Het huis “Lyts Slotsje”. Ernaast de openbare school.
Op de achtergrond de bakkerij en de kerk. (Let op de oude boerderij links)

Eelke Meinertswei 1945
Waar is de oude boerderij gebleven?

Berichtnr.:79.

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Jongensvereniging 17 augustus 1944

 

Achter v.l.n.r: Lieuwe Kloosterman ( broer van Tine Reitsma, Langeloane), Meester van Wessel, Jarich de Jong ( van bakker de Jong, zus van Jelkje), David Kloosterman, Meester Sierk Bosgraaf ( kwekeling met akte),Wiebe Veenstra, Lieuwe Huisman, Durk Bosgraaf, Lykele van der Veen?

Midden v.l.n.r.:Renze ( van Rut) Kloosterman, Lieuwe Huisman ( van Harm’s Nieske), Gosse Wijma,  Jacob de Jager( was getrouwd met zus van Jabik Bijlstra, broer van Jitske e.v. Keimpe Annema) , Berend Dantuma, Pieter van der Werf, Heine van Assen ( z.v.Gooitsen) ,Thomas Visser( broer Anne), Pieter Tuinstra ( zoon van Sjoerd en Janke, Trekwei)

Voor v.l.n.r.: Sierk Loonstra, Jappie Huisman( van Harm’s Nieske), Arjen Veenstra,  Heine de Bruin
De groep was niet compleet, in verband met onderduiking van een aantal leden.

Berichtnr.:43

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Fokkema’s Pleats in 1972

Bumawei 1972
“Fokkema’s Pleats”, toen bewoond door fam. S. Visser ( Sikke Fetsje)

Berichtnr.:44.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Fokkema’s Pleats in oude staat

Fokkema’s Pleats in oude staat.
Uit de Kollumer Courant van 28 maart 1975
De boerderij van Sikke Visser ( Sikke Fetsje).
Berichtnr.:45

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fokkema's Pleats, Fotoalbum

Tennisbanen en schelpenpad officieel geopend

Berichtnr.:46

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Sport, Verenigingen

Tennispark in Westergeest nog op losse schroeven

Berichtnr.:47

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kertiersreed, Plaatselijk Belang, Sport, Verenigingen

Brandweer in aktie voor goudvissen

Uit: Kollumer Courant van 4 september 1974
Berichtnr.:48

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Kalkhúswei

Himmeldei in Westergeest in 2004

Himmeldei in Westergeest in februari 2004
Hier de kinderen in actie op de Bumawei
Berichtnr.:51

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Bumawei

Gedicht It Mûntsje

Gedicht it Mûntsje
Berichtnr.:55

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Van Teijenswei

Klaas en Baaije Zijlstra 1945

Klaas en Baaije Zijlstra 1945
Berichtnr.:56

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Siep Schotanus neemt afscheid van Plaatselijk Belang

Berichtnr.:57
KC: 12-02-1993

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Plaatselijk Belang, Verenigingen

Westergeest raakt “weinmakkerij”kwijt


Uit: Kollumer Courant van 9 juli 1990

IMG_0019
Uit KC van 7 maart 1975

Uit KC van 10 maart 1975

Berichtnr.:58.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum

Piraten in Westergeest 1992

Piraten in Westergeest
Uit: Kollumer Courant  15 juli 1992
Berichtnr.:61

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen

Feest In Westergeest 1978

Feest in Westergeest : Kollumer Courant 3 juli 1978
Berichtnr.:62

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Verenigingen