Foto’s de Nieuwe Zwemmer bij It Langlân


Kanaal de Nieuwe Zwemmer.Het gedeelte ongeveer vanaf de lange brug, die in het verlengde van de Trekweg ligt over de Zwemmer( waar de trekvaart Dokkum-Strobos deze kruist), tot de brug over de Zwemmer, die toegang geeft tot de Wouddijk onder Oudwoude, werd gegraven in 1881. Dit noemt men de Nieuwe Zwemmer in tegenstelling tot de Oude Zwemmer, die voorheen de hoofdafvoer was van dat gebied en die ter hoogte van het Sint Pietersgat aan de Wouddijk uitmondt in het oude Dokkumerdiep. Een bijzonderheid was, dat men bij het graven van de Nieuwe Zwemmer meer dan honderd wagenvol kienhout of fossielhout opgroef, waarbij de bomen van 35 voet lengte( plm. 10 meter).
“Het hout gaf hitte als de beste baggelaar”, aldus een bericht uit die tijd. De vrijgekomen grond werd gedeponeerd ten noorden van oudwoude bij Ter Lune, waar een komvormige laagte werd opgevuld en langs de nieuwe Zwemmer. Die opgeworpen hoogten langs de Nieuwe Zwemmer noemt men thans”de bulten”.

Berichtnr.:336.

Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Foto’s de Nieuwe Zwemmer bij It Langlân

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Reacties zijn gesloten.