De bakkers in Westergeest

Welke bakkers zijn er zoal in Westergeest geweest?
Aan de Eelke Meinertswei, hoek van Teijenswei hebben de volgende bakkers hun bedrijf gehad.

Voor zover ons op dit moment bekend, is dit de volgorde:
Boele en Akke van der Schaaf. Boele moest zijn bakkerswaren naar Beintemahus brengen met een bootje, zo hoog was het water in deze omgeving. Hierdoor kreeg hij klachten aan zijn armen, zo erg , dat hij zijn bedrijf moest beëindigen.

Boele en Akke van der Schaaf.
Bouwe Riemersma
Zoon Teake Riemersma en zijn vrouw Tetsje
Freerk Kamstra
Van Deinum
Gerrit Aukes Dijkstra.
Bakker Wijma  1935-..
Tsjip Postma
Hendrik van der Wal, 1962 – 1994


De bakkerij van Bouwe Riemersma(geb.1844- overleden 1931)
en zijn vrouw Sietske van der Zwaag (geb. 1845-overleden 1921).

De bakkerij van Gerrit Aukes Dijkstra is verkocht aan Wijma in het jaar 1935.

IMG
Dochtertje Tine van bakker Gerrit Dijkstra


Bakker Wijma. Vanaf 1935 bakker te Westergeest. De kinderen van bakker Wijma waren Dineke en Gosse.
Tekst op zijn mand: onze bakker Wijma!
1945 Advertentie van bakker Wijma: ‘Levert uw beschuitbon in en u krijgt lekkere broze beschuit’
iedere klant kreeg van hem twee pinda’s. Vandaar zijn bijnaam: Bakker Nútsje”.

IMG_0009
Tsjip en Hil Postma en dochtertje Griet.

IMG_0004
Sipke Sloot op de bakfiets, links de bakkerij


Bakkerij Hendrik van der Wal in 1972
Hendrik van der Wal stopte met de bakkerij in 1994 en dat was de laatste bakker in Westergeest

IMG_20160323_144906
De bakker, Hendrik van der Wal en de molkboer Jan van der Zwaag ( foto maart 2016)

Meer foto’s over bakker van der Wal

 

Bakkerij aan de Bumawei:
Kees Adema 1934- 1948
Pieter de Bruin 1948-1960.

De bakkerswoning is gebouwd in 1934 door Kees Adema.
Kees Adema is er begonnen met een Bakkerij, welke werd overgedaan aan de fam. de Bruin( Pieter en Marie).
IMG_0002
Bakker de Bruin had daar de bakkerij van 1948-1960.
Na vertrek van de Bruin naar broodfabriek van der Veer in Murmerwoude is de bakkerij opgeheven.

In Westergeest werd niet alleen het brood geleverd door de plaatselijke bakkers, maar ook van uit Oudwoude, Veenklooster, Triemen en Kollumerzwaag werden dagelijks brood en koekjes bezorgd.
Van Oudwoude :
Foeke Dijkstra
Durk Planting
Pieter Rekker
Sas van der Velde
Sjoerd Rekker ( alleen koekjes, die gebakken waren in Kollum)
Bakker Postma
Van de Triemen:
Bakker Marten en Jaring de Jong
Bakker Kuipers
Van Veenklooster:
Bakker Hielke Boersma
Rozema
Lautenbach?
Van Kollumerzwaag:
Bakker Krook
Bakker Brandsma

Berichtnr.:1553/fbapril16.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Laat een reactie achter