Petroleum, klompen en brandstof in Westergeest

 Petroleum verkopers:
Jochem Zwart bij Wessels Anne Veenstra
Tamme van der Wiel uit Driesum
Pieter Dijkstra uit Kollumerzwaag
Harke de Graaf uit Kollumerzwaag ( schoonzoon Pieter Dijkstra)
Klaas Kok in Westergeest verkocht petroleum
Auke van Assen verkocht ook petroleum
Frans en Jeltsje Sikkema. Derk van der Kloet “sútelde”wel petroleum voor hun.
Keimpe Annema ook verkoop petroleum
Libbe Meijer Kollum?

IMG_0008
Jochem Zwart hier bij Wessels Anne Veenstra

TammevanderWiel (002)


Foto gekregen van Auke Postma

 

tammevanderwiel (002)
Tamme van der Wiel ( ook wel Nuete fan der Tsjil ( in het Fries vertaald)).
Hij woonde later met zijn vrouw Aaltje aan de Kalkhúswei.

Meer over de bewoners van deze woning

IMG_0001
Pieter Dijkstra ( 1911-1990) kwam in de jaren 1955-1960 in Westergeest. Deze Pieter Dijkstra had Minke Adema haar eerste aangepaste fiets gemaakt.

IMG_0004
Harke de Graaf ( 1932-2009), de schoonzoon van Pieter Dijkstra heeft de petroleumhandel in 1960 overgenomen.
Hij kwam in de jaren 1960 tot 1990 in Westergeest.

IMG_0043
Klaas Kok

IMG_00101
Auke van Assen

frans
Frans en Jeltsje Sikkema

historieoudwoude (18)

Libbe Meijer met zijn hondenkar. Niet zeker is of hij ook in Westergeest kwam. Een zoon van hem, Douwe Meijer had later ook de petroleumhandel. Kijk ook op link van Ybele Steenstra.

Turf en Zwarte brand:

Uit het schrijven van Wietske de Boer-Wiersma blijkt, dat Abraham de Vries ( grootvader van Bram de Vries), vroeger turf te koop had.
IMG_00115

IMG_00096
Jan Reinders en Pieter de Vries en earder Jan Sipma wiene fêste skippers foar Westergeast.

Beter bekend is Alle Reinders, die een handel in antraciet en turf had.Eerst aan de Trekwei, bij de Bûnte Houn richting Kollum, 3e woning, naast Albert en Hester Visser. Ype Hoekstra heeft het bedrijf aan de Trekwei voortgezet. De familie Reinders is verhuisd naar de Eelke Meinertswei 11, waar hij zijn anthraciethandel voortzette.

Pieter Veenstra ( pake van Ellie Kuipers-Veenstra) uit Oudwoude was schipper en bracht bij de Bûnte Houn de brandstof voor Reinders. Tjalling Kloosterman was ook turfschipper. Hij had een kleinere boot, zodat hij ook op meer plaatsen kon komen, zoals o.a. bij de Wouddijk.
IMG_0002

Deze foto is bij de woning aan de Trekwei gemaakt. De kinderen Jan, Jelle en Wietske Reinders voor de schuur, waar linksachter “de zwarte brand” was opgeslagen.

IMG_0009
De woning aan de Eelke Meinertswei

IMG_0040
Op de foto de familie Reinders
Achter: Jan, Alle , Riemkje, Wietske
Voor Jelle, Willem en Ype

Klompenmakers/ verkopers:
Ruurd van der Veen was klompenmaker en repareerde ze ook ( “Kramje”)

IMG_0010

Jabik Adema : alleen reparatie

historie27jan-1-1024x575[1]
IMG_0001-001
Frans en Jeltsje Sikkema en Eelkje Hilboezen verkochten klompen.
Klompen van Eelkje Hilboezen waren afkomstig van klompenmaker Gradus Roorda uit Buitenpost.
Lammert Dijkstra verkocht ook klompen.

Berichtnr.:1607/fbmrt2017.

 

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Laat een reactie achter