Alle boerderijen op de Kalkhúswei

Alle boerderijen op de Kalkhúswei. Heeft u nog aanvullingen, graag.

12 Boerderijen op de Kalkhúswei

IMG_0002

S0011042

1. Kalkhúswei 2
– Woning bij Lokaaltje NH kerk
– Willem en Eelkje Jonkervan der Land
– Freerk en Durkje de Vries
– Gerrit (Keije) en Griet Kloosterman ( 1959-1972)
– Sipke en Gré van der Kooi
– Bertus en Marie Huisjes
– Albert Woudstra en Wilmy Bouma

 

2. Kalkhúswei 8  meer foto’s
-Abraham en Djoeke de Vries
-Sape en Aafke de Vries (ook berehouder)
-Bram en Boukje de Vries (ong.8 koeien)
– Henk en Uilkje Dijstra


Sape de Vries

IMG_0005-002
Bram en Boukje de Vries

De poppestien. Lees artikel uit de Kollumer Courant hierover

Een gedeelte uit het artikel:

De meningen waren verdeeld dus..


De bejaardenwoningen aan de Woarven

3. Kalkhúswei 10/ hoek Woarven
– Ringer en Sietske (1920/1930). Sietske is later getrouwd met Ulbe de Vries
– Johannes en Doutzen Adema (1930- ongeveer 1946)
– familie P.Heidema, 1946/1949. Meester Heidema was onderwijzer aan de Chr. Lagere School te Triemen.
– Ybele en Janke Steenstra (ouders van Jan Steenstra) van 1949 tot 1950 er gewoond en zij zijn toen verhuisd naar Bumawei 21.
– Lieuwe en Matsje Huisman ( ook vee?)
– Ate en Tetsje van der Meulen ( 4 á 5 koeien). Ze werkten samen met Gerke en Frouk Nicolai ( Eelke Meinertswei 3) en hadden ook wel vee gestald bij Minnema ( Eelke Meinertswei 5).

Het huis is afgebroken in de beginjaren 1970 .

IMG_0009
Ate en Tetsje van der Meulen, 1962

4. Kalkhúswei 12?
– Jentsje en Janke van der Land
– Minne en Trien van Wieren
– familie Hibma

5. Kalkhúswei 20
– Wessel en Anne Veenstra  meer foto’s
– Willem en Eelkje Jonker (aantal koeien?)
– Nellie van Spanje
– Teake en Marjan Postma


Wessel Veenstra


2014

6. Kalkhúswei 16
– familie Jaarsma ( ouders van Trien, zie hierna)
– Bouke en Trien ( eerste vrouw) Hamstra
– Hart en Jantsje Kootstra ( veehandel en schapen, waarschijnlijk geen koeien)
– Rob en Tryntsje Leegstra
– Gerrit en Ankie Hoogeboom7. Kalkhúswei 9
– Atze van der Veen en Anna Zijlstra
– Durk en Trien van der Veen ( 2 á 3 koeien of hokkelingen)   meer foto’s


Atze van der Veen


Durk en Trien


Durk en Heine van Assen
 8. Kalkhúswei 11
– Albert en Janke Zijlstra ( 6 á 7 koeien)
– Heine en Nellie van Assen


IMG_0006
Albert en Janke Zijlstra- van der Haak. Janke is een zuster van Pieter van der Haak


Heine van Assen aan het melken

Heine van Assen en overbuurvrouw Nellie

 9. Kalkhúswei 13
– Minne en Trien van Wieren ( 8 á 9 koeien)
– Titus en Jantsje van Wieren

Minne van Wieren

Titus en Jantsje van Wieren

 


Woning van de familie van Assen. V.l.n.r.: Jan, Sjoerdtje, Griet van Assen- de Jong, Akke, Froukje, Wietse, Martje, Geertje.  Deze woning is afgebroken in de 70 er jaren. De woning links hiervan (ten zuiden) werd bewoond door Keimpe  en Jits Annema, later Rinse en Bettie de Jager. Later is het gezin verhuisd naar Kalkhúswei 28.


Witte huis aan de overkant is van Pieter Zijlstra. Griet van Assen- de Jong is vanaf Kalkhúswei 28 gaan wonen bij Pieter Zijlstra in het witte huis op deze foto.
Op de trekker Titus van Wieren en zwager Hendrik Talma
Keimpe Annema loopt op de weg.
De boeren konden bij Keimpe Annema terecht voor hoorntouwen, stalbezems enz.

IMG_3108
De boerderij later
9a Kalkhuswei 15 meer foto’s

– Jouwert en Maaike Turkstra
– zoon Harm Turkstra ( Harm en Aantsje)
– Roel Linstra en Lutske Linstra-Dijkstra ( zus van Bokke Dijkstra)
– 1945 – Oktober 1951 Siebren en Jouk Visser ( in 1950 naar Canada verhuisd)
– Marten en Eke van der Kloet
– Melle Kempenaar.


Melle Kempenaar (ook vee?)


Dit is Lutske Dijkstra ( zus van Bokke Dijkstra van de Triemsterloane)

 10. Kalkhúswei 17
– Harm en Gooitske Merkus
– Durk en Matsje Bosgraaf (?)
– Aafke de Vries (toen ze alleenstaand was, woonde zij in een deel van de boerderij)
– Van Balen, zeilschool
– Henk en Sylvia Talma

11. Kalkhúswei 19
– Kei en Roelfke Bosma
– Jabik en Jantsje Merkus
– Eind 50 er jaren: Hedman en Wiepkje Annema. Ze hadden 6-8 koeien.
Hedman hielp naast zijn eigen boerderij ‘s zomers ook bij Heine de Bruin met het hooien.

Het gezin van Kei Roelfke Bosma
Kalkhúswei 1952/1953
Familiefoto van de familie Bosma ( Kei en Roelfke)
Boven v.l.n.r.:Gaatse, Berend, Wietse, Anne, Jeltsje en heit Kei
Onder v.l.n.r.:Tietje, Siepie en Martje ( dit is een tweeling)
Wiebe, Theun, achter Theun: Jitske. Kleine meisje op de schoot van mem Roelfke is Roelie.
Dit moet geweest zijn in de jaren 1952-1953

Wiepkje en moeder Jantsje , terug van het melken met de bussen aan de fiets.
IMG_0045
Jabik Merkus


Jabik en Jantsje Merkus

Foto’s van Hedman en Wiebkje

12. Kalkhúswei 32  meer foto’s
Yke Jeens van der Schaaf (overleden in 1880), die waarschijnlijk boer was.
– Jappie en Ellie Loonstra
Daarna weten we nog niet precies. Tjibbe Bouma woonde er toen naast. Of die er toen is gaan wonen?
Tjibbe Kuipers?


Berichtnr.:1648/fbmrt2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Kalkhúswei

Laat een reactie achter