Maandelijks archief: februari 2017

Foestrum in beeld 7 maart 2017

Deze drie foto’s komen uit de oude doos van de familie Bram en Boukje de Vries

IMG-002
Sape de Vries ?

IMG_0002
Sape en Aafke de Vries met de kinderen Yttje, Bram en Jan

 

IMG_0004

Mogelijk is dit Wietse Bosma en boven op de wagen Bram op de Keuningsbrêge. ( nog een foto van de brug ) en nog een

Deze Keuningsbrege is vervangen in 1939.

IMG_0006
.Selie Braaksma
IMG_0004
.Durk en Matsje Bograaf

IMG_0001
.Antje Van der Veen- de Bruin. meer over antje van der veen

Het meisje in de wandelwagen is Teatske van der Meer- van der Veen, de oma van Annelies Herbers uit Westergeest.

IMG_0008

.Hilly Tjalsma by heit op ‘e fyts

IMG_0009

.Hilly Tjalsma mei mem op ‘e fyts, op ‘e Bakkershoeke in Walterswâld.

IMG_0006

.Welmoed haalt zand uit de ogen bij Geale. Yttje zit links.

IMG_0011

.1967 Grietje van der Kloet
Willy Kempenaar, Welmoed Sipma, Yttje Sipma, Jelly Kempenaar

IMG_0001combi

. Uitstapje van vrouwenvereniging.

IMG_0001metnummers

De namen:
Achterste rij: 1.Berber Sipma, 2.Hiltsje Leegstra ( e.v. Lammert), 3.Woutsje van der Kloet ( e.v. Pieter), 4.Frou Bijma ( e.v. Bareld Bijma), 5. Boukje de Vries ( e.v. Bram), 6.Anna Kempenaar ( e.v. Heine), 7. , 8., 9., 10. Lieuwkje Schotanus ( e.v. Tjalling), 11. Aaltsje Brouwer ( e.v. Harm), 12. , 13. Trien van Wieren ( e.v. Minne).
14. Dieuwke van der Werff (e.v.Sake), Jitske van der Haak ( e.v. Pieter), Aukje .. ( e.v. Sjoerd),  Sipma?,

Voor zittend: 17. Joukje Schotanus ( e.v. Sije), 18. Anneke Bosma ( e.v. Jappie), 19. Martha de Bruin ( e.v. Heine), 20.Jantsje van Wieren ( e.v. Titus), 21. Aukje Kempenaar (e.v. Bartele)

IMG_0012
.Dorpsspelen op it Ljeppershiem

lutskelinstra

Helaas klopt dit niet. (Lutske Linstra-Dijkstra ( e.v. Roel Linstra en zij was een zus van Bokke Dijkstra van de Triemsterloane)).

IMG_0009
.Meester Migchelbrink

img_0001-001
.Jan en Tetsje Annema

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

Jabik Kobes en zijn dochter Anne “yn de beage” voor hun”skûtsje”Bron: Facebook Meent Wiersma
De boerderij rechts op de achtergrond is op Oostwoud, waar nu Knilles Schaafsma woont.
Jabik Kobus ( vader van Bienze Kobus uit Driezum/Damwâld) en dochter Anne, 14 jaar oud.
Hun skûtsje wordt hier achteruit getrokken, zodat deze gekeerd kon worden bij de Langebrug.

De man , die daar op de weg loopt is Sipke van der Meulen, later melkboer te Driezum.


Jabik Kobes en zijn dochter Anne yn de beage voor hun”skûtsje”

Fersen, dy’t ut é tiid reitsje van Freark Dam
In frou dy’t swingend yn de beage rint

img_0001-001

img_0002

img_0001

 

 

 

Berichtnr.:429

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Trekwei

Reisje van Pieter en Jitske van der Haak met de Zangvereniging

IMG_0009

IMG_0009metnummers

Achterste rij :1Sjoerd van der Schaaf, 2 Sjoerd Rekker, 3,4,5 Pieter van der Wal, 6,7,8,9,10 Sjoerdtje de Vries, 11,12 Germ Alzerda?.

Middelste rij: 13 Jan Triemstra, 14 Hiltsje Triemstra (hebben op it Tsjerkepaad in Westergeest gewoond),15,16,17 Jitske van der Haak – van Assen, 18 Pieter van der Haak, 19, 20 Anne Huisman?

Liggend: 21 Westerhof? 22

Berichtnr.:1350/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei, Fotoalbum, Onbekende personen

Meisjesvereniging en jongeman namen onbekend

IMG_0021-001

IMG_0008
Meisjesvereniging Westergeest-Triemen
Namen nog onbekend.

Ter vergelijking even deze foto, mogelijk herkennen we daardoor namen

IMG_0010
Deze jongeman, naam ook onbekend

Berichtnr.:1610.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Onbekende personen, Verenigingen

Schoolfoto met meester Migchelbrink 1928

IMG_0022
Schoolfoto Christelijke lagere school Triemen 1928.
Meester Migchelbrink heeft in 1928 40 jaar aan de school in de Triemen gestaan en stopt in dit jaar als onderwijzer.
Bovenste rij: Meester Migchelbrink, Dirk Bosgraaf, Kees Loonstra, Jan de Jager, …Veenstra, Aukje Bosgraaf, Aaltje Kootstra, Dirkje Loonstra, Alie van Dijk, Aaltje Bosgraaf?, Kees Bosgraaf, Meester de Jong, Meester Veenstra.

Tweede rij: Mark de Jager, Anne de Vries, Wiebe Veenstra, Baukje Loonstra, Freerkje deVries, Baukje Bosgraaf, Ienskje van Wieren, Pietje van Dijk, Jan de Vries, Jelle van Wieren.

Derde rij: juffrouw S. Adema, Ritske Veenstra, Sjoukje Sipma, Aukje Bosgraaf?, Henderika Veenstra, Jitske de Jager, Djoeke de Vries, Geertje Hansma, Geertje van der Veen, Elisabeth Bosgraaf, Sijke Bosgraaf, onbekend, Bertus Veenstra, juffrouw Fenema.

Berichtnr.:1609/fbdec2018.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Volksdansgroep Kollumerzwaag vierde 10 jarig bestaan

IMG_0027
De Volksdansgroep vierde 10-jarig bestaan. Op de foto ook Westergeastmers.
Voorste rij: 1,2,3, 4 Taetske Sikkema-Reitsma, 5,6,7,8,9, 10 Bettie Hoogeboom

Middelste rij: 11 Y. Vries-Beiboer,12, 13,14,15,16 Janke Bosma-Nieuwenhuis,17,18,19, 20 Ypk Van der Veen-van der Veen, 21 Johanna Klaver-van der Veen

Achterste rij: 22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31.

 

IMG_0025a
De Volksdansgroep op 10 mei 1982

Berichtnr.:1603.

 

 

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum