Dagelijks archief: 4 april 2014

Feestcommissie voor schoolfeest 1922

IMG_0024

IMG_0025

As men foarhinne skoallefeest ha soe, waerd der in feestkommisje beneamd dy’t it spul foarinoarmeitsje moast lyk as de sinteraesje, de optocht, de spultsjes op it lân en de sûkelaerjemolke siede.
Op dizze foto in feestkommisje mei skoallebestjûr en leerkrachten op it plein fan de âlde skoalle op de Triemen. It skoallefeest wie yn de neisimmer fan 1922.
Steand fan lofts nei rjochts:frou J. Visser, G. de Vries, K. Boonstra, P. van der Haak, Aaltsje van der Zwaag, H. van Dijk,juf Kloosterman, juf Adema,frou Vries, juf Kloosterman,K. Vries, B. de Boer, juf Brandsma,frou van Leusden, juf Hettinga, juf Hoekstra,D. Feenstra, master Bamberg, M. de Vries,frou Michelbrink, skoallehaed Michelbrink, Jitske van Assen,P. van der Ploeg. Sittend: frou J. Steringa, L. Boonstra, S. van der Schaaf, J.B. Visser, J. de Bruin, K.B. Visser, Bottema, H. van der Schaaf,Ds. van Leusden,J.Adema, ?, Hettinga, en J. Sikkens

Berichtnr.:1436/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Willem Reinders in oorlogstijd

IMG_0019
Willem Reinders moest in de oorlog loopgraven graven voor de Duitsers. Dit was in de buurt van ‘t Ljeppershiem.
Kinderen later in de loopgraaf op de foto: Klaasje Vries, Eelkje Reinders, Adela en Maaike Vries.

IMG_0019-001
Adela, Eelkje , Klaasje en Maaike.

IMG_0022
Willem Reinders als soldaat. Onderste rij:  2e van rechts was Willem Reinders.
Goffe Venema?

IMG_0021
Willem Reinders in dienst. Helemaal in het midden nog net te zien.

Kijk ook hier, wat Ybele Steenstra hier over schrijft.

Berichtnr.:388/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Sjoerd en Matsje en Dictus en Anna van der Veer

IMG_0023
Sjoerd en Matsje van der Veer. De ouders van Dictus en Anne van der Veer.
Zij hebben nog gewoond in de armenketen. Die woningen hebben gestaan aan de van Teijenswei, waar Geert en Griet Postma nu wonen. Dictus en Anne woonden aan de E. Meinertswei 7, tegenover de Fokkema’s pleats.

Foto 1, Sjoerd van der Veer, Westergeest
Sjoerd van der Veer. Op de achtergrond het huis van Selie Braaksma

Foto 4, links Martje van der Veer - Schutter, zoon Benedictus van der Veer en vader Sjoerd van der Veer,boerderijtje aan de Weerderburen

V.l.n.r.: Martje van der Veer-Schutter, zoon Benedictus en Sjoerd van der Veer met de hond Juno voor het boerderijtje waar Sjoerd en Martje gewoond hebben aan de Weerdeburen.
Foto 5, Boerderijtje aan de Weerderburen van Sjoerd en Martje van der Veer
Boerderijtje aan de Weerdeburen. Jacob en Janke  de Wilde-Boskma hebben hier ook gewoond. Het huis stond waarschijnlijk net voordat je linksaf kunt slaan naar Beintemahûs  links in de weilanden.

jacob janke harmke hondje plm 1946
Jacob en Janke de Wilde met dochter Harmke voor de woning.
Zij woonden er in de oorlog tot ongeveer 1966.

Foto 6, Boerderij aan de Wouddijk onder Westergeest van Sjoerd en Martje van der Veer

Boerderij aan de Walddyk, waar Sjoerd en Martje ook hebben gewoond. Ze staan zelf op deze foto. Op 22 februari 1940 hebben ze boelgoed gehouden. Deze boerderij is waarschijnlijk de eerste boerderij van een aantal boerderijen bij elkaar.

Untitled-Scanned-0102
Boereboelgoed 22 feb 1940

 

Foto 3, Benedictus van der Veer en zijn vrouw Antje van der Veer - van der Veen links en rechts Pytsje Schaafsma of van der Schaaf
Antje van der Veer- van der Veen, Benedictus van der Veer, Pietsje Schaafsma (van politie Schaafsma), foto voor hun woning Eelke Meinertswei 7.

Mevrouw met witte jurk is Anna van der Veer- van der Veen.
Man met pet links vooraan is Jelle Steringa (de Dôlle)

IMG_0002
Dictus Anna van der Veer, Eabele Klaver en ..

Foto 7, Rechts Martje Schutter, links haar zuster Antje, getrouwd met Johannes Sipma
Martje en Antje Schutter (getrouwd met Johannes Sipma) zijn zusters.
Op deze foto loopt Martje rechts en Antje links.

Berichtnr.:1407/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Oebele Vries 50 jaar lid van v.v. de Wâlden

DSCN3593

DSCN3597

2 september 2007

Berichtnr.:1415/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier, Sport

Versierde wagens algemeen

IMG_0035

IMG_0034
Wagen van E. Meinertswei Noord

IMG_0033
Wagen van de Woarven?

Berichtnr.:1434/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Verenigingen

Schoolfoto van de kleuterschool 1972/ 1973 en lagere school 1975?

aldert groepsfoto

Boven van links naar rechts : Willy Meerstra, Auke van Assen, Jan Westra , Aldert de Vries, Reina Banga , Ytje Pompstra , IJsbrand Oost , Gooike van Assen , Froukje Kempenaar, Martha Hellinga .

Midden : Theo Schotanus, Koos van der Veen,  Siepie de Vries, Jappie Kempenaar, Anne Kempenaar, Jenny Postma, Klazien van der Schaaf, Piet Meerstra, Gerrie Kloosterman , en juf Koopmans.

Onder : Akke Sibilla Sipkema, Freddy Kempenaar, Feikje Meijer, Jan Bijlstra, Janke Adema, Annie Fennema, Meta Kempenaar , Gerrie Hoekstra, Wietse Prins, Margreet Damstra of Jellie Petra ..
IMG_0036
Achter: Reina Banga, Gerrit Kloosterman, Feikje Meijer, Anne Kempenaar, Auke van Assen, Willy Meerstra, Freerk de Vries, Frank Werkman.

Beneden: Siepie de Vries, Annie Fennema, IJsbrand Oost, Ciska Feddema, juf Idsardi, IJtje Pompstra, Akke Sibilla Sipkema, Froukje Kempenaar, Margreet Damstra, Piet Meerstra, Anouk Helder

Berichtnr.: 1325/fb.

Share This:

2 reacties

Opgeslagen onder Fotoalbum, School

Schoolfoto 1970

IMG_0004
Schoolfoto 1970
Achter: meester Verwoerd, Henk van Wieren, Mark de Jager, Mattie de Haan, Sjoukje Brouwer, Feikje Visser, Sonja Kloosterman, Alie van der Schaaf, Sineke Sloot.
Midden:Jan Hania, Hidde Nicolai, Geert Hoekstra, Klaas Kuipers, Durk Bijlstra, Halbe van der Zaag, Wessel Kloosterman, Welmoed Sipma, Jellie Kempenaar, Renske Zuidersma, Tineke Bergsma, Bettie Koster.
Voor: Aafke de Bruin, Rudi de Haan, Griet de Bruin, Jilles Bijlstra,  Akkelien Banga, Tetje de Vries, Sjeuwke Tuininga, Geke Bijlstra.

IMG_0002-002
Schoolfoto 1973

Voor: Teake-Jan Westra, Henk van Wieren, Sineke Sloot, Rudy de Haan, Jitske Bijlstra, Ybele Steenstra.
2e rij: Aafke de Bruin, Aaltje Zuidersma,Griet de Bruin, Bettie Koster, Jan van der Wal,Geert Hoekstra, Tsjikke Grijpstra, Tetsje de Vries.
3e rij: Aafke de Vries, Jellie Kempenaar, Feikje Visser, Meester Oost, Tineke Bergsma, Alie van der Schaaf,Jaap Prins, Gerrit Hoogeboom.
Achter:Mattie de Haan, Akkelien Banga, Geert van der Veen, Sieger Dantuma, Kees Bijma, Ulbe de Jong, Rudie Kloosterman, Anneke Huisman.

Berichtnr.:321/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, School

Pannekoeken eten op Ljeppershiem

IMG_0038

Tijdens het dorpsfeest pannenkoeken  eten op it Ljeppershiem.
Berichtnr.:1424/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Ljeppershiem

Akke Sibilla, Jenny en Griet Postma

IMG_0037

Akke Sibilla Sipkema met buurmeisje Jenny Postma en moeder Griet Postma. Rechts achter het café en links de bakkerij van der Wal. Berichtnr.:1423/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum, Van Teijenswei

Dictus Anne van der Veer, Gerke Frouk Nicolai en anderen

IMG_0030
Gerke Frouk Nicolai, Dictus Anne van der Veer, Frou Vries-Fokkema.

IMG_0029

Frou Lieuwkje Valks, Hendrik Valks, Dictus Anne van der Veer, Dictus van der Veer. Voor: Meester en juffrouw ter Horst.

IMG_0028
Dictus Anne van der Veer, frou Vries, zuster de Haan ( wijkverpleegster), Gerke Frouk Nicolai.

Berichtnr.:1023/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Fotoalbum

Meester en juffrouw ter Horst met fam. Valks en van der Veer


Voor: meester en juffrouw Ter Horst.
Achter v.l.n.r.Hendrik en Lieuwkje Valks en Anne van der Veer
E. Meinertswei 3 juli 1951

IMG_0041

Meester en juffrouw ter Horst. Op de achtergrond het oude huis op Eelke Meinertswei 11


Juffrouw Ter Horst en Anna van der Veer ( e.v. Dictus)

Berichtnr.:505/fb.

Share This:

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Eelke Meinertswei