Search Results for: keatlingwier

Sytze en Antje van der Veen- de Bruin op Eastwald, later Keatlingwier

Antje W. de Bruin voor de boerderij, waar nu de familie Schaafsma op Oostwoud woont. Antje was getrouwd met Sytze van der Veen. Hun kinderen waren:Wiepkje, Tryntsje, Teatske, Sytze, Lies Op 30 mei 1945 zijn Sytze en Antje verhuisd naar Keatlingwier 6. Op … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Familie Steringa Keatlingwier 8

De boerderij op Keatlingwier 8 De boerderij, voor twee meisjes, kinderen van onderduiker Yme de Jong 1930 Achter v.l.n.r. : Tine, Ymkje, Jasper, Afke, Piet, Boukje. Voor v.l.n.r.: Jacob Steringa en Detsje Steringa-Sjoeks. Voor het tafeltje Jan Steringa, die later op deze boerderij boer … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Alle boerderijen op Keatlingwier en Weardebuorsterwei en Wouddijk

Er zijn al weer een aantal mooie foto’s bij gekomen! (13 april 2018 en 27 juli 2018) Weardebuorsterwei en Wouddijk 31 Boerderijen op Keatlingwier, de Bréwei, de Weardebuorsterwei en de Wâlddyk 1. Keatlingwier 15. – 1925 Oebele Vries en Trijntje … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Weerdebuorsterwei Walddyk Langlan

Familie van der Veen woonde op Keatlingwier 6

Op Keatlingwier 6 woonde na 1936 de familie Sytze van der Veen en Renske van der Veen-Dantuma. De kinderen op volgorde van leeftijd: Sijtze, Klaas, Willem, Saakje, Anco en Siemen Sytze en Renske van der Veen-Dantuma met de kinderen: Sijtze, Willem, Klaas … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 11

  Op Keatlingwier 11 hebben de volgende gezinnen gewoond: Van 1929 tot ca. 1964 de familie Loonstra (Jabik en Tsjits). Tsjikke Jacob Anne Seije Betty Doete en Tsjits. Jacob en Tsjits met dochter Tjitske -De familie Haarsma, – De familie … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Keatlingwier 4

Op Keatlingwier 4 woonden: – Pieter en Durkje Loonstra – Bauke Wielinga en Willemke Brouwer ( d.v. Jan Brouwer) – Tjeerd en Tietje de Jong-Kloosterman Pieter en Durkje Loonstra woonden op Keatlingwier 4. Toen zij naar de boerderij gingen verhuizen, zijn … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Keatlingwier 5 met o.a. Beppe Baukje

Op Keatlingwier 5 hebben gewoond: -Cornelis Loonstra ( geb. 13-05-1864, overleden 31-10-1918 ) en Baukje Loonstra- van der Woude ( geb.23-06-1865, overleden 17-05-1950) -Oane en Willemke Riemersma -Fam. Andrée -Dictus Benedictus en Ellen Peersmann De woning van Cornelis Loonstra en Baukje Loonstra-van … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Keatlingwier 9

De voorouders waren: Lees meer op deze pagina Date Dates (1764-1808) en Jeike Hessels (1768-1839) Van Teijenswei 14 Zoon: Date (1793-1833) en Antje Dantuma (1795-1869) Van Teijenswei 14 Zoon: Date (1821-1891) en Lysbert de Bree (1828-1874) Keatlingwier 9 Zoon Roelof … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier

Uit Kollumer Courant van 5 oktober 1988 Geschreven door Oebele Vries Berichtnr.:326. Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Slotsje fan Dokkumer boargemaster stie net op Keatlingwier

Filed under Algemeen, Keatlingwier

It “Simmerhûs” op Keatlingwier

  Kollumer Courant van 21 oktober 1992. Geschreven door Oebele Vries Berichtnr.:328.   Share This:

Reacties uitgeschakeld voor It “Simmerhûs” op Keatlingwier

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Boerderij op Keatlingwier 15

Op deze boerderij woonden Bartele en Saapke Vries-Zwaagstra met hun kinderen Oebele en Lukketine. Daarna namen Marinus Reitsma en Lukketine de boerderij over. Bartele en Saapke en Oebele gingen in de woning op Keatlingwier 13 wonen. De kinderen voor de boerderij zijn … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Kettingwierster sate op Keatlingwier

Deze boerderij, vroeger genaamd Kettingwierster sate, stond op Keatlingwier, schuin achter de woning van Tjeerd en Tietsje de Jong, Keatlingwier 4. Dit zijn Jan en IJbeltje Loonstra, de ouders van Sierk Loonstra, die later op de boerderij woonde Het gezin … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Beppe Baukje woonde waarschijnlijk op Keatlingwier

Beppe Baukje heeft mogelijk op Keatlingwier 5 gewoond. Berichtnr.:1457/fb. Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Vervanging dak boerderij Keatlingwier 6

Bouwbedrijf van der Haak en Bijlstra bezig met het vervangen van het dak van de woonboerderij van het echtpaar Demisch op Keatlingwier. Op de foto v.l.n.r.: Jeen Korporaal ( metselaar), Jabik Bijlstra, Herre Hoekstra, Mevrouw Demisch, Jilles Bijlstra, Durk Bijlstra. … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Wietse, Pietsje en Ulbe de Jong op Keatlingwier

Foto: 1968- 1969 V.l.n.r.: Ulbe de Jong, Jan Wielinga, Pietsje de Jong, Sjoukje Wielinga, Wietse de Jong De foto is gemaakt voor de woning op Keatlingwier 4, waar de familie Wielinga heeft gewoond en daarna Tseard en Tietsje de Jong … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

Boerderijtje op Keatlingwier afgebrand in 1964

De boerderij van Pieter en Durkje Loonstra brandde af in 1964. Er werd een inzameling gehouden, de opbrengst was 3365,00 gulden. Foto’s van na de brand Berichtnr.:1289 Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

VIOD 4 kampioen met o.a. spelers van Keatlingwier

Op de foto staan Marinus Reitsma ( Keatlingwier 13) en Tjalling Sloot van Keatlingwier 6. Krant: juni 1983 Berichtnr.:1280 Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier, Sport

Vondsten op Keatlingwier 15 bij bouw loopstal in 1978

Berichtnr.:1271 Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Geschiedenis, Keatlingwier

Stremming Trekweg Keatlingwier-Dokkum in 2006

KC:2006 Berichtnr.:1125 Share This:

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Plaatselijk Belang, Trekwei

Familie Boon van Keatlingwier

Op de foto de familie Boon van Keatlingwier V.l.n.r.: Cornelis, Henk, Harm, Lammert en vader Henk Boon. Zij woonden op Keatlingwier, “oan de noardkant een reedsje yn”, de boerderij waar nu fam. Bart Velema woont Bewoners vóór de familie Boon, … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Straatnaam Keatlingwier verklaard

Uit;Kollumer Courant van 29 april 2011 Berichtnr.: 389 Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Straatnaam Keatlingwier verklaard

Filed under Algemeen, Keatlingwier, Na 2010

Prikslydjeijen op Keatlingwier 17 februari 1979

Prikslydjeijen op Keatlingwier 1979 Berichtnr.:327. Share This:

Reacties uitgeschakeld voor Prikslydjeijen op Keatlingwier 17 februari 1979

Filed under Algemeen, Keatlingwier

Foto Keatlingwier

Misschien is de naam Keatlingwier afgeleid van een tol bij een ondiepe plaats in de Oude Zwemmer, waar een ketting over gespannen was. In het algemeen  is een wier een kleine terp.Wieren komen hoofdzakelijk voor in de lage kleistreken, die … Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Foto Keatlingwier

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Keatlingwier

De eerste locatie voor het fierljeppen nog voor het Ljeppershiem

Nog voor Het Ljeppershiem was aangelegd, werd er in Westergeest al aan fierljeppen gedaan. Het was in de buurt van het gemaaltje. Er werd gesprongen over de Ald Swemmer, ongeveer 10 meter richting Keatlingwier. In het midden Oebele Bijlstra, links Wiep … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Sport

Laatste Fotoavond van het winterseizoen 26 februari 2019

Dinsdag 26 februari, aanvang half acht, is al weer de laatste fotoavond ”Foestrum in beeld”, van dit seizoen. In maart 2014 werd de eerste fotoavond georganiseerd door de Commissie met de gedachte “maar eens afwachten hoeveel belangstelling er voor zoiets … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, School

Fotoalbum van Tine Valks

Tine Valks is een dochter van Hendrik en Lieuwkje Valks Zij hebben gewoond in de boerderij aan de Prellewei, waar nu Willem en Hennie de Jong wonen. Vader Hendrik werkte o.a. bij de familie Hania Tine haar vriendinnen waren Eelkje Reinders, Geertje … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Prellewei

Reacties op foto’s in de krant en binnengekomen foto’s

In de Foestrumer van juni 2018 stond de volgende foto: 1, 2 Aukje Bosgraaf, 3 Wietske Bosgraaf, 4 Ytsje Bijker, 5 Yke van der Veen,6,7 Stien van der Veen,8,9 Akke Banga(Triemen, tante van Auke Banga),., 10, 11 Willem van der … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen

Gemaaltje bij de Ald Swemmer

Dit is een foto, gekregen van Auke Postma van het gemaaltje bij de Ald Swemmer. Er zijn 3 gemaaltjes geweest, waar  Ate van der Meulen, Jan Steringa, Bartele Vries beheerder van waren.   Informatie fan Oebele Vries: It gemaaltsje op ‘e … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum

Huishoudschool uit Kollum omstreeks 1943

Deze foto heeft op 30 maart en 6 april 2018 in de Kollumer Courant gestaan. Jettie Hamersma-Kuitert (90 jaar) reageerde  en ze kende ze bijna allemaal! Een week later: Foekje van der Zwaag gaf door , dat zij er op stond! 1. Voornaam? … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Fotoalbum, Triemen

Date Dates en Loonstra’s boerderij

Deze boerderij heeft gestaan aan de Van Teijenswei 14, waar later de kleuterschool stond en nu een bungalow. Dit is een schilderij in kleur van de boerderij Aan de hand van gegevens van het kadaster, een zwart-wit foto en enkele … Continue reading

Leave a Comment

Filed under Algemeen, Van Teijenswei